en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Tobit nu a murmurat împotriva lui Dumnezeu din cauza nenorocirii care l-a lovit.

Citire din cartea lui Tobia 2,10-23

10 Într-o zi, Tobit, întorcându-se obosit acasă, după ce îngropase nişte israeliţi morţi, s-a întins lângă perete şi a adormit. 11 În timp ce dormea, dintr-un cuib de rândunele i-a căzut în ochi găinaţ cald şi l-a orbit. 12 Dumnezeu a permis această încercare pentru ca Tobit să dea urmaşilor pildă de răbdare, cum a dat şi dreptul Iob. 13 Deoarece Tobit din copilăria sa a trăit în frica lui Dumnezeu şi a împlinit poruncile sale, el nu a murmurat împotriva lui Dumnezeu din cauza nenorocirii care l-a lovit, 14 ci a rămas neclintit în frica lui Dumnezeu, aducându-i mulţumiri în toate zilele vieţii sale. 15 Aşa cum prietenii îl insultau pe fericitul Iob, la fel rudele şi vecinii lui Tobit îşi băteau joc de purtarea lui, spunându-i: 16 „La ce ţi-a folosit speranţa pentru care dădeai pomană şi îngropai morţii?” 17 Dar el îi dojenea: „Nu vorbiţi aşa, 18 pentru că noi suntem urmaşii celor drepţi şi aşteptăm acea viaţă pe care Dumnezeu o va dărui celor care nu-şi pierd niciodată încrederea în el”. 19 Ana, soţia lui, mergea în fiecare zi la ţesut şi aducea acasă ceea ce câştiga prin munca mâinilor sale. 20 Astfel, într-o zi, ea a primit un ied, pe care l-a dus acasă. 21 Auzindu-l behăind, Tobit a spus: „Aveţi grijă ca nu cumva să fie de furat. Daţi-l înapoi stăpânilor, căci noi nu avem dreptul să mâncăm ceea ce a fost furat, nici măcar să ne atingem de el”. 22 Mâniindu-se, soţia i-a răspuns: „Se vede clar că speranţa ta n-a fost de nici un folos; acum se văd roadele pomenilor tale!” 23 aceste cuvinte şi altele asemănătoare i le arunca în faţă.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 111,1-2.7-8.9 (R.: cf. 7b)

R.: Inima celui drept se încrede în Domnul.

1 Fericit este omul care se teme de Domnul,

care îşi află bucuria în poruncile sale!

2 Seminţia lui va fi puternică în lume

şi neamul celor drepţi va fi binecuvântat. R.

 

7 El nu se teme de vorbele rele,

inima lui e tare şi se încrede în Domnul.

8 Inima lui este în siguranţă, nu are nici o teamă,

în cele din urmă îi va vedea nimiciţi pe duşmanii săi. R.

 

9 El este darnic faţă de cei săraci,

dărnicia lui nu cunoaşte margini,

iar puterea lui se înalţă în slavă. R.


ALELUIA cf. Ef 1,17-18

(Aleluia) Tatăl Domnului nostru Isus Cristos să pătrundă inimile noastre cu lumina sa, ca să putem înţelege speranţa pe care ne-o dă chemarea noastră. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Daţi împăratului ceea ce este al împăratului.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 12,13-17

În acel timp, 13 marii preoţi, scribii şi bătrânii poporului au trimis la Isus pe câţiva dintre farisei şi dintre adepţii lui Irod, ca să-l prindă cu vorba. 14 Aceştia au venit şi i-au spus: „Învăţătorule, noi ştim că spui adevărul şi nu te laşi influenţat de nimeni, căci tu nu cauţi la faţa omului, ci arăţi calea cea adevărată a lui Dumnezeu. Este, sau nu este permis ca să plătim impozit împăratului? Trebuie să-l plătim, sau nu?” 15 Însă el, cunoscându-le făţărnicia, le-a spus: „De ce mă ispitiţi? Aduceţi-mi un dinar ca să-l văd!” 16 Şi i-au adus. Isus le-a zis: „Ale cui sunt acest chip şi această inscripţie?” 17 I-au răspuns: „Ale împăratului”. Isus le-a replicat: „Daţi împăratului ceea ce este al împăratului şi lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu”. Iar ei au fost adânc impresionaţi de el.

Cuvântul Domnului