en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Iată, fiul tău trăieşte!

Citire din cartea întâi a Regilor 17,17-24

În zilele acelea, 17 profetul Ilie locuia în casa unei văduve. Într-o bună zi fiul ei s-a îmbolnăvit. Boala s-a agravat aşa de tare, încât copilul a rămas fără suflare. 18 Atunci femeia i-a spus lui Ilie: „Ce faci aici, omul lui Dumnezeu? Ai venit la mine ca să-mi aduci aminte de nelegiuirile mele şi să-mi ucizi fiul?” 19 Ilie i-a răspuns: „Dă-mi-l pe fiul tău!” El l-a luat din braţele ei şi l-a întins pe patul său. 20 Apoi l-a invocat pe Domnul: „Doamne Dumnezeul meu, îi vrei aşa de mult răul acestei văduve la care locuiesc, încât să-l laşi pe fiul ei să moară?” 21 Şi s-a întins de trei ori peste copil, invocându-l pe Domnul: „Doamne Dumnezeul meu, te implor, redă-i acestui copil viaţa”. 22 Domnul i-a ascultat rugăciunea lui Ilie. Copilul a început din nou să respire, a revenit la viaţă. 23 Atunci Ilie a luat copilul, l-a adus din încăperea de sus în casă şi l-a înapoiat mamei sale, spunând: „Iată, fiul tău trăieşte!” 24 Femeia i-a spus lui Ilie: „Acum ştiu că eşti omul lui Dumnezeu şi că, într-adevăr, cuvântul Domnului este pe buzele tale”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 29,3-4.5-6.11 şi 12a şi 13b (R.: 2a)

R.: Te preamăresc, Doamne, pentru că m-ai eliberat.

3 Doamne Dumnezeule, eu am strigat către tine

şi tu m-ai vindecat.

4 Doamne, tu mi-ai scos sufletul din locuinţa morţilor,

tu mi-ai dat viaţă ca să nu cobor în mormânt. R.

 

5 Cântaţi Domnului, voi cei iubiţi de el,

măriţi prin laudele voastre numele lui cel sfânt!

6 Căci mânia lui ţine o clipă, dar îndurarea lui ţine toată viaţa.

Seara ne stăpâneşte plânsul, iar dimineaţa se revarsă bucuria. R.

 

11 Ascultă-mă, Doamne, ai milă de mine!

Doamne, ajută-mă!

12a Tu mi-ai schimbat plânsul în veselie,

13b Doamne, Dumnezeul meu, eu pururi te voi lăuda! R.

LECTURA A II-A

Dumnezeu mi l-a descoperit pe Fiul său, ca să-l vestesc popoarelor păgâne.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 1,11-19

Fraţilor, 11 voi trebuie să ştiţi că evanghelia pe care o vestesc nu este de origine omenească, 12 pentru că nu am primit-o şi nici nu am învăţat-o de la vreun om, ci am primit-o printr-o descoperire a lui Isus Cristos. 13 Voi aţi auzit, fără îndoială, care a fost purtarea mea de altă dată, în iudaism, cum prigoneam peste măsură Biserica lui Dumnezeu şi făceam prăpăd în ea. 14 Eu îi întreceam în zelul pentru iudaism pe cei mai mulţi de o vârstă cu mine din neamul meu şi eram însufleţit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoşeşti. 15 Dar Dumnezeu mă alesese din sânul mamei mele, mă chemase prin harul său, şi într-o bună zi, 16 el a găsit de cuviinţă să mi-l descopere pe Fiul său, pentru ca eu să-l vestesc popoarelor păgâne. 17 Imediat, fără a cere sfatul cuiva, şi chiar fără a urca la Ierusalim, ca să-i întâlnesc pe cei care erau apostoli înainte de mine, am plecat în Arabia, iar de acolo m-am întors la Damasc. 18 După trei ani am urcat la Ierusalim, ca să fac cunoştinţă cu Petru şi am rămas împreună cu el cincisprezece zile. 19 Dintre apostoli n-am văzut pe nimeni altul, afară de Iacob, ruda Domnului.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Lc 7,16

(Aleluia) Un profet mare s-a ridicat între noi; Dumnezeu a vizitat poporul său. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Tinere, îţi spun, scoală-te!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 7,11-17

În acel timp, 11 Isus se îndrepta spre o cetate numită Naim. Împreună cu el mergeau ucenicii şi o mare mulţime de oameni. 12 Când s-a apropiat de poarta cetăţii, iată că era dus la mormânt un mort, fiul unic al unei mame, şi ea era văduvă şi multă lume din cetate o însoţea. 13 Văzând-o, Domnului i s-a făcut milă de ea şi i-a zis: „Nu plânge!” 14 Apoi s-a apropiat şi a atins năsălia. Cei care o duceau s-au oprit. Isus i-a zis: „Tinere, îţi poruncesc, scoală-te!” 15 Atunci mortul s-a ridicat şi a început să vorbească, iar Isus l-a dat mamei sale. 16 Toţi au fost cuprinşi de teamă şi 17 au început să-l preamărească pe Dumnezeu, zicând: „Un mare profet s-a ridicat între noi şi Dumnezeu a vizitat poporul său”. Vestea acestui fapt s-a răspândit în toată Iudeea şi în ţinuturile învecinate.

Cuvântul Domnului