en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Dumnezeu ne dă curaj, ca şi noi să putem încuraja pe alţii.

Începutul Scrisorii a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 1,1-7

1 Eu, Paul, apostol al lui Cristos Isus, prin voinţa lui Dumnezeu, împreună cu Timotei, fratele nostru, mă adresez vouă care alcătuiţi Biserica lui Dumnezeu din Corint, precum şi tuturor sfinţilor din întreaga Grecie. 2 Harul şi pacea lui Dumnezeu, Tată nostru, şi a Domnului Isus Cristos să fie cu voi. 3 Preamărit să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Tată plin de îndurare, Dumnezeu de la care vine toată mângâierea. 4 El ne dă curaj în orice strâmtorare, astfel noi îi putem încuraja pe toţi cei care se află în strâmtorare, datorită încurajării pe care noi înşine o primim de la Dumnezeu. 5 Aşa cum noi avem parte din plin de suferinţele lui Cristos, la fel prin Cristos avem parte din plin de mângâiere. 6 Atunci când noi suntem în suferinţă, aceasta este spre încurajarea şi mântuirea voastră; iar când noi suntem mângâiaţi, este tot spre încurajarea voastră. Aceasta vă ajută să suportaţi cu statornicie aceleaşi suferinţe ca şi noi. 7 Cu privire la voi, speranţa noastră este de neclintit; noi suntem siguri, că aşa cum aveţi parte împreună cu noi de suferinţă, tot aşa veţi avea parte împreună cu noi şi de mângâiere.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.4-5.6-7.8-9 (R.: 9a)

R.: Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul.

2 Voi lăuda pe Domnul întotdeauna,

lauda lui va fi fără încetare pe buzele mele.

3 Să se laude sufletul meu în Domnul!

Să audă cei blânzi şi să se bucure. R.

 

4 Slăviţi pe Domnul împreună cu mine,

să înălţăm numele lui împreună!

5 Când îl caut pe Domnul, el îmi răspunde

şi mă eliberează de tot ce mă înspăimântă. R.

6 Priviţi la Domnul şi veţi fi luminaţi

şi feţele voastre nu vor avea de ce să se ruşineze.

7 Cel sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat

şi l-a mântuit de toate necazurile sale. R.

 

8 Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el,

şi-i scapă din primejdie.

9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul,

ferice de omul care se încrede în Domnul. R.

 

ALELUIA Mt 5,12a

(Aleluia) Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, căci mare va fi în ceruri răsplata voastră. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Fericiţi sunt cei săraci cu duhul.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,1-12a

În acel timp, 1 Isus, văzând mulţimile s-a urcat pe munte şi, după ce s-a aşezat, s-au apropiat de el ucenicii lui. 2 Atunci, luând cuvântul, a început să-i înveţe: 3 „Fericiţi cei săraci cu duhul, căci a lor este împărăţia cerurilor. 4 Fericiţi cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul. 5 Fericiţi cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi. 6 Fericiţi cei flămânzi şi însetaţi de dreptate, căci ei se vor sătura. 7 Fericiţi cei milostivi, căci ei vor afla milă. 8 Fericiţi cei curaţi cu inima, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. 9 Fericiţi făcătorii de pace, căci ei se vor chema fiii lui Dumnezeu. 10 Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, căci a lor este împărăţia cerurilor. 11 Fericiţi veţi fi când vă vor batjocori, vă vor prigoni şi, minţind, vor spune tot ce-i rău împotriva voastră din pricina mea. 12a Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă căci mare va fi în ceruri răsplata voastră”.

Cuvântul Domnului