en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Dumnezeu ne-a dăruit bogăţiile promise... ca să deveniţi părtaşi ai naturii sale.

Începutul Scrisorii a doua a sfântului apostol Petru 1,1-7

1 Eu Simon Petru, slujitor şi apostol al lui Isus Cristos, mă adresez vouă, cărora Dumnezeul şi Mântuitorul nostru Isus Cristos, în dreptatea lui, v-a dăruit aceeaşi comoară a credinţei ca şi nouă. 2 Harul şi pacea să coboare cu îmbelşugare asupra voastră prin adevărata cunoaştere a lui Dumnezeu şi a lui Isus Cristos Domnul nostru. 3 Puterea lui Dumnezeu ne-a dăruit tot ce este necesar pentru viaţa şi evlavia noastră, căci ne-a făcut să-l cunoaştem pe acela care ne-a chemat prin măreţia şi puterea lui. 4 Astfel, Dumnezeu ne-a dăruit mari şi preţioase bogăţii, aşa cum a promis, ca voi să deveniţi părtaşi ai naturii dumnezeieşti, numai să vă ţineţi departe de depravarea care domneşte în lume, datorită poftelor ei. 5 Din acest motiv, daţi-vă toată silinţa ca să adăugaţi la credinţa voastră virtutea, la virtute cunoaşterea lui Dumnezeu, 6 la cunoaşterea lui Dumnezeu stăpânirea de voi înşivă, la stăpânirea de voi înşivă statornicia, la statornicie evlavia, 7 la evlavie dragostea faţă de aproapele şi la dragostea faţă de aproapele iubirea de Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 90,1-2.14-15ab.15c-16 (R.: cf. 2b)

R.: Eu mă încred în tine, Dumnezeul meu.

 

1 Tu care stai sub ocrotirea Celui Preaînalt

şi locuieşti la umbra Celui Atotputernic,

2 spune-i Domnului: „Tu eşti scăparea mea şi locul meu de refugiu,

Dumnezeul meu, în care mă încred”. R.

 

14 „Îl voi salva, spune Domnul, pentru că nădăjduieşte în mine,

îl voi ocroti, pentru că îmi cinsteşte numele.

15ab Când el mă va chema, eu îi voi răspunde,

voi fi alături de el în necazuri. R.

 

15c Îl voi elibera şi-l voi preamări.

16 Îi voi dărui viaţă lungă

şi îi voi arăta mântuirea mea”. R.

 

ALELUIA Ap 1,5ab

(Aleluia) Isuse Cristoase, martor credincios, întâiul născut din morţi;

tu ne iubeşti şi ne speli păcatele în sângele tău. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

L-au prins pe fiul său preaiubit, l-au ucis şi l-au aruncat afară din vie.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 12,1-12

În acel timp, 1 vorbind marilor preoţi, cărturarilor şi bătrânilor poporului, Isus le-a spus această parabolă: „Un om a sădit o vie, a împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea un teasc şi a construit un turn de pază. Apoi a dat-o în arendă unor lucrători şi a plecat în altă ţară. 2 La timpul cuvenit a trimis la viticultori pe unul dintre servitorii săi ca aceştia să-i dea ceea ce i se cuvenea din rodul viei, 3 însă lucrătorii viei l-au prins pe servitor, l-au bătut şi l-au trimis înapoi cu mâinile goale. 4 După aceasta, a trimis la ei un alt servitor. Şi pe el l-au bătut crunt şi l-au batjocorit. 5 A mai trimis atunci pe un al treilea; pe acesta l-au omorât; apoi pe mulţi alţii: pe unii i-au bătut, pe alţii i-au omorât. 6 N-a mai rămas decât unul: fiul său preaiubit. Pe acesta l-a trimis la ei în cele din urmă. Îşi spunea: „Îl vor respecta pe fiul meu”. 7 Însă lucrătorii şi-au spus: „Iată moştenitorul, haideţi să-l omorâm şi să punem mâna pe moştenirea lui”. 8 L-au prins, l-au ucis şi l-au aruncat afară din vie. 9 Ce va face stăpânul viei? Va veni, îi va nimici pe acei lucrători şi via o va da altora. 10 N-aţi citit niciodată Scriptura aceasta: „Piatra, pe care au aruncat-o zidarii, a devenit piatră unghiulară; 11 Domnul a făcut aceasta şi este un lucru minunat în ochii noştri?” 12 Mai marii iudeilor voiau să-l aresteze, însă le era frică de popor. Ei înţeleseseră bine, că pentru ei spusese această parabolă. L-au lăsat deci şi au plecat.

Cuvântul Domnului