en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Făina din vas nu s-a terminat, aşa cum a vorbit Domnul prin gura lui Ilie.

Citire din cartea întâi a Regilor 17,7-16

În zilele acelea, 7 la porunca profetului Ilie n-a mai căzut în toată ţara nici o picătură de ploaie, de aceea şi pârâul din care bea profetul a secat. 8 Atunci Domnul i-a vorbit lui Ilie, spunându-i: 9 „Ridică-te, mergi la Sarepta în ţinutul Sidonului şi locuieşte acolo; eu i-am poruncit unei văduve să se îngrijească de hrana ta”. 10 Ilie a plecat spre Sarepta şi când a ajuns la poarta cetăţii a întâlnit acolo o văduvă care culegea vreascuri. El a strigat-o şi i-a spus: „N-ai vrea să-mi aduci într-un urcior puţină apă ca să beau?” 11 Şi ea a plecat să scoată, dar el a strigat după ea: „Adu-mi şi o bucată de pâine”. 12 Ea a răspuns: „Jur pe Domnul Dumnezeul tău cel viu, că nu am pâine; am doar un pumn de făină într-un vas şi un pic de ulei într-un urcior. Strâng câteva vreascuri şi mă întorc să pregătesc pentru mine şi pentru fiul meu ceea ce a mai rămas; mai mâncăm o dată şi apoi vom muri”. 13 Atunci Ilie i-a spus: „Nu te teme. Mergi şi fă ce ai spus, dar mai întâi coace pentru mine o pâine mică şi adu-mi-o, apoi vei face pâine pentru tine şi pentru fiul tău. 14 Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: „Făina din vas nu se va termina şi uleiul din urcior nu va scădea, până în ziua în care Domnul va da ploaie pentru a uda pământul”. 15 Femeia a mers să facă ceea ce i-a cerut Ilie; şi multă vreme profetul, ea însăşi şi fiul ei au avut ce mânca. 16 Făina din vas nu s-a terminat şi uleiul din urcior n-a scăzut, aşa cum a vorbit Domnul prin gura lui Ilie.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 4,2-3.4-5.7-8 (R.: 7a)

R.: Fericit este omul care îşi pune nădejdea în Domnul.

2 Dumnezeule, mântuirea mea, când strig tu îmi răspunzi,

când sunt la strâmtoare, tu mă scoţi în larg;

ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea.

3 Voi, oamenilor, până când veţi fi cu inima împietrită?

Până când veţi iubi deşertăciunea

şi veţi alerga după minciună? R.

 

4 Să ştiţi că Dumnezeu face minuni

pentru acela pe care îl iubeşte:

Domnul mă aude când strig către el.

5 Cutremuraţi-vă în faţa Domnului şi nu păcătuiţi!

Meditaţi acestea în timpul odihnei voastre

şi veţi avea parte de alinare. R.

 

7 Mulţi spun: „Cine ne va arăta fericirea?”

Eu însă zic: „Fă să răsară peste noi

lumina feţei tale, Doamne!”

8 Tu pui mai multă bucurie în inima mea

decât au ei atunci când li se înmulţeşte

rodul grâului şi al vinului. R.

 


ALELUIA Mt 5,16

(Aleluia) Astfel să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor,

ca văzând ei faptele voastre bune, să-l preamărească pe Tatăl vostru. (Aleluia)

EVANGHELIA

Voi sunteţi lumina lumii.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,13-16

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 13 „Voi sunteţi sarea pământului. Dacă sarea îşi pierde gustul, cu ce se va săra? Nu mai este bună de nimic; va fi aruncată afară şi oamenii o vor călca în picioare. 14 Voi sunteţi lumina lumii. Nu se poate ascunde o cetate aşezată pe un munte. 15 Nici nu pune cineva sub obroc o candelă aprinsă, ci o pune în sfeşnic pentru ca să lumineze tuturor celor din casă. 16 Tot aşa să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă faptele voastre bune şi să-l preamărească pe Tatăl vostru din ceruri”.

Cuvântul Domnului