en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Îl voi preamări pe Domnul care îmi dă înţelepciune.

Citire din cartea lui Ben Sirah 51,17-27

17 Vreau să aduc mulţumire şi laudă şi să binecuvântez numele Domnului. 18 Când eram încă tânăr, fără să apuc pe căi greşite, am căutat cu râvnă înţelepciunea în rugăciunea mea. 19 În faţa templului m-am rugat ca să o primesc şi până la sfârşit o voi căuta. Aşa cum se coace un strugure după ce a înflorit, 20 tot astfel înţelepciunea a devenit bucuria inimii mele. Piciorul meu a înaintat pe drumul cel drept; din tinereţea mea am mers pe urmele ei. 21 Numai cât mi-am îndreptat puţin urechea spre ea, am primit-o şi am aflat într-însa o mulţime de învăţăminte. Datorită ei am făcut mari progrese. 22 Îl voi preamări pe cel care îmi dă înţelepciune. 23 M-am hotărât s-o pun în practică; am dorit cu înfocare binele şi niciodată nu voi regreta. 24 Împreună cu ea am luptat vitejeşte şi am fost foarte exact în împlinirea Legii. 25 Mi-am ridicat mâinile spre cer şi am deplâns faptul că am cunoscut-o aşa de puţin. 26 Am mers drept spre ea şi am aflat-o în curăţia inimii. 27 Cu ajutorul ei, de la început, am dobândit inteligenţă; de aceea nu o voi părăsi niciodată.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,8.9.10.11 (R.: 1a)

R.: Legea Domnului este bucuria inimii mele.

8 Legea Domnului este desăvârşită,

înviorează sufletul;

mărturia Domnului este adevărată,

îl face înţelept pe cel neştiutor. R.

 

9 Orânduirile Domnului sunt drepte,

înveselesc inima,

poruncile Domnului sunt strălucitoare, luminează ochii. R.

 

10 Frica de Domnul este curată;

rămâne în veacul veacului;

judecăţile Domnului sunt adevărate,

toate sunt drepte. R.

 

11 Ele sunt mai preţioase decât aurul

şi decât toate pietrele scumpe,

mai dulci decât fagurele şi decât mierea. R.

 


ALELUIA Col 3,16a.17c

(Aleluia) Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi în toată bogăţia sa;

aduceţi-i mulţumiri lui Dumnezeu Tatăl prin Isus Cristos. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cu ce drept faci aceste lucruri?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 11,27-33

În acel timp, 27 Isus şi ucenicii săi s-au întors din nou la Ierusalim. În timp ce Isus umbla prin templu, au venit la el mai marii preoţilor, cărturarii şi bătrânii 28 şi l-au întrebat: „Cu ce drept faci aceste lucruri? Cine ţi-a dat puterea să faci acestea?” 29 Isus le-a spus: „Vă pun şi eu o întrebare, dacă îmi veţi răspunde, vă voi spune cu ce drept fac eu acestea. 30 Botezul lui Ioan provenea din cer, sau de la oameni? Răspundeţi-mi!” 31 Ei au cumpănit şi au spus unul către altul: „Să spunem «din cer?», – el va zice: «De ce atunci nu i-aţi dat crezare?», – 32 sau să spunem: «De la oameni?»; dar se temeau de popor, căci toţi erau încredinţaţi că Ioan era cu adevărat un profet. De aceea i-au răspuns: «Nu ştim». 33 Atunci Isus le-a spus: „Nici eu nu vă spun cu ce drept fac acestea”.

Cuvântul Domnului