en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Aprinde din nou darul lui Dumnezeu pe care l-ai primit atunci când ţi-am impus mâinile.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Timotei 1,1-3.6-12

1 Eu, Paul, care prin voinţa lui Dumnezeu sunt apostol al lui Cristos Isus, după făgăduinţa vieţii, pe care o avem în Cristos Isus, 2 îţi urez ţie, Timotei, copilul meu preaiubit, har, îndurare şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Cristos Isus Domnul nostru. 3 Mulţumesc lui Dumnezeu, căruia îi slujesc cu o conştiinţă curată, ca şi strămoşii mei, şi mă rog fără încetare, amintindu-mi de tine în rugăciunile mele, ziua şi noaptea. 6 De aceea îţi reamintesc: aprinde din nou darul lui Dumnezeu, pe care l-ai primit prin impunerea mâinilor mele. 7 Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de timiditate, ci un duh de putere, de iubire şi de înţelepciune. 8 Nu te ruşina deci să dai mărturie pentru Domnul nostru, nu te ruşina nici de mine, care sunt în închisoare pentru el, ci, ajutat de puterea lui Dumnezeu, ia parte împreună cu mine la suferinţa pentru evanghelie. 9 Căci Dumnezeu ne-a mântuit şi ne-a dat o chemare sfântă, întemeiată nu pe faptele noastre, ci pe hotărârea şi harul său. Acest har ne-a fost dat în Cristos Isus înainte de începutul veacurilor, 10 dar acum a ieşit la lumină, căci Mântuitorul nostru Cristos Isus s-a arătat, distrugând moartea şi făcând să strălucească viaţa şi nemurirea prin evanghelia 11 pentru care eu am fost pus predicator, apostol şi învăţător. 12 Pentru acest motiv am eu de suferit atâtea! Însă nu mă ruşinez, căci eu ştiu în cine mi-am pus încrederea şi sunt convins că el este destul de puternic ca să apere, până în ziua venirii sale, evanghelia pe care mi-a încredinţat-o.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 122,1-2a.2bcd (R.: 1a)

R.: Ochii mei sunt îndreptaţi spre tine, Doamne.

1 Către tine îmi ridic privirea,

către tine, care locuieşti în ceruri,

2a aşa cum privesc ochii slujitorilor

la mâinile stăpânului. R.

 

2bcd Aşa cum privesc ochii slujnicei la mâinile stăpânei,

aşa privesc ochii noştri la Domnul Dumnezeul nostru,

până când ne va arăta îndurarea sa. R.

 

ALELUIA In 11,25a.26

(Aleluia) Eu sunt învierea şi viaţa, spune Domnul; cine crede în mine nu va muri în veci. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Domnul nu este Dumnezeul celor morţi, ci al celor vii.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 12,18-27

În acel timp, 18 câţiva saducei – aceştia afirmă că nu este înviere – au venit la Isus şi l-au întrebat: 19 „Învăţătorule, Moise ne-a dat această lege: «Dacă un om are un frate care moare lăsând în urmă o femeie fără copii, atunci s-o ia pe acea femeie în căsătorie, ca să-i lase urmaşi fratelui său». 20 Erau şapte fraţi. Primul s-a căsătorit şi a murit, fără să lase urmaşi. 21 Al doilea s-a căsătorit cu văduva, dar a murit şi el, fără să lase urmaşi. 22 La fel şi al treilea, şi nici unul dintre cei şapte n-a lăsat urmaşi. În cele din urmă a murit şi femeia. 23 La înviere, când vor învia, a cui va fi femeia, căci toţi şapte au avut-o de soţie?” 24 Isus le-a zis: „De aici se vede că vă înşelaţi. Voi nu cunoaşteţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. 25 Cei care învie din morţi nu se mai căsătoresc, ei sunt ca îngerii din ceruri. 26 Cât despre faptul că morţii trebuie să învie, n-aţi citit în cartea lui Moise, despre tufişul care ardea, cum i-a spus Dumnezeu: «Eu sunt Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacob?» 27 El nu este Dumnezeul celor morţi, ci al celor vii. Vă înşelaţi amarnic!”

Cuvântul Domnului