en-USro-RO

| Login
17 noiembrie 2019

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.

LECTURA I

Dumnezeu vă poate feri de cădere, ca să vă prezentaţi nepătaţi în faţa lui.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iuda 17.20b-25

17 Preaiubiţii mei, amintiţi-vă de ceea ce v-au spus mai dinainte apostolii Domnului nostru Isus Cristos. 20b Credinţa voastră preasfântă să fie temelia construcţiei spirituale care sunteţi voi înşivă; rugaţi-vă prin Duhul Sfânt. 21 Păstraţi-vă în iubirea lui Dumnezeu; aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus Cristos, care vă dăruieşte viaţa veşnică. 22 Aveţi milă de cei şovăitori: salvaţi-i, 23 scăpaţi-i de foc. Să aveţi milă şi de ceilalţi, dar cu teamă, detestând şi haina aceluia al cărui trup a fost întinat. 24 Mărire lui Dumnezeu, care vă poate feri de cădere, ca să vă prezentaţi în faţa măreţiei lui nepătaţi şi plini de bucurie; 25 Dumnezeului unic, care ne mântuieşte prin Domnul nostru Isus Cristos, lui să-i fie slava, maiestatea, puterea şi stăpânirea dinainte de toate veacurile, acum şi pentru totdeauna. Amin.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 62,2.3-4.5-6 (R.: 2b)

R.: Sufletul meu e însetat de tine, Doamne!

2 Dumnezeule, tu eşti Dumnezeul meu,

pe tine te caut dis-de-dimineaţă.

Sufletul meu e însetat de tine, pe tine te doreşte trupul meu,

ca un pământ pustiu, uscat şi fără apă. R.

3 Mi-a fost dat să te văd în sanctuarul tău,

să văd puterea şi măreţia ta.

4 Bunătatea ta preţuieşte mai mult decât viaţa,

de aceea buzele mele te laudă. R.

 

5 Te voi binecuvânta toată viaţa mea

şi voi ridica mâinile mele invocând numele tău.

6 Ca şi cum m-aş sătura cu mâncăruri alese,

aşa se desfată buzele mele, când gura mea te laudă. R.

 

ALELUIA Col 3,16a.17c

(Aleluia) Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi în toată bogăţia sa;

aduceţi-i mulţumiri lui Dumnezeu Tatăl prin Isus Cristos. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cu ce drept faci aceste lucruri?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 11,27-33

În acel timp, 27 Isus şi ucenicii săi s-au întors din nou la Ierusalim. În timp ce Isus umbla prin templu, au venit la el mai marii preoţilor, cărturarii şi bătrânii 28 şi l-au întrebat: „Cu ce drept faci aceste lucruri? Cine ţi-a dat puterea să faci acestea?” 29 Isus le-a spus: „Vă pun şi eu o întrebare, dacă îmi veţi răspunde, vă voi spune cu ce drept fac eu acestea. 30 Botezul lui Ioan provenea din cer, sau de la oameni? Răspundeţi-mi!” 31 Ei au cumpănit şi au spus unul către altul: „Să spunem «din cer?», – el va zice: «De ce atunci nu i-aţi dat crezare?», – 32 sau să spunem: «De la oameni?»; dar se temeau de popor, căci toţi erau încredinţaţi că Ioan era cu adevărat un profet. De aceea i-au răspuns: «Nu ştim». 33 Atunci Isus le-a spus: „Nici eu nu vă spun cu ce drept fac acestea”.

Cuvântul Domnului