en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

ANUL I

LECTURA I

Tu m-ai pus la încercare şi tu m-ai vindecat; iată că eu îl văd din nou pe fiul meu, Tobia.

Citire din cartea lui Tobia 11,5-17

În zilele acelea, 5 Ana, mama tânărului Tobia, se aşeza în fiecare zi pe marginea drumului, pe vârful unui deal, de unde putea să privească în depărtare. 6 În timp ce stătea privind şi aşteptând sosirea fiului ei, l-a zărit de departe şi l-a recunoscut imediat. Atunci a alergat să dea de ştire soţului său: „Iată, vine fiul tău!” 7 Între timp, Rafael i-a spus tânărului Tobia: „Imediat ce vei intra în casa ta, roagă-te întâi de toate Domnului Dumnezeului tău şi mulţumeşte-i, apoi apropie-te de tatăl tău, sărută-l 8 şi unge-i îndată ochii cu această fiere de peşte, pe care ai adus-o cu tine. Să ştii că imediat i se vor deschide ochii; tatăl tău va vedea lumina cerului şi se va bucura văzându-te din nou”. 9 Atunci câinele, care îi însoţise în călătorie, a alergat înainte să dea de veste ca un mesager şi îşi manifesta bucuria dând din coadă. 10 Tatăl orb s-a ridicat şi a început să alerge. Deoarece i se împleticeau picioarele, s-a prins de mâna unui servitor şi aşa a mers în întâmpinarea fiului său. 11 Ajungând la el, l-a strâns în braţe, l-a sărutat, şi el şi soţia lui, şi amândoi au început să plângă de bucurie. 12 După ce l-au adorat pe Dumnezeu şi i-au mulţumit, s-au aşezat. 13 Atunci, tânărul Tobia a luat fierea de peşte şi a frecat cu ea ochii tatălui său; 14 după vreo jumătate de oră a început să iasă din ochii orbului un fel de albeaţă asemănătoare cu peliţa unui ou. 15 Tânărul Tobia a prins-o şi a tras-o afară din ochii tatălui, care şi-a recăpătat imediat vederea. 16 Toţi l-au preamărit pe Dumnezeu, atât el, cât şi soţia şi cei care îl cunoşteau. 17 Bătrânul Tobit a spus: „Te preamăresc pe tine, Doamne Dumnezeul lui Israel, tu m-ai pus la încercare şi tu m-ai vindecat; iată, eu îl văd din nou pe fiul meu, Tobia!”

Cuvântul Domnului                            

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 145,2.7.8-9a.9bc-10 (R.: 2a)

R.: Laudă, suflete al meu, pe Domnul!

2 Laudă, suflete al meu, pe Domnul!

Voi lăuda pe Domnul în toată viaţa mea,

voi cânta Dumnezeului meu cât voi trăi. R.

 

7 Domnul este în veci credincios cuvântului său,

el face dreptate celor asupriţi.

Domnul dă pâine celor flămânzi

şi eliberează pe cei închişi. R.

 

8 Domnul luminează pe cei orbi,

Domnul ridică pe cei împovăraţi.

Domnul iubeşte pe cei neprihăniţi,

9a Domnul are grijă de cel străin. R.

 

9bc Domnul sprijină pe văduvă şi orfan,

dar nimiceşte calea celor răi.

10 Domnul Dumnezeul tău, Sioane,

stăpâneşte în veci, din neam în neam. R.

 


ALELUIA In 14,23

(Aleluia) Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul meu, spune Domnul;

Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cum pot spune cărturarii că Mesia este fiul lui David?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 12,35-37

În acel timp, 35 pe când Isus învăţa în templu, a întrebat: „Cum pot spune cărturarii: Mesia este fiul lui David? 36 Însuşi David, inspirat de Duhul Sfânt, a spus: «Aşa vorbeşte Domnul Domnului meu: Şezi la dreapta mea până ce voi pune pe duşmanii tăi aşternut picioarelor tale». 37 Însuşi David îl numeşte Domn. Cum poate fi atunci fiul său?” Şi mulţimea care era în număr mare îl asculta cu plăcere.

Cuvântul Domnului