en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Aşteptăm un cer nou şi un pământ nou.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Petru 3,12-15a.17-18

12 Fraţilor, voi aşteptaţi cu nerăbdare ziua venirii lui Dumnezeu acea zi în care cerurile încinse de căldură vor fi distruse şi în care elementele se vor topi în foc. 13 Căci noi, potrivit făgăduinţei lui, aşteptăm un cer nou şi un pământ nou, în care va locui dreptatea. 14 De aceea, fraţilor preaiubiţi, în aşteptarea acestei zile, daţi-vă toată silinţa ca Domnul să vă poată găsi curaţi, fără pată, trăind în pace. 15a Dacă Domnul nostru dă dovadă de o răbdare atât de mare, fiţi convinşi că o face pentru mântuirea voastră. 17 Aşadar, preaiubiţii mei, aţi fost preveniţi; vegheaţi, nu vă lăsaţi antrenaţi în rătăcirile oamenilor fără Dumnezeu şi nu vă clintiţi de pe temelia solidă pe care staţi, 18 ci continuaţi să creşteţi în har şi în cunoaşterea lui Isus Cristos, Domnul şi Mântuitorul nostru. Lui să-i fie mărire de acum şi până în ziua veşniciei! Amin.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 89,2.3-4.10.14 şi 16 (R.: cf. 1)

R.: Speranţa în tine, Doamne, să lumineze zilele noastre.

2 Mai înainte de a se fi născut munţii,

mai înainte de a se fi plămădit pământul şi lumea,

din vecie şi până în vecie tu eşti Dumnezeu. R.

 

3 Tu îl faci pe om să se întoarcă în ţărână,

tu ai spus: „Întoarceţi-vă, fiii lui Adam!”

4 Înaintea ta o mie de ani sunt ca ziua de ieri

care a trecut ca o strajă de noapte. R.

 

10 Numărul anilor noştri ajunge la şaptezeci,

iar pentru cei în putere la optzeci,

însă în cea mai mare parte, nu sunt decât trudă şi durere,

trec repede şi noi ne ducem. R.

 

14 Satură-ne dis-de-dimineaţă cu iubirea ta,

ca să ne bucurăm şi să ne veselim

în toate zilele vieţii noastre.

16 Fă ca slujitorii tăi să vadă lucrarea ta

şi fiii lor măreţia ta. R.

 

ALELUIA cf. Ef 1,17-18

(Aleluia) Tatăl Domnului nostru Isus Cristos să pătrundă inimile noastre cu lumina sa, ca să putem înţelege speranţa pe care ne-o dă chemarea noastră. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Daţi împăratului ceea ce este al împăratului.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 12,13-17

În acel timp, 13 marii preoţi, scribii şi bătrânii poporului au trimis la Isus pe câţiva dintre farisei şi dintre adepţii lui Irod, ca să-l prindă cu vorba. 14 Aceştia au venit şi i-au spus: „Învăţătorule, noi ştim că spui adevărul şi nu te laşi influenţat de nimeni, căci tu nu cauţi la faţa omului, ci arăţi calea cea adevărată a lui Dumnezeu. Este, sau nu este permis ca să plătim impozit împăratului? Trebuie să-l plătim, sau nu?” 15 Însă el, cunoscându-le făţărnicia, le-a spus: „De ce mă ispitiţi? Aduceţi-mi un dinar ca să-l văd!” 16 Şi i-au adus. Isus le-a zis: „Ale cui sunt acest chip şi această inscripţie?” 17 I-au răspuns: „Ale împăratului”. Isus le-a replicat: „Daţi împăratului ceea ce este al împăratului şi lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu”. Iar ei au fost adânc impresionaţi de el.

Cuvântul Domnului