en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Amintirea celor cucernici dăinuie din neam în neam.

Citire din cartea lui Ben Sirah 44,1.9-13

1 Să-i lăudăm pe bărbaţii vestiţi care sunt strămoşii noştri. 9 Unora, după moarte, li s-a pierdut amintirea, de parcă n-ar fi existat niciodată, ca şi cum nici nu s-ar fi născut vreodată; aceeaşi soartă au avut-o şi copiii lor. 10 Nu tot aşa este cu bărbaţii cucernici; faptele lor de dreptate n-au fost date uitării. 11 Fericirea lor va dăinui din neam în neam, descendenţii lor formează o frumoasă moştenire. 12 Urmaşii lor au rămas credincioşi legilor legământului; 13 tot aşa şi copiii, datorită părinţilor lor. Neamul lor va dăinui de-a pururi şi nicicând nu va dispărea gloria lor.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 149,1-2.3-4.5-6a şi 9b (R.: 4a)

R.: Domnul iubeşte pe poporul său.

1 Cântaţi Domnului un cântec nou,

cântaţi-i laude în adunarea credincioşilor săi.

2 Să se bucure Israel de cel ce l-a făcut,

să se veselească fiii Sionului de împăratul lor. R.

 

3 Să laude numele lui cu jocuri,

să-l laude cu harpă şi tobă.

4 Căci Domnul iubeşte pe poporul său

şi ridică pe cei nenorociţi, mântuindu-i. R.

 

5 Să tresalte de bucurie cei sfinţi în mărire,

să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor.

6a Gura să le fie plină de laudele Domnului;

9b aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii lui. R.

 


ALELUIA In 15,16

(Aleluia) Eu v-am ales pe voi din lume, ca să mergeţi şi să aduceţi roade, dar roade care să rămână. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Casa mea se va numi casă de rugăciune pentru toate popoarele. Să aveţi o credinţă tare în Dumnezeu.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 11,11-25

11 După ce mulţimea l-a primit cu aclamaţii, Isus a intrat în Ierusalim, în templu. S-a uitat la toate lucrurile şi, cum era deja seară, a ieşit împreună cu cei doisprezece şi s-a îndreptat spre Betania. 12 A doua zi, când au plecat din Betania, i s-a făcut foame. 13 Văzând de departe un smochin care avea frunze, a mers spre el să caute fructe. Dar apropiindu-se, n-a găsit decât frunze, căci nu era timpul smochinelor. 14 Atunci el a spus smochinului: „Nimeni să nu mai mănânce vreodată fructe din tine”. Şi ucenicii au auzit. 15 Când au ajuns la Ierusalim, Isus a intrat în templu şi a început să-i dea afară din templu pe vânzători şi pe cumpărători, le-a răsturnat mesele schimbătorilor de bani şi tarabele negustorilor de porumbei 16 şi nu permitea nimănui să ducă ceva prin templu. 17 El i-a învăţat, spunându-le: „Nu spune oare Scriptura: Casa mea se va numi casă de rugăciune pentru toate popoarele? Voi aţi făcut dintr-însa o peşteră de tâlhari”. 18 Mai marii preoţilor şi cărturarii au auzit de aceasta şi căutau o cale de a-l da la moarte, dar ei se temeau de el, deoarece tot poporul era încântat de învăţătura lui. 19 Spre seară au ieşit afară din cetate. 20 În dimineaţa următoare, când au trecut pe lângă smochin, l-au văzut uscat din rădăcini. 21 Amintindu-şi de ceea ce se întâmplase, Petru i-a spus lui Isus: „Rabbi, priveşte, smochinul pe care tu l-ai blestemat, s-a uscat”. 22 Atunci Isus le-a spus: „Trebuie să aveţi o credinţă puternică în Dumnezeu! 23 Vă spun adevărul oricine va spune acestui munte: Ridică-te şi aruncă-te în mare, dacă nu se îndoieşte în inima lui, dar crede că ceea ce spune se înfăptuieşte, atunci se va înfăptui. 24 De aceea vă spun: Toate câte le veţi cere în rugăciune să credeţi că le-aţi şi primit şi vi se vor da. 25 Iar când vreţi să vă rugaţi, dacă aveţi ceva împotriva cuiva, iertaţi-l, pentru ca şi Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greşelile voastre”.

Cuvântul Domnului