en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Toţi cei care vor să ducă o viaţă de evlavie în Cristos vor avea de îndurat persecuţii.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Timotei 3,10-17

Preaiubitule, 10 tu ai urmat pas cu pas învăţătura mea, felul meu de a trăi şi planurile mele, credinţa, răbdarea, dragostea şi statornicia mea, 11 persecuţiile şi suferinţele, care au venit asupra mea la Antiohia, la Iconiu şi la Listra. Câte persecuţii n-am îndurat! Totuşi Domnul m-a eliberat din toate. 12 De altfel toţi cei care vor să ducă o viaţă de evlavie în Cristos Isus vor avea de îndurat persecuţii. 13 Cât despre cei răi şi despre şarlatani, aceştia vor merge necontenit din rău în mai rău, ducând în eroare şi pe alţii şi pe ei înşişi. 14 Tu însă rămâi neclintit în ceea ce ai învăţat şi de care eşti convins. 15 Tu ştii bine de la cine ai învăţat, căci din copilărie cunoşti Sfintele Scripturi; ele îţi vor da înţelepciunea care te va conduce la mântuire, prin credinţa pe care o avem în Cristos Isus. 16 Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu şi de aceea Scriptura este folositoare pentru a învăţa, pentru a mustra, pentru a îndrepta, pentru a da înţelepciune şi pentru a educa pe calea dreptăţii. 17 Astfel omul lui Dumnezeu este bine pregătit şi înzestrat cu cele necesare pentru orice faptă bună.

Cuvântul Domnului                                                                      

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,157 şi 160.161 şi 165.166 şi 168 (R.: 165a)

R.: Cei care iubesc Legea ta, Doamne, se bucură de multă pace.

157 Sunt mulţi cei care mă prigonesc şi mă apasă,

dar eu nu mă îndepărtez de învăţăturile tale.

160 Temelia cuvântului tău este adevărul,

toate hotărârile tale sunt drepte şi rămân pe vecie. R.

 

161 Fără temei mă prigonesc cei puternici,

dar inima mea se cutremură numai la cuvântul tău.

165 Cei care iubesc Legea ta se bucură de multă pace,

nici o piedică nu le stă în cale. R.


 

166 Aştept ajutorul tău, Doamne,

şi împlinesc poruncile tale.

168 Păzesc poruncile şi învăţăturile tale

şi toate căile mele stau sub privirea ta. R.

 

ALELUIA In 14,23

(Aleluia) Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul meu, spune Domnul;

Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cum pot spune cărturarii că Mesia este fiul lui David?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 12,35-37

În acel timp, 35 pe când Isus învăţa în templu, a întrebat: „Cum pot spune cărturarii: Mesia este fiul lui David? 36 Însuşi David, inspirat de Duhul Sfânt, a spus: «Aşa vorbeşte Domnul Domnului meu: Şezi la dreapta mea până ce voi pune pe duşmanii tăi aşternut picioarelor tale». 37 Însuşi David îl numeşte Domn. Cum poate fi atunci fiul său?” Şi mulţimea care era în număr mare îl asculta cu plăcere.

Cuvântul Domnului