en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Tu... lucrează pentru răspândirea evangheliei, căci eu sunt deja oferit ca jertfă şi-mi voi primi coroana...

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Timotei 4,1-8

Preaiubitule, 1 te implor înaintea lui Dumnezeu şi a lui Cristos Isus, care va veni să judece pe cei vii şi pe cei morţi, în numele venirii lui şi a împărăţiei lui, 2 vesteşte cuvântul, insistă în orice împrejurare, potrivită şi nepotrivită, atrage atenţia, dojeneşte, îndeamnă, dar cu multă răbdare şi grijă de a instrui. 3 Va veni un timp când oamenii nu vor mai suferi învăţătura sănătoasă, ci îşi vor căuta o mulţime de învăţători după placul lor, care să le gâdile auzul cu tot felul de noutăţi. 4 Îşi vor întoarce urechea de la adevăr şi se vor îndrepta spre mituri. 5 Tu însă fii treaz în toate, suportă suferinţa, lucrează pentru răspândirea evangheliei, împlineşte-ţi misiunea până la capăt. 6 Căci eu sunt deja oferit ca jertfă, clipa plecării mele a sosit. 7 Am luptat lupta cea bună, am alergat şi am ajuns la ţintă, mi-am păstrat credinţa. 8 De acum nu-mi rămâne decât să primesc cununa învingătorului, pe care Domnul, judecătorul cel drept, mi-o va da în ziua aceea, şi nu numai mie, ci şi tuturor acelora care aşteaptă cu dragoste arătarea lui în slavă.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 70,8-9.14-15ab.16-17.22 (R.: 15ab)

R.: Gura mea va vesti în toate zilele dreptatea şi îndurarea ta.

8 Gura mea este plină de laudele tale,

toată ziua este plină de preamărirea ta.

9 Nu mă respinge în zilele bătrâneţii mele;

nu mă părăsi când îmi slăbesc puterile. R.

14 Eu nu-mi voi pierde niciodată nădejdea,

şi mai mult încă te voi lăuda.

15ab Gura mea va vesti în toate zilele

dreptatea şi îndurarea ta. R.

 

16 Voi povesti faptele minunate ale lui Dumnezeu,

Doamne, voi preamări dreptatea ta.

17 Dumnezeule, m-ai învăţat din copilărie,

iar eu povestesc şi astăzi minunile tale. R.

 

22 Voi cânta iubirea ta, Dumnezeule, în sunet de coarde

şi îţi voi cânta din harpă ţie, Sfântul lui Israel. R.

 

ALELUIA Mt 5,3

(Aleluia) Fericiţi cei săraci cu duhul, căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Această văduvă săracă a pus în casetă mai mult decât toţi ceilalţi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 12,38-44

38 În timp ce învăţa mulţimea, Isus a spus: „Păziţi-vă de cărturari, căci le place să umble îmbrăcaţi în haine lungi, să fie salutaţi de lume prin pieţe, 39 să stea pe primele locuri în sinagogi şi în locurile de frunte la ospeţe. 40 Toacă avutul văduvelor şi fac rugăciuni lungi numai de ochii lumii. Pentru aceasta vor fi şi mai aspru condamnaţi”. 41 Isus se aşezase în faţa sălii tezaurului şi privea mulţimea care arunca bani în casetă. Mulţi dintre cei bogaţi veneau şi puneau sume mari. 42 A venit şi o văduvă săracă şi a pus două monede mici. 43 Isus i-a chemat la sine pe ucenici şi le-a spus: „Vă spun adevărul: această văduvă săracă a pus în casetă mai mult decât toţi ceilalţi. 44 Căci toţi au pus din ceea ce aveau de prisos pe când ea, cu toată sărăcia ei, a dat tot ce avea, strictul necesar pentru viaţă”.

Cuvântul Domnului