en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Dumnezeu v-a condus pe amândoi la mine.

Citire din cartea lui Tobia 6,10-11a; 7,1.9-17; 8,4-10

În zilele acelea, 10 tânărul Tobia l-a întrebat pe înger: „Unde vrei să rămânem peste noapte?” 11a Îngerul i-a răspuns: „Este aici un bărbat cu numele Raguel, din tribul şi din familia ta. El are o fiică cu numele de Sara”. 7,1 Au mers deci la Raguel, care i-a primit cu bucurie. 9 După ce a vorbit cu ei, Raguel a dat poruncă să fie tăiat un berbec şi să se pregătească un ospăţ. 10 Când i-a invitat să se aşeze la masă, Tobia i-a spus: „Astăzi nu voi mânca şi nu voi bea nimic aici, dacă nu-mi vei împlini cererea şi nu-mi vei promite că mi-o vei da de soţie pe fiica ta, Sara”. 11 Auzind aceste cuvinte, Raguel s-a înspăimântat, gândindu-se la ceea ce li se întâmplase celor şapte bărbaţi, care veniseră la ea; şi se temea la gândul că acelaşi lucru putea să i se întâmple şi lui Tobia. Pe când stătea la îndoială şi nu răspundea la cererea lui Tobia, 12 îngerul Rafael i-a spus: „Nu te teme să i-o dai, pentru că fiica ta trebuia să fie soţia acestui tânăr care se teme de Dumnezeu. Iată pentru ce nici un altul n-a putut să o aibă”. 13 Atunci Raguel i-a spus: „Acum sunt sigur că Dumnezeu mi-a primit rugăciunea şi lacrimile, 14 şi cred cu tărie că el v-a condus pe amândoi până la mine, pentru ca fiica mea să ia de soţ un bărbat dintre rudele sale, conform Legii lui Moise. 15 Şi acum, Tobia, fii fără grijă, ţi-o voi da!” El a luat mâna dreaptă a fiicei sale, a pus-o în aceea a lui Tobia şi i-a spus: „Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacob să fie cu voi; el însuşi să vă unească şi să vă copleşească cu binecuvântarea sa”. 16 Au luat un pergament şi au întocmit actul de căsătorie, 17 după care s-au ospătat, preamărindu-l pe Dumnezeu. 8,4 După ce au stat la masă, Tobia i-a adresat tinerei sale soţii acest îndemn: „Sara, ridică-te. Să ne rugăm lui Dumnezeu astăzi, mâine şi poimâine; în aceste trei nopţi să rămânem uniţi cu Dumnezeu. După a treia noapte vom trăi ca soţ şi soţie. 5 Suntem fiii unor oameni drepţi şi nu ne putem căsători în felul păgânilor, care nu-l cunosc pe Dumnezeu”. 6 Atunci s-au ridicat şi au început să se roage lui Dumnezeu cu stăruinţă ca să li se dea sănătate. 7 Tobia spunea: „Doamne Dumnezeul părinţilor noştri, pe tine să te preamărească cerurile, pământul şi marea, izvoarele şi fluviile şi toate creaturile care sunt în ele. 8 Tu l-ai făcut pe Adam din pământ şi i-ai dat ca ajutor pe Eva. 9 Şi acum, Doamne, tu ştii că nu din neînfrânare am luat-o pe această fiică a lui Israel de soţie, dar din dorinţa de a întemeia o familie în care să fie preamărit numele tău în vecii vecilor”. 10 La rândul ei Sara spunea: „Ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi şi fă să trăim amândoi până la bătrâneţe”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 127,1-2.3.4-5 (R.: 1a)

R.: Fericiţi sunt cei care se tem de Domnul.

1 Fericiţi sunt cei care se tem de Domnul

şi umblă pe căile sale.

2 Atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale,

eşti fericit şi toate îţi merg bine. R.

 

3 Soţia ta este ca o viţă roditoare înăuntrul casei tale,

copiii tăi, ca vlăstarele măslinului împrejurul mesei tale. R.

 

4 Iată, aşa este binecuvântat omul

care se teme de Domnul!

5 Să te binecuvânteze Domnul din Sion,

ca să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieţii tale. R.

 


ALELUIA Ps 118,34

(Aleluia) Dă-mi înţelepciune să cunosc Legea ta, Doamne, şi s-o împlinesc din toată inima. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Porunca dragostei faţă de Dumnezeu şi porunca dragostei faţă de aproapele.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 12,28b-34

În acel timp, 28b un cărturar s-a apropiat de Isus şi l-a întrebat: „Care este cea dintâi dintre toate poruncile?” 29 Isus i-a răspuns: „Cea dintâi este aceasta: «Ascultă, Israele: Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn, 30 să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău şi din toată puterea ta». 31 Iar a doua este aceasta: «Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi!» Altă poruncă mai mare decât acestea nu este”. 32 Cărturarul i-a zis: „Foarte bine, Învăţătorule. Ai spus adevărul zicând că Dumnezeu este unul, că nu este altul în afară de el 33 şi că a-l iubi din toată inima, din tot cugetul, din tot sufletul şi din toată puterea, şi a iubi pe aproapele ca pe tine însuţi înseamnă mai mult decât toate arderile de tot şi decât toate jertfele”. 34 Văzând Isus că a dat un răspuns înţelept, i-a spus: „Nu eşti departe de împărăţia lui Dumnezeu”. Şi nimeni nu mai îndrăznea să-i pună întrebări.

Cuvântul Domnului