en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I      

Rugăciunile lor au fost plăcute în faţa lui Dumnezeu.

Citire din cartea lui Tobia 3,1-11.16-17a

În zilele acelea, 1 auzind cuvintele jignitoare ale soţiei sale, Tobit s-a întristat şi a început să se roage plângând: 2 „Tu, Doamne, eşti drept şi toate judecăţile tale sunt drepte, toate căile tale sunt milă, adevăr şi dreptate! 3 Acum, Doamne, aminteşte-ţi de mine; nu mă pedepsi pentru păcatele mele, nu-ţi aminti de greşelile mele, nici de cele ale părinţilor mei. 4 N-am ascultat de poruncile tale; de aceea am fost lăsaţi pradă duşmanilor, am fost luaţi prizonieri, daţi morţii, batjocoriţi şi insultaţi de toate naţiunile în mijlocul cărora ne-ai împrăştiat. 5 Da, Doamne, judecăţile tale sunt aspre, pentru că n-am păzit poruncile tale şi am părăsit calea adevărului. 6 Acum, Doamne, dispune de mine după voinţa ta, porunceşte ca duhul meu să treacă la odihna de veci, căci pentru mine mai bine este să mor decât să trăiesc”. 7 În aceeaşi zi, într-o cetate din ţara mezilor, s-a întâmplat că şi Sara, fiica lui Raguel, a fost insultată de una dintre slujitoarele tatălui ei. 8 Se căsătorise de şapte ori, dar un demon, cu numele de Asmodeu, îi omorâse de fiecare dată soţul în momentul în care voise să intre la ea. Servitoarea o acuza deci pe tânăra fată de această vină şi îi zicea: „Niciodată să nu vadă pământul vreun fiu sau vreo fiică născuţi din tine, ucigaşa bărbaţilor tăi! 9 Vrei să mă ucizi şi pe mine cum i-ai ucis deja pe cei şapte bărbaţi?” 10 Auzind aceste cuvinte, Sara s-a urcat în camera de sus şi a rămas trei zile şi trei nopţi fără să mănânce şi fără să bea nimic; 11 se ruga îndelung şi-l implora cu lacrimi în ochi pe Dumnezeu, ca să înlăture de la ea această dezonoare. 16 În acest timp rugăciunile unuia şi ale altuia au fost plăcute în faţa lui Dumnezeu cel Preaînalt în slavă 17a şi sfântul înger al lui Dumnezeu, Rafael a fost trimis ca să-i vindece pe amândoi, căci rugăciunile lor fuseseră prezentate în acelaşi timp în faţa lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 24,2-3.4-5ab.6-7bc.8-9 (R.: 1b)

R.: Îmi înalţ inima către tine, Doamne!

2 Dumnezeul meu, mă încred în tine!

Să nu fiu dat de ruşine, ca să nu triumfe duşmanii mei.

3 Toţi care se încred în tine nu vor rămâne de ruşine.

Vor fi daţi de ruşine cei care săvârşesc trădarea

ca pe un lucru de nimic. R.

 

4 Arată-mi, Doamne, căile tale,

condu-mă pe cărările tale.

5ab Povăţuieşte-mă în adevărul tău şi învaţă-mă,

căci tu eşti Dumnezeul mântuirii mele! R.

 

6 Aminteşte-ţi, Doamne, de bunătatea şi îndurarea ta,

pentru că ele sunt veşnice.

7bc Adu-ţi aminte de mine în îndurarea ta,

pentru bunătatea ta, Doamne! R.

 

8 Domnul este bun şi drept,

el arată păcătoşilor calea.

9 El conduce pe cei umili în dreptate

şi învaţă pe cei smeriţi căile sale. R.


ALELUIA In 11,25a.26

(Aleluia) Eu sunt învierea şi viaţa, spune Domnul; cine crede în mine nu va muri în veci. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Domnul nu este Dumnezeul celor morţi, ci al celor vii.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 12,18-27

În acel timp, 18 câţiva saducei – aceştia afirmă că nu este înviere – au venit la Isus şi l-au întrebat: 19 „Învăţătorule, Moise ne-a dat această lege: «Dacă un om are un frate care moare lăsând în urmă o femeie fără copii, atunci s-o ia pe acea femeie în căsătorie, ca să-i lase urmaşi fratelui său». 20 Erau şapte fraţi. Primul s-a căsătorit şi a murit, fără să lase urmaşi. 21 Al doilea s-a căsătorit cu văduva, dar a murit şi el, fără să lase urmaşi. 22 La fel şi al treilea, şi nici unul dintre cei şapte n-a lăsat urmaşi. În cele din urmă a murit şi femeia. 23 La înviere, când vor învia, a cui va fi femeia, căci toţi şapte au avut-o de soţie?” 24 Isus le-a zis: „De aici se vede că vă înşelaţi. Voi nu cunoaşteţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. 25 Cei care învie din morţi nu se mai căsătoresc, ei sunt ca îngerii din ceruri. 26 Cât despre faptul că morţii trebuie să învie, n-aţi citit în cartea lui Moise, despre tufişul care ardea, cum i-a spus Dumnezeu: «Eu sunt Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacob?» 27 El nu este Dumnezeul celor morţi, ci al celor vii. Vă înşelaţi amarnic!”

Cuvântul Domnului