en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Isus n-a fost „da” şi „nu” în acelaşi timp. El a fost întotdeauna „da”.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 1,18-22

Fraţilor, 18 Dumnezeu îmi este martor, că limbajul pe care l-am folosit faţă de voi nu este „da” şi „nu” în acelaşi timp. 19 Fiul lui Dumnezeu, Isus Cristos, cel care este în voi, pe care noi, Silvan, Timotei şi cu mine, îl vestim printre voi, nu a fost „da” şi „nu” în acelaşi timp. El a fost întotdeauna „da”. 20 Şi toate promisiunile lui Dumnezeu au aflat pe „da” în persoana lui. Astfel prin Cristos spunem noi „amin” lui Dumnezeu, spre slava lui. 21 Cel care ne întăreşte pentru cauza lui Cristos, în relaţiile noastre cu voi, cel care ne-a consacrat pe noi toţi este Dumnezeu; 22 el a pus pecetea sa pe noi şi ne-a dat ca o arvună a darurilor sale pe Duhul Sfânt, care locuieşte în inimile noastre.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,129-130.131-132.133 şi 135 (R.: 135a)

R.: Arată slujitorului tău, Doamne, o faţă senină.

129 Învăţăturile tale sunt minunate,

de aceea sufletul meu le păzeşte.

130 Descoperirea cuvintelor tale dă lumină,

dă pricepere celor neştiutori. R.

 

131 Îmi deschid larg gura, căci ard de sete,

sunt însetat de poruncile tale.

132 Priveşte-mă, ai milă de mine,

aşa cum ai grijă de cei care iubesc numele tău. R.

 

133 Condu paşii mei după cuvântul tău

şi nu lăsa să mă stăpânească nici o nelegiuire.

135 Arată slujitorului tău o faţă senină

şi învaţă-mă Legile tale. R.

ALELUIA Mt 5,16

(Aleluia) Astfel să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor,

ca văzând ei faptele voastre bune, să-l preamărească pe Tatăl vostru. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Voi sunteţi lumina lumii.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,13-16

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 13 „Voi sunteţi sarea pământului. Dacă sarea îşi pierde gustul, cu ce se va săra? Nu mai este bună de nimic; va fi aruncată afară şi oamenii o vor călca în picioare. 14 Voi sunteţi lumina lumii. Nu se poate ascunde o cetate aşezată pe un munte. 15 Nici nu pune cineva sub obroc o candelă aprinsă, ci o pune în sfeşnic pentru ca să lumineze tuturor celor din casă. 16 Tot aşa să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă faptele voastre bune şi să-l preamărească pe Tatăl vostru din ceruri”.

Cuvântul Domnului