en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Dumnezeu vă poate feri de cădere, ca să vă prezentaţi nepătaţi în faţa lui.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iuda 17.20b-25

17 Preaiubiţii mei, amintiţi-vă de ceea ce v-au spus mai dinainte apostolii Domnului nostru Isus Cristos. 20b Credinţa voastră preasfântă să fie temelia construcţiei spirituale care sunteţi voi înşivă; rugaţi-vă prin Duhul Sfânt. 21 Păstraţi-vă în iubirea lui Dumnezeu; aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus Cristos, care vă dăruieşte viaţa veşnică. 22 Aveţi milă de cei şovăitori: salvaţi-i, 23 scăpaţi-i de foc. Să aveţi milă şi de ceilalţi, dar cu teamă, detestând şi haina aceluia al cărui trup a fost întinat. 24 Mărire lui Dumnezeu, care vă poate feri de cădere, ca să vă prezentaţi în faţa măreţiei lui nepătaţi şi plini de bucurie; 25 Dumnezeului unic, care ne mântuieşte prin Domnul nostru Isus Cristos, lui să-i fie slava, maiestatea, puterea şi stăpânirea dinainte de toate veacurile, acum şi pentru totdeauna. Amin.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 62,2.3-4.5-6 (R.: 2b)

R.: Sufletul meu e însetat de tine, Doamne!

2 Dumnezeule, tu eşti Dumnezeul meu,

pe tine te caut dis-de-dimineaţă.

Sufletul meu e însetat de tine, pe tine te doreşte trupul meu,

ca un pământ pustiu, uscat şi fără apă. R.

3 Mi-a fost dat să te văd în sanctuarul tău,

să văd puterea şi măreţia ta.

4 Bunătatea ta preţuieşte mai mult decât viaţa,

de aceea buzele mele te laudă. R.

 

5 Te voi binecuvânta toată viaţa mea

şi voi ridica mâinile mele invocând numele tău.

6 Ca şi cum m-aş sătura cu mâncăruri alese,

aşa se desfată buzele mele, când gura mea te laudă. R.

 

ALELUIA Col 3,16a.17c

(Aleluia) Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi în toată bogăţia sa;

aduceţi-i mulţumiri lui Dumnezeu Tatăl prin Isus Cristos. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cu ce drept faci aceste lucruri?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 11,27-33

În acel timp, 27 Isus şi ucenicii săi s-au întors din nou la Ierusalim. În timp ce Isus umbla prin templu, au venit la el mai marii preoţilor, cărturarii şi bătrânii 28 şi l-au întrebat: „Cu ce drept faci aceste lucruri? Cine ţi-a dat puterea să faci acestea?” 29 Isus le-a spus: „Vă pun şi eu o întrebare, dacă îmi veţi răspunde, vă voi spune cu ce drept fac eu acestea. 30 Botezul lui Ioan provenea din cer, sau de la oameni? Răspundeţi-mi!” 31 Ei au cumpănit şi au spus unul către altul: „Să spunem «din cer?», – el va zice: «De ce atunci nu i-aţi dat crezare?», – 32 sau să spunem: «De la oameni?»; dar se temeau de popor, căci toţi erau încredinţaţi că Ioan era cu adevărat un profet. De aceea i-au răspuns: «Nu ştim». 33 Atunci Isus le-a spus: „Nici eu nu vă spun cu ce drept fac acestea”.

Cuvântul Domnului