en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Aţi fost răscumpăraţi cu sângele preţios al lui Isus Cristos, Mielul fără pată.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 1,18-25

Fraţilor, 18 voi ştiţi că din viaţa fără rost, pe care o duceaţi ca şi părinţii voştri, aţi fost răscumpăraţi nu cu aur sau cu argint, care sunt lucruri pieritoare, 19 ci cu sângele preţios al lui Isus Cristos, Mielul fără meteahnă şi fără pată. 20 Dumnezeu l-a ales înainte de crearea lumii, dar de dragul vostru, l-a făcut cunoscut în aceste timpuri care sunt cele de pe urmă. 21 Printr-însul aţi primit credinţa în Dumnezeu, care l-a înviat din morţi şi i-a dat mărirea; astfel Dumnezeu este temelia credinţei şi speranţei voastre. 22 Supunându-vă adevărului voi aţi devenit curaţi, ca să vă puteţi iubi sincer ca fraţii. De aceea iubiţi-vă mereu unii pe alţii din toată inima, 23 căci Dumnezeu v-a renăscut, nu dintr-o sămânţă pieritoare, ci din una nepieritoare, prin cuvântul viu al lui Dumnezeu, care este veşnic. 24 Iată ce spune Scriptura: „Orice fiinţă este ca iarba şi toată măreţia ei ca floarea câmpului. Iarba se usucă şi floarea se veştejeşte, 25 însă cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci”. Acest cuvânt al lui Dumnezeu este evanghelia care v-a fost predicată.

Cuvântul Domnului                            

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 147,12-13.14-15.19-20 (R.: cf. 12a)

R.: Poporul lui Dumnezeu, laudă-l pe creatorul tău.

sau

Aleluia.

 

12 Laudă, Ierusalime, pe Domnul,

laudă, Sioane, pe Dumnezeul tău.

13 Căci el întăreşte zăvoarele porţilor tale,

El binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău. R.

 

14 El dă pace ţinutului tău

şi te satură cu cel mai bun grâu.

15 El îşi trimite poruncile pe pământ,

cuvântul lui aleargă cu iuţeală mare. R.

 

19 El vesteşte lui Iacob cuvântul său,

lui Israel legile şi poruncile sale.

20 El n-a făcut aşa cu celelalte popoare

şi ele nu cunosc poruncile sale. R.

 

ALELUIA Mc 10,45

(Aleluia) Fiul Omului a venit să-i slujească pe alţii şi să-şi dea viaţa pentru răscumpărarea tuturor. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Fiul Omului va fi dat pe mâna arhiereilor. Cel care vrea să fie mai mare să fie servitorul tuturor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 10,32-45

În acel timp, 32 Isus şi ucenicii săi urcau spre Ierusalim. Isus mergea înaintea lor. Ucenicii erau înspăimântaţi, dar şi cei care veneau în urma lor erau cuprinşi de frică. Luându-i deoparte pe cei doisprezece a început să le spună cele ce aveau să i se întâmple: 33 „Iată, noi urcăm la Ierusalim; acolo Fiul Omului va fi dat în mâinile arhiereilor şi cărturarilor; ei îl vor condamna la moarte şi îl vor da pe mâna păgânilor, 34 îşi vor bate joc de el, îl vor scuipa, îl vor biciui şi îl vor ucide; dar după trei zile el va învia”. 35 Iacob şi Ioan, fiii lui Zebedeu, s-au apropiat de Isus şi i-au spus: „Învăţătorule, am vrea să ne împlineşti o rugăminte”. 36 El le-a zis: „Ce aţi vrea să fac pentru voi?” 37 Ei i-au răspuns: „Dispune ca noi să stăm unul la dreapta ta şi altul la stânga ta, atunci când vei veni în slavă”. 38 Isus le-a zis: „Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi să beţi paharul pe care îl voi bea eu şi să primiţi botezul pe care îl voi primi eu?” 39 Ei i-au răspuns: „Putem!” Isus le-a zis: „Paharul pe care îl voi bea eu îl veţi bea şi voi şi botezul pe care îl voi primi eu îl veţi primi şi voi, 40 dar eu nu pot dispune ca cineva să şadă la dreapta sau la stânga mea, pentru că aceste locuri sunt ale acelora pentru care au fost pregătite”. 41 Ceilalţi zece au auzit şi au fost cuprinşi de indignare din cauza lui Iacob şi Ioan. 42 Isus i-a chemat şi le-a spus: „Voi ştiţi, conducătorii îşi subjugă popoarele; cei mari îşi fac simţită puterea. 43 Dar între voi să nu fie aşa. Dimpotrivă, cel care vrea să fie mai mare între voi să fie servitorul vostru; 44 cel care vrea să fie primul între voi să fie sclavul tuturor. 45 Căci Fiul Omului n-a venit să fie servit, ci ca să servească şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru cei mulţi”.

Cuvântul Domnului