en-USro-RO

| Login
Saturday, April 17, 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Ascultă, Doamne, rugăciunea celui străin!

Citire din cartea întâi a Regilor 8,41-43

În zilele acelea, Solomon s-a rugat lui Dumnezeu, în templu, spunând: 41 „Dacă de dragul numelui tău, un străin care nu aparţine de poporul tău Israel va veni dintr-o ţară îndepărtată să se roage în acest templu,

42 – Doamne, oamenii vor auzi vorbindu-se de numele tău mare, de puterea mâinii tale şi de vigoarea braţului tău – 43 tu, Doamne, din cerul în care locuieşti, ascultă-l, împlineşte-i celui străin toate cererile. Astfel toate popoarele de pe pământ, asemenea poporului tău Israel, vor recunoaşte numele tău şi te vor adora. Ele vor şti că acest templu, pe care eu l-am construit, este locul în care este invocat numele tău”.

Cuvântul Domnului                     

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 116,1.2 (R.: Mc 16,15)

R.: Mergeţi în toată lumea şi predicaţi evanghelia.

sau

Aleluia.

 

1 Lăudaţi-l pe Domnul, toate neamurile,

lăudaţi-l, toate popoarele. R.

 

2 Căci Domnul şi-a dovedit iubirea sa pentru noi

şi el rămâne totdeauna credincios legământului său. R.

 

LECTURA A II-A

Dacă aş căuta să fiu pe placul oamenilor, n-aş fi slujitorul lui Cristos.

Începutul Scrisorii sfântului apostol Paul către Galateni 1,1-2.6-10

Fraţilor, 1 eu, Paul, care sunt apostol trimis nu de oameni, nici prin intermediul unui om, ci de Isus Cristos şi de Dumnezeu Tatăl, care l-a înviat din morţi; 2 împreună cu toţi fraţii care mă însoţesc, mă adresez vouă bisericilor din ţinutul Galaţiei. 6 Sunt uimit că îl părăsiţi aşa de repede pe acela care v-a chemat prin harul lui Cristos şi că vă îndreptaţi spre o altă evanghelie. 7 De fapt nu există alta; sunt numai unii care vă tulbură şi vor să răstălmăcească evanghelia lui Cristos. 8 Ei bine, chiar dacă noi înşine ori un înger din ceruri ar veni să predice o evanghelie diferită de evanghelia pe care v-am predicat-o noi, să fie afurisit! 9 Ceea ce v-am spus, vă mai spun o dată: Cine predică o altă evanghelie, diferită de aceea pe care aţi primit-o, să fie afurisit! 10 Caut eu să câştig bunăvoinţa oamenilor, sau mai degrabă pe aceea a lui Dumnezeu? Caut eu oare să fiu pe placul oamenilor? Dacă aş căuta să fiu pe placul oamenilor, n-aş fi slujitorul lui Cristos.

Cuvântul Domnului

ALELUIA In 3,16

(Aleluia) Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său unul-născut;

cine crede într-însul are viaţa veşnică. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nici chiar în Israel n-am întâlnit o asemenea credinţă.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 7,1-10

În acel timp, 1 după ce a vorbit mulţimii, Isus a intrat în Cafarnaum. 2 Un centurion din armata romană avea un sclav la care ţinea foarte mult şi acesta era bolnav, gata să moară. 3 Centurionul auzise vorbindu-se despre Isus, de aceea a trimis la el pe câţiva iudei de vază, cu rugămintea să vină şi să-l vindece pe sclavul său. 4 Ajunşi la Isus, aceştia l-au rugat cu stăruinţă, spunându-i: 5 „Merită să-i împlineşti cererea, pentru că ţine la poporul nostru şi el ne-a construit sinagoga”. 6 Isus a mers împreună cu ei. Când s-a apropiat de casă, centurionul a trimis la el pe nişte prieteni să-i spună: „Doamne, nu te osteni. Eu nu sunt vrednic să intri în casa mea. 7 De aceea nu am îndrăznit să vin eu însumi la tine; spune numai un cuvânt şi servitorul meu se va vindeca. 8 Şi eu, care nu sunt decât un subaltern, am soldaţi sub comanda mea; unuia îi spun: «Du-te» şi se duce; altuia: «Vino» şi vine; şi servitorului meu: «Fă aceasta» şi face”. 9 Auzind aceasta, Isus l-a admirat, s-a întors şi a spus mulţimii care îl urma: „Vă spun, nici chiar în Israel nu am întâlnit o asemenea credinţă!” 10 Când prietenii pe care i-a trimis centurionul s-au întors acasă, l-au găsit pe slujitor vindecat.

Cuvântul Domnului