en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Voi sunteţi o împărăţie de preoţi, un popor sfânt.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 2,2-5.9-12

Fraţilor, 2 ca nişte copii nou-născuţi să doriţi laptele curat al cuvântului, care vă va face să creşteţi şi să ajungeţi la mântuire, 3 deoarece: „voi aţi gustat cât de bun este Domnul”. 4 Apropiaţi-vă de el. El este piatra cea vie; oamenii au aruncat-o, dar Dumnezeu a ales-o, pentru că a ştiut cât preţuieşte. 5 Fiţi şi voi pietre vii care să slujească la zidirea templului spiritual şi preoţie sfântă care să aducă jertfe spirituale, bine primite de Dumnezeu, prin Isus Cristos. 9 Voi sunteţi un neam ales, o împărăţie de preoţi, un popor sfânt, poporul lui Dumnezeu; voi aveţi, aşadar, misiunea de a vesti în lume faptele măreţe ale aceluia care v-a chemat din întuneric la minunata sa lumină; 10 căci odinioară nu eraţi poporul său, acum însă sunteţi poporul lui Dumnezeu, odinioară nu aveaţi parte de îndurare, acum însă sunteţi părtaşi de îndurarea lui Dumnezeu. 11 Preaiubiţilor, voi sunteţi aici pe pământ călători şi străini, de aceea vă îndemn: nu cedaţi poftelor trupului care luptă împotriva sufletului. 12 Purtarea voastră între păgâni să fie ireproşabilă, pentru ca cei care acum vă calomniază, tratându-vă ca pe nişte răufăcători, văzând faptele voastre bune, să ajungă până acolo, încât să-i dea slavă lui Dumnezeu, în ziua în care el va veni să-l viziteze pe poporul său.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 99,2.3.4.5 (R.: 2c)

R.: Veniţi înaintea Domnului, cu cântece de veselie.

2 Strigaţi de bucurie către Domnul,

toţi locuitorii pământului;

slujiţi Domnului cu bucurie,

veniţi înaintea lui cu cântece de veselie. R.

 

3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu!

El ne-a făcut, ai lui suntem,

poporul lui şi turma pe care o conduce el. R.

 

4 Mergeţi spre casa lui lăudându-l,

intraţi cântând în casa lui!

Aduceţi mulţumire şi binecuvântaţi numele lui. R.

 

5 Căci Domnul este bun,

bunătatea lui ţine pe vecie

şi adevărul lui din neam în neam. R.


ALELUIA
In 8,12

(Aleluia) Eu sunt lumina lumii, spune Domnul; cine mă urmează va avea lumina vieţii. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Învăţătorule, fă-mă să văd!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 10,46-52

În acel timp, 46 pe când Isus, împreună cu ucenicii săi, ieşeau din Ierihon, înconjurat de o mare mulţime, un cerşetor orb, Bartimeu, fiul lui Timeu, şedea pe marginea drumului. 47 Auzind că trece Isus din Nazaret, a început să strige: „Isuse, fiul lui David, fie-ţi milă de mine!” 48 Mulţi se răsteau la el ca să tacă, dar el striga şi mai tare: „Fiul lui David, fie-ţi milă de mine!” 49 Isus s-a oprit şi a zis: „Chemaţi-l”. L-au chemat deci pe orb şi i-au spus: „Curaj! Ridică-te, te cheamă!” 50 Orbul şi-a aruncat haina la o parte, a sărit în picioare şi a alergat la Isus. 51 Isus l-a întrebat: „Ce vrei să fac pentru tine?” Orbul i-a răspuns: „Rabbuni, fă-mă să văd!” 52 Isus i-a spus: „Mergi, credinţa ta te-a mântuit”. Imediat omul şi-a recăpătat vederea şi l-a urmat pe Isus în drumul său.

Cuvântul Domnului