en-USro-RO

| Login
12 noiembrie 2019

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Marți, 12 noiembrie 2019

Sfintii zilei
Ss. Iosafat, ep. m. **; Cristian, m.
Liturghierul Roman
Sf. Iosafat, ep. m. **
Liturghie proprie, prefațã pentru sfinți
roșu, P, LP
Lectionar
Ef 4,1-7.11-13: Au primit lucrarea slujirii spre edificarea trupului lui Cristos 
Ps 1: Cel drept își gãsește plãcerea în legea Domnului 
In 17,20-26: Tatã, vreau ca acolo unde sunt eu sã fie cu mine și cei pe care mi i-ai dat!
Meditatia zilei
Marți din sãptãmâna a 32-a de peste an

LECTURA I

Tobit nu a murmurat împotriva lui Dumnezeu din cauza nenorocirii care l-a lovit.

Citire din cartea lui Tobia 2,10-23

10 Într-o zi, Tobit, întorcându-se obosit acasă, după ce îngropase nişte israeliţi morţi, s-a întins lângă perete şi a adormit. 11 În timp ce dormea, dintr-un cuib de rândunele i-a căzut în ochi găinaţ cald şi l-a orbit. 12 Dumnezeu a permis această încercare pentru ca Tobit să dea urmaşilor pildă de răbdare, cum a dat şi dreptul Iob. 13 Deoarece Tobit din copilăria sa a trăit în frica lui Dumnezeu şi a împlinit poruncile sale, el nu a murmurat împotriva lui Dumnezeu din cauza nenorocirii care l-a lovit, 14 ci a rămas neclintit în frica lui Dumnezeu, aducându-i mulţumiri în toate zilele vieţii sale. 15 Aşa cum prietenii îl insultau pe fericitul Iob, la fel rudele şi vecinii lui Tobit îşi băteau joc de purtarea lui, spunându-i: 16 „La ce ţi-a folosit speranţa pentru care dădeai pomană şi îngropai morţii?” 17 Dar el îi dojenea: „Nu vorbiţi aşa, 18 pentru că noi suntem urmaşii celor drepţi şi aşteptăm acea viaţă pe care Dumnezeu o va dărui celor care nu-şi pierd niciodată încrederea în el”. 19 Ana, soţia lui, mergea în fiecare zi la ţesut şi aducea acasă ceea ce câştiga prin munca mâinilor sale. 20 Astfel, într-o zi, ea a primit un ied, pe care l-a dus acasă. 21 Auzindu-l behăind, Tobit a spus: „Aveţi grijă ca nu cumva să fie de furat. Daţi-l înapoi stăpânilor, căci noi nu avem dreptul să mâncăm ceea ce a fost furat, nici măcar să ne atingem de el”. 22 Mâniindu-se, soţia i-a răspuns: „Se vede clar că speranţa ta n-a fost de nici un folos; acum se văd roadele pomenilor tale!” 23 aceste cuvinte şi altele asemănătoare i le arunca în faţă.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 111,1-2.7-8.9 (R.: cf. 7b)

R.: Inima celui drept se încrede în Domnul.

1 Fericit este omul care se teme de Domnul,

care îşi află bucuria în poruncile sale!

2 Seminţia lui va fi puternică în lume

şi neamul celor drepţi va fi binecuvântat. R.

 

7 El nu se teme de vorbele rele,

inima lui e tare şi se încrede în Domnul.

8 Inima lui este în siguranţă, nu are nici o teamă,

în cele din urmă îi va vedea nimiciţi pe duşmanii săi. R.

 

9 El este darnic faţă de cei săraci,

dărnicia lui nu cunoaşte margini,

iar puterea lui se înalţă în slavă. R.


ALELUIA cf. Ef 1,17-18

(Aleluia) Tatăl Domnului nostru Isus Cristos să pătrundă inimile noastre cu lumina sa, ca să putem înţelege speranţa pe care ne-o dă chemarea noastră. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Daţi împăratului ceea ce este al împăratului.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 12,13-17

În acel timp, 13 marii preoţi, scribii şi bătrânii poporului au trimis la Isus pe câţiva dintre farisei şi dintre adepţii lui Irod, ca să-l prindă cu vorba. 14 Aceştia au venit şi i-au spus: „Învăţătorule, noi ştim că spui adevărul şi nu te laşi influenţat de nimeni, căci tu nu cauţi la faţa omului, ci arăţi calea cea adevărată a lui Dumnezeu. Este, sau nu este permis ca să plătim impozit împăratului? Trebuie să-l plătim, sau nu?” 15 Însă el, cunoscându-le făţărnicia, le-a spus: „De ce mă ispitiţi? Aduceţi-mi un dinar ca să-l văd!” 16 Şi i-au adus. Isus le-a zis: „Ale cui sunt acest chip şi această inscripţie?” 17 I-au răspuns: „Ale împăratului”. Isus le-a replicat: „Daţi împăratului ceea ce este al împăratului şi lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu”. Iar ei au fost adânc impresionaţi de el.

Cuvântul Domnului