en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Fiţi nişte buni administratori ai harului lui Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 4,7-13

7 Preaiubiţilor, sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi înţelepţi şi cumpătaţi, ca să vă puteţi ruga. 8 Înainte de toate să aveţi o dragoste fierbinte unii faţă de alţii, căci dragostea acoperă o mulţime de păcate. 9 Fiţi primitori unii faţă de alţii, fără a murmura. 10 Ceea ce a primit fiecare în dar, să pună în slujba celorlalţi, ca nişte buni administratori ai harului cel de multe feluri al lui Dumnezeu.

11 Dacă cineva are darul de a vorbi, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu; dacă are darul de a sluji, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Astfel în toate să fie preamărit Dumnezeu prin Isus Cristos, căruia i se cuvine slava şi puterea în vecii vecilor. Amin.

12 Preaiubiţilor, să nu fiţi surprinşi de incendiul persecuţiilor, care a izbucnit în mijlocul vostru, pentru a vă pune la încercare: ceea ce vi se întâmplă nu trebuie să fie pentru voi ceva neobişnuit; 13 dimpotrivă, în măsura în care participaţi la suferinţele lui Cristos, bucuraţi-vă, pentru ca şi la arătarea gloriei lui să vă puteţi veseli şi tresălta de bucurie.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,10.11-12.13 (R.: 13ab)

R.: Domnul vine să judece cu dreptate toate popoarele.

10 Spuneţi printre neamuri: „Domnul stăpâneşte!”

El a aşezat pământul pe temelii solide

ca să nu se clatine.

El va judeca popoarele cu dreptate. R.

 

11 Să se bucure cerurile şi să se veselească pământul,

să vuiască marea şi tot ce se află într-însa.

12 Să se bucure câmpiile şi tot ce este pe ele,

să tresalte de bucurie toţi copacii pădurilor. R.

 

13 Să se bucure în faţa Domnului care vine,

pentru că vine să judece pământul.

El va judeca lumea cu dreptate,

va judeca popoarele în adevărul său. R.


ALELUIA
In 15,16

(Aleluia) Eu v-am ales pe voi din lume, ca să mergeţi şi să aduceţi roade, dar roade care să rămână. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Casa mea se va numi casă de rugăciune pentru toate popoarele. Să aveţi o credinţă tare în Dumnezeu.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 11,11-25

11 După ce mulţimea l-a primit cu aclamaţii, Isus a intrat în Ierusalim, în templu. S-a uitat la toate lucrurile şi, cum era deja seară, a ieşit împreună cu cei doisprezece şi s-a îndreptat spre Betania. 12 A doua zi, când au plecat din Betania, i s-a făcut foame. 13 Văzând de departe un smochin care avea frunze, a mers spre el să caute fructe. Dar apropiindu-se, n-a găsit decât frunze, căci nu era timpul smochinelor. 14 Atunci el a spus smochinului: „Nimeni să nu mai mănânce vreodată fructe din tine”. Şi ucenicii au auzit. 15 Când au ajuns la Ierusalim, Isus a intrat în templu şi a început să-i dea afară din templu pe vânzători şi pe cumpărători, le-a răsturnat mesele schimbătorilor de bani şi tarabele negustorilor de porumbei 16 şi nu permitea nimănui să ducă ceva prin templu. 17 El i-a învăţat, spunându-le: „Nu spune oare Scriptura: Casa mea se va numi casă de rugăciune pentru toate popoarele? Voi aţi făcut dintr-însa o peşteră de tâlhari”. 18 Mai marii preoţilor şi cărturarii au auzit de aceasta şi căutau o cale de a-l da la moarte, dar ei se temeau de el, deoarece tot poporul era încântat de învăţătura lui. 19 Spre seară au ieşit afară din cetate. 20 În dimineaţa următoare, când au trecut pe lângă smochin, l-au văzut uscat din rădăcini. 21 Amintindu-şi de ceea ce se întâmplase, Petru i-a spus lui Isus: „Rabbi, priveşte, smochinul pe care tu l-ai blestemat, s-a uscat”. 22 Atunci Isus le-a spus: „Trebuie să aveţi o credinţă puternică în Dumnezeu! 23 Vă spun adevărul oricine va spune acestui munte: Ridică-te şi aruncă-te în mare, dacă nu se îndoieşte în inima lui, dar crede că ceea ce spune se înfăptuieşte, atunci se va înfăptui. 24 De aceea vă spun: Toate câte le veţi cere în rugăciune să credeţi că le-aţi şi primit şi vi se vor da. 25 Iar când vreţi să vă rugaţi, dacă aveţi ceva împotriva cuiva, iertaţi-l, pentru ca şi Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greşelile voastre”.

Cuvântul Domnului