en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Mă întorc la cel care m-a trimis; voi însă preamăriţi-l pe Dumnezeu.

Citire din cartea lui Tobia 12,1.5-15.20

În zilele acelea, 1 Tobit l-a chemat pe fiul său şi i-a spus: „Ce-i putem da acestui bărbat sfânt, care te-a însoţit pe drum?” 5 Tatăl şi fiul l-au chemat, l-au luat deoparte şi l-au rugat să accepte jumătate din tot ceea ce au adus din călătorie. 6 Atunci îngerul le-a spus în secret: „Preamăriţi-l pe Dumnezeu din ceruri şi lăudaţi-l înaintea tuturor oamenilor, pentru că şi-a arătat îndurarea faţă de voi. 7 Într-adevăr, este bine să ţii ascuns secretul unui rege, însă este lucru vrednic de laudă să descoperi şi să preamăreşti lucrările lui Dumnezeu. 8 Bună este rugăciunea unită cu postul şi mai bine este să dai pomană decât să aduni comori. 9 Căci pomana te scapă de moarte, te curăţă de păcate şi îţi obţine mila lui Dumnezeu şi viaţa veşnică. 10 Dimpotrivă, cei care săvârşesc păcatul şi nelegiuirea sunt proprii lor duşmani. 11 Vă voi spune adevărul şi nu vă voi ascunde nimic. 12 Când te rugai cu lacrimi, când lăsai prânzul tău ca să-i îngropi pe cei morţi, când ascundeai ziua pe cei morţi în casa ta, pentru a-i îngropa apoi noaptea, eu prezentam Domnului rugăciunea ta. 13 Şi pentru că erai plăcut Domnului, a fost de trebuinţă să fii pus la încercare. 14 Dar acum Domnul m-a trimis să te vindec şi să-l îndepărtez pe demonul care o asuprea pe Sara, soţia fiului tău. 15 Căci eu sunt îngerul Rafael, unul dintre cei şapte care stăm înaintea Domnului. A sosit deja timpul să mă întorc la cel care m-a trimis. 20 Voi însă preamăriţi-l pe Dumnezeu şi faceţi cunoscute toate faptele sale minunate”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Tob 13,2.6.7.8 (R.: cf. 1)

R.: Mare eşti, Doamne, tu eşti împăratul cel veşnic!

2 Tu, Doamne, pedepseşti

şi tot tu mântuieşti,

tu trimiţi la moarte şi tot tu dai viaţă,

nimeni nu poate scăpa de sub puterea ta. R.

 

6 Şi acum, priviţi ce a făcut el pentru noi:

mulţumiţi-i cu glas tare,

preamăriţi-l pe Domnul dreptăţii,

lăudaţi-l pe regele veşnic prin faptele voastre. R.

 

7 Din ţara în care mă aflu în exil

eu îi aduc mulţumiri,

fac cunoscută puterea şi măreţia lui

în faţa unui popor de păcătoşi. R.

 

8 Întoarceţi-vă la Dumnezeu,

voi cei care v-aţi îndepărtat de el.

Faceţi ceea ce este drept înaintea Domnului

şi să ştiţi că el vă iubeşte

şi vă va arăta îndurarea sa. R.

 


ALELUIA Mt 5,3

(Aleluia) Fericiţi cei săraci cu duhul, căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Această văduvă săracă a pus în casetă mai mult decât toţi ceilalţi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 12,38-44

38 În timp ce învăţa mulţimea, Isus a spus: „Păziţi-vă de cărturari, căci le place să umble îmbrăcaţi în haine lungi, să fie salutaţi de lume prin pieţe, 39 să stea pe primele locuri în sinagogi şi în locurile de frunte la ospeţe. 40 Toacă avutul văduvelor şi fac rugăciuni lungi numai de ochii lumii. Pentru aceasta vor fi şi mai aspru condamnaţi”. 41 Isus se aşezase în faţa sălii tezaurului şi privea mulţimea care arunca bani în casetă. Mulţi dintre cei bogaţi veneau şi puneau sume mari. 42 A venit şi o văduvă săracă şi a pus două monede mici. 43 Isus i-a chemat la sine pe ucenici şi le-a spus: „Vă spun adevărul: această văduvă săracă a pus în casetă mai mult decât toţi ceilalţi. 44 Căci toţi au pus din ceea ce aveau de prisos pe când ea, cu toată sărăcia ei, a dat tot ce avea, strictul necesar pentru viaţă”.

Cuvântul Domnului