en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Vă pun în faţă ca să alegeţi binecuvântarea sau blestemul.

Citire din cartea Deuteronomului 11,18.26-28

Moise a spus poporului: 18 „Poruncile pe care vi le dau, puneţi-le în inima voastră, în sufletul vostru; legaţi-le la încheietura mâinii ca pe un semn, purtaţi-le ca pe o podoabă pe fruntea voastră. 26 Astăzi vă pun în faţă ca să alegeţi binecuvântarea sau blestemul: 27 binecuvântarea, dacă veţi asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru, pe care vi le dau astăzi; 28 blestemul, dacă vă veţi abate de la calea pe care v-o arăt eu astăzi, ca să mergeţi după alţi dumnezei pe care nu-i cunoaşteţi”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 30,2-3a.3bc-4.17 şi 25 (R.: 3b)

R.: Fii pentru mine, Doamne, o stâncă ocrotitoare.

2 Doamne, în tine mă încred: să nu fiu dat nicicând de ruşine.

Mântuieşte-mă în dreptatea ta.

3a Pleacă-ţi urechea spre mine

şi vino degrabă în ajutorul meu. R.

 

3bc Fii pentru mine o stâncă ocrotitoare,

o cetate unde să-mi găsesc scăparea!

4 Tu eşti stânca mea, cetatea mea:

pentru numele tău, povăţuieşte-mă şi călăuzeşte-mă. R.

 

17 Arată slujitorului tău o faţă senină,

salvează-mă pentru iubirea ta.

25 Fiţi tari, prindeţi curaj,

voi toţi cei care nădăjduiţi în Domnul! R.


LECTURA A II-A

Omul devine drept numai prin credinţă, independent de faptele prescrise de Legea lui Moise.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 3,21-25a.28

Fraţilor, 21 toţi oamenii sunt sub stăpânirea păcatului. Legea lui Moise era numai pentru a face cunoscut păcatul. 22 Însă astăzi, independent de faptele Legii, Dumnezeu şi-a arătat dreptatea care ne duce la mântuire: pentru aceasta Legea şi Profeţii sunt doar martori. Această dreptate a lui Dumnezeu, dăruită prin credinţa în Isus Cristos, este oferită tuturor celor care cred. 23 De fapt nu este nici o deosebire: toţi oamenii au păcătuit, toţi sunt lipsiţi de strălucirea lui Dumnezeu, 24 dar el îi face drepţi numai prin harul său, fără meritul lor, datorită răscumpărării înfăptuite de Cristos Isus. 25a Dumnezeu l-a orânduit mai dinainte pe Cristos ca jertfă de ispăşire, pentru ca în sângele lui, să obţină iertarea pentru cei care cred în el. 28 Căci noi avem convingerea că omul devine drept numai prin credinţă, independent de faptele prescrise de Legea lui Moise.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA In 15,5

(Aleluia) Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele, spune Domnul, cine rămâne în mine şi eu în el, acela aduce roade multe. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Casa clădită pe stâncă şi casa clădită pe nisip.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 7,21-27

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 21 „Nu oricine îmi zice «Doamne, Doamne», va intra în împărăţia cerurilor, dar cel care face voinţa Tatălui meu din ceruri. 22 Mulţi îmi vor zice în ziua aceea: «Doamne, Doamne, oare nu în numele tău am profeţit, nu în numele tău am scos diavoli şi nu în numele tău am făcut multe minuni?» 23 Atunci eu le voi spune pe faţă: «Nu vă cunosc; plecaţi de la mine nelegiuiţilor!» 24 De aceea, oricine aude aceste cuvinte ale mele şi le împlineşte, se va asemăna cu un om înţelept care şi-a clădit casa pe stâncă. 25 A căzut ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile, au izbit în casa aceea, dar ea n-a căzut, fiindcă era clădită pe stâncă. 26 Dar oricine aude aceste cuvinte ale mele şi nu le îndeplineşte, se va asemăna cu un om nechibzuit care şi-a clădit casa pe nisip. 27 A căzut ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile, au izbit în casa aceea şi s-a prăbuşit, iar prăbuşirea ei a fost mare”.

Cuvântul Domnului