en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Iubire vreau, nu jertfă.

Citire din cartea profetului Osea 6,3b-6

3b Fiii lui Israel îşi ziceau între ei: „Să ne dăm silinţa să-l cunoaştem pe Domnul! Venirea lui este sigură ca zorile dimineţii; va veni la noi ca o ploaie, ca o ploaie de primăvară, care face pământul să rodească”. 4 „Ce-aş putea să fac eu pentru tine, Efraime? Ce-aş putea să fac eu pentru tine, Iuda? Iubirea voastră este ca norul de dimineaţă, ca roua care dispare de îndată. 5 De aceea v-am biciuit prin profeţi, v-am nimicit prin cuvintele gurii mele şi judecăţile mele vor străluci ca lumina! 6 Căci iubire vreau, nu jertfe, şi a-l cunoaşte pe Dumnezeu mai mult decât arderile de tot”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 49,1 şi 8.12-13.14-15 (R.: 23b)

R.: Preamăriţi-l pe Domnul, mergând pe calea cea dreaptă.

1 Dumnezeu, Domnul Dumnezeu vorbeşte,

el cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la asfinţitul lui.

8 „Nu pentru jertfele tale te dojenesc,

pentru că arderile tale de tot sunt pururi înaintea mea. R.

 

12 Dacă mi-ar fi foame, nu ţi-aş spune ţie,

căci lumea cu tot ce este în ea mie îmi aparţine.

13 Mănânc eu oare carne de tauri

şi beau sângele ţapilor? R.

 

14 Adu lui Dumnezeu jertfă de laudă

şi împlineşte făgăduinţele făcute Celui Preaînalt.

15 Cheamă-mă în ziua necazului: eu te voi salva, iar tu mă vei cinsti”. R.

 

LECTURA A II-A

Abraham şi-a găsit puterea în credinţă şi l-a preamărit pe Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 4,18-25

Fraţilor, 18 Abraham, părintele nostru, păstrându-şi speranţa împotriva oricărei speranţe, a crezut în făgăduinţa lui Dumnezeu şi astfel a devenit tatăl unui mare număr de popoare, după cuvântul lui Dumnezeu: „Aşa de numeroşi vor fi urmaşii tăi”. 19 El n-a şovăit în credinţă; acest bărbat în vârstă de aproape o sută de ani ştia bine că Sara şi el erau prea bătrâni pentru a mai putea avea copii; 20 însă în faţa promisiunii lui Dumnezeu el nu a căzut în îndoială şi necredinţă, 21 dimpotrivă şi-a găsit puterea în credinţă şi l-a preamărit pe Dumnezeu, căci era pe deplin convins că Dumnezeu are puterea de a împlini ceea ce a promis. 22 De aceea spune Scriptura: „Pentru credinţa sa Dumnezeu l-a socotit drept”. 23 Vorbind astfel despre credinţa lui Abraham, Scriptura nu vorbeşte numai despre el, 24 ci şi despre noi, căci Dumnezeu ne va socoti drepţi, pentru că noi credem în acela care l-a înviat din morţi pe Isus, Domnul nostru, 25 care a fost dat la moarte pentru păcatele noastre şi a înviat pentru îndreptăţirea noastră.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Lc 4,18ab

(Aleluia) Duhul Domnului m-a trimis să vestesc săracilor evanghelia; să propovăduiesc celor închişi eliberarea. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Am venit să chem pe cei păcătoşi, nu pe cei drepţi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 9,9-13

În acel timp, 9 Isus a văzut un om, cu numele de Matei, şezând la biroul lui de vameş şi i-a zis: „Urmează-mă!” Matei s-a ridicat şi l-a urmat. 10 În timp ce stătea la masă în casa acestuia, au venit o mulţime de vameşi şi păcătoşi şi au luat loc alături de el şi de ucenicii lui. 11 Văzând aceasta, fariseii au spus ucenicilor: „Pentru ce mănâncă Învăţătorul vostru cu vameşii şi păcătoşii?” 12 Isus auzindu-i, le-a zis: „Nu cei sănătoşi au nevoie de medic, ci cei bolnavi. 13 Învăţaţi ce vrea să spună Scriptura prin aceste cuvinte: «Milă vreau, nu jertfă». Căci n-am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi”.

Cuvântul Domnului