en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Ilie, slujitorul Domnului.

Citire din cartea întâi a Regilor 17,1-6

În zilele acelea, 1 profetul Ilie, originar din Tisbe din ţinutul Galaad, i-a spus regelui Ahab: „Jur pe Domnul care este viu, pe Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că timp de mai mulţi ani nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât doar la porunca mea”. 2 După aceasta Domnul i s-a adresat lui Ilie: 3 „Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit şi ascunde-te lângă pârâul Cherit, care se află la est de Iordan; 4 vei bea apă din pârâu şi eu voi porunci corbilor să-ţi aducă hrană”. 5 Profetul a făcut ceea ce i-a spus Domnul. S-a dus şi s-a stabilit lângă pârâul Cherit, care se află la răsărit de Iordan. 6 Corbii îi aduceau pâine şi carne dimineaţa şi seara, iar profetul bea apă din pârâu.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 120,1-2.3-4.5-6.7-8 (R.: cf. 2)

R.: Ajutorul nostru vine de la Domnul, care a făcut cerul şi pământul.

1 Îmi ridic ochii spre munţi şi mă întreb:

„De unde-mi va veni ajutorul?”

2 Ajutorul îmi vine de la Domnul,

care a făcut cerul şi pământul. R.

 

3 Nu va lăsa să ţi se clatine piciorul

şi nu va aţipi cel care te păzeşte.

4 El nu aţipeşte, nu doarme

cel care-l păzeşte pe Israel. R.

 

5 Domnul este păzitorul tău,

Domnul este umbra ocrotitoare la dreapta ta.

6 Ziua soarele nu-ţi va dăuna,

nici luna în timpul nopţii. R.

 

7 Domnul să te păzească de orice rău,

să-ţi apere viaţa.

8 Domnul să te păzească la plecare şi la venire,

acum şi totdeauna. R.

 

ALELUIA Mt 5,12a

(Aleluia) Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, căci mare va fi în ceruri răsplata voastră. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Fericiţi sunt cei săraci cu duhul.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,1-12a

În acel timp, 1 Isus, văzând mulţimile s-a urcat pe munte şi, după ce s-a aşezat, s-au apropiat de el ucenicii lui. 2 Atunci, luând cuvântul, a început să-i înveţe: 3 „Fericiţi cei săraci cu duhul, căci a lor este împărăţia cerurilor. 4 Fericiţi cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul. 5 Fericiţi cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi. 6 Fericiţi cei flămânzi şi însetaţi de dreptate, căci ei se vor sătura. 7 Fericiţi cei milostivi, căci ei vor afla milă. 8 Fericiţi cei curaţi cu inima, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. 9 Fericiţi făcătorii de pace, căci ei se vor chema fiii lui Dumnezeu. 10 Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, căci a lor este împărăţia cerurilor. 11 Fericiţi veţi fi când vă vor batjocori, vă vor prigoni şi, minţind, vor spune tot ce-i rău împotriva voastră din pricina mea. 12a Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă căci mare va fi în ceruri răsplata voastră”.

Cuvântul Domnului