en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Tobit se temea mai mult de Dumnezeu decât de rege.

Citire din cartea lui Tobia 1,1a.2; 2,1-9

1a Tobit, un bărbat din seminţia lui Asiel din tribul lui Neftali, 2 a fost deportat sub domnia lui Salmanasar, regele Asiriei; însă în timpul exilului el n-a părăsit niciodată calea adevărului. 2,1 Într-o zi de sărbătoare a Domnului, când era pregătită o masă bogată în casa lui Tobit, 2 acesta a spus fiului său: „Mergi şi caută câţiva oameni, care aparţin tribului nostru, ca să se ospăteze împreună cu noi”. 3 Fiul s-a dus, dar s-a întors să-l anunţe că un israelit sugrumat zăcea în piaţă. 4 Tobit s-a ridicat imediat de la masă, înainte de a fi pus ceva în gură, şi s-a dus la acel mort, l-a luat şi l-a adus acasă pe ascuns, ca să-l înmormânteze cu grijă după asfinţitul soarelui. 5 După ce a ascuns trupul, a luat masa plângând şi tremurând de frică, 6 amintindu-şi de acest cuvânt al Domnului, rostit prin profetul Amos: „Sărbătorile voastre se vor schimba în doliu şi jale”. 7 La asfinţitul soarelui a ieşit să-l înmormânteze pe cel mort. 8 Toţi vecinii îl certau, zicându-i: „Tu ai fost deja condamnat la moarte din acest motiv şi de abia ai scăpat cu viaţă, şi din nou începi să-i îngropi pe cei morţi?” 9 Însă Tobit care se temea mai mult de Dumnezeu decât de rege, ridica trupurile fraţilor săi ucişi, le ascundea în casa lui şi le înmormânta în timpul nopţii.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 111,1-2.3-4.5-6 (R.: 1a)

R.: Fericit este omul care se teme de Domnul.

1 Fericit este omul care se teme de Domnul,

care îşi află bucuria în poruncile sale!

2 Seminţia lui va fi puternică în lume

şi neamul celor drepţi va fi binecuvântat. R.

 

3 În casa lui va fi belşug şi bogăţie,

dreptatea lui rămâne pe vecie.

4 El răsare ca o lumină în întuneric pentru cei drepţi,

el este blând, îndurător şi drept. R.

 

5 Fericit este omul care are milă şi ajută cu bucurie,

el îşi rânduieşte bunurile cu dreptate.

6 El nu se clatină niciodată

şi dreptatea lui va fi amintită veşnic. R.

 


ALELUIA Ap 1,5ab

(Aleluia) Isuse Cristoase, martor credincios, întâiul născut din morţi;

tu ne iubeşti şi ne speli păcatele în sângele tău. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

L-au prins pe fiul său preaiubit, l-au ucis şi l-au aruncat afară din vie.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 12,1-12

În acel timp, 1 vorbind marilor preoţi, cărturarilor şi bătrânilor poporului, Isus le-a spus această parabolă: „Un om a sădit o vie, a împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea un teasc şi a construit un turn de pază. Apoi a dat-o în arendă unor lucrători şi a plecat în altă ţară. 2 La timpul cuvenit a trimis la viticultori pe unul dintre servitorii săi ca aceştia să-i dea ceea ce i se cuvenea din rodul viei, 3 însă lucrătorii viei l-au prins pe servitor, l-au bătut şi l-au trimis înapoi cu mâinile goale. 4 După aceasta, a trimis la ei un alt servitor. Şi pe el l-au bătut crunt şi l-au batjocorit. 5 A mai trimis atunci pe un al treilea; pe acesta l-au omorât; apoi pe mulţi alţii: pe unii i-au bătut, pe alţii i-au omorât. 6 N-a mai rămas decât unul: fiul său preaiubit. Pe acesta l-a trimis la ei în cele din urmă. Îşi spunea: „Îl vor respecta pe fiul meu”. 7 Însă lucrătorii şi-au spus: „Iată moştenitorul, haideţi să-l omorâm şi să punem mâna pe moştenirea lui”. 8 L-au prins, l-au ucis şi l-au aruncat afară din vie. 9 Ce va face stăpânul viei? Va veni, îi va nimici pe acei lucrători şi via o va da altora. 10 N-aţi citit niciodată Scriptura aceasta: „Piatra, pe care au aruncat-o zidarii, a devenit piatră unghiulară; 11 Domnul a făcut aceasta şi este un lucru minunat în ochii noştri?” 12 Mai marii iudeilor voiau să-l aresteze, însă le era frică de popor. Ei înţeleseseră bine, că pentru ei spusese această parabolă. L-au lăsat deci şi au plecat.

Cuvântul Domnului