en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi pus în lanţuri. Dacă am murit... vom şi învia împreună cu Cristos.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Timotei 2,8-15

Preaiubitule, 8 adu-ţi aminte de Isus Cristos, urmaşul lui David; el a înviat din morţi, după evanghelia mea! 9 Pentru ea sufăr până acolo, că sunt în lanţuri ca un făcător de rele; dar cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi pus în lanţuri. 10 De aceea, toate le rabd pentru cei aleşi, ca şi ei să ajungă la mântuirea şi la slava veşnică, pe care le primim prin Cristos Isus. 11 Căci acest cuvânt este vrednic de crezare: „Dacă am murit împreună cu el, vom şi învia împreună cu el. 12 Dacă vom rămâne statornici împreună cu el, vom şi domni împreună cu el. 13 Dacă ne vom lepăda de el, şi el se va lepăda de noi. Dacă îi suntem necredincioşi, el rămâne totuşi credincios, căci nu se poate tăgădui pe sine însuşi”. 14 Iată ce trebuie să aminteşti tuturor, declarându-le solemn în faţa lui Dumnezeu, că trebuie să evite certurile pentru cuvinte; ele nu slujesc la nimic, decât la pieirea celor care le ascultă. 15 Tu însă străduieşte-te să te prezinţi în faţa lui Dumnezeu ca un bărbat care a rezistat în încercări, ca un lucrător care n-are nimic de regretat şi care susţine, în mod deschis şi clar, învăţătura cea adevărată.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 24,4-5ab.8-9.10 şi 14 (R.: 4a)

R.: Arată-mi, Doamne, căile tale!

4 Arată-mi, Doamne, căile tale,

condu-mă pe cărările tale.

5ab Povăţuieşte-mă în adevărul tău şi învaţă-mă,

căci tu eşti Dumnezeul mântuirii mele! R.

 

8 Domnul este bun şi drept,

el arată păcătoşilor calea.

9 El conduce pe cei umili în dreptate

şi învaţă pe cei smeriţi căile sale.

 

10 Toate căile Domnului sunt adevăr şi îndurare

pentru cei ce păzesc legământul şi îndrumările sale.

14 Domnul este prietenul celor care se tem de dânsul

şi le oferă legământul său spre îndrumare. R.

 

ALELUIA Ps 118,34

(Aleluia) Dă-mi înţelepciune să cunosc Legea ta, Doamne, şi s-o împlinesc din toată inima. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Porunca dragostei faţă de Dumnezeu şi porunca dragostei faţă de aproapele.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 12,28b-34

În acel timp, 28b un cărturar s-a apropiat de Isus şi l-a întrebat: „Care este cea dintâi dintre toate poruncile?” 29 Isus i-a răspuns: „Cea dintâi este aceasta: «Ascultă, Israele: Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn, 30 să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău şi din toată puterea ta». 31 Iar a doua este aceasta: «Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi!» Altă poruncă mai mare decât acestea nu este”. 32 Cărturarul i-a zis: „Foarte bine, Învăţătorule. Ai spus adevărul zicând că Dumnezeu este unul, că nu este altul în afară de el 33 şi că a-l iubi din toată inima, din tot cugetul, din tot sufletul şi din toată puterea, şi a iubi pe aproapele ca pe tine însuţi înseamnă mai mult decât toate arderile de tot şi decât toate jertfele”. 34 Văzând Isus că a dat un răspuns înţelept, i-a spus: „Nu eşti departe de împărăţia lui Dumnezeu”. Şi nimeni nu mai îndrăznea să-i pună întrebări.

Cuvântul Domnului