en-USro-RO

| Login
17 octombrie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Miercuri, 17 octombrie 2018

Sfintii zilei
Ss. Ignațiu din Antiohia, ep. m. **; Osea, profet
Liturghierul Roman
Sf. Ignațiu din Antiohia, ep. m. **
Liturghie proprie, prefațã pentru sfinți
roșu, P
Lectionar
Fil 3,17-4,1: Patria noastrã este în ceruri 
Ps 33: Domnul mã elibereazã de orice teamã 
In 12,24-26: Dacã bobul de grâu, care cade în pãmânt, moare, aduce rod mult.
Meditatia zilei
Sf. Ignațiu din Antiohia, ep. m. **

LECTURA I

Dumnezeu ne-a făcut slujitorii noului Legământ.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 3,4-11

Fraţilor, 4 noi avem această mare încredere în Dumnezeu, datorită lui Cristos, 5 şi nu datorită capacităţii noastre personale, căreia i-am putea atribui acest merit. Puterea noastră vine de la Dumnezeu; 6 el ne-a făcut capabili să fim slujitorii noului legământ, care nu este cel scris cu litere, ci este cel al Duhului lui Dumnezeu. Căci litera ucide, Duhul însă dă viaţă. 7 Dacă slujirea Legii gravate în piatră, slujirea morţii, avea deja o asemenea măreţie, încât fiii lui Israel nu puteau privi faţa lui Moise din cauza strălucirii chipului său, strălucire care este totuşi trecătoare, 8 atunci cu cât mai mare nu va fi strălucirea pe care o va avea slujirea Duhului? 9 Dacă slujirea aceea ce ducea spre condamnare era strălucitoare, cu atât mai strălucitoare va fi slujirea îndreptăţirii. 10 Ceea ce era înainte strălucitor, acum rămâne palid în faţa unei străluciri cu mult mai mari. 11 Dacă ceea ce era trecător a avut o glorie strălucitoare, atunci ceea ce rămâne va avea o glorie cu mult mai mare.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 98,5.6.7.8.9 (R.: cf. 9c)

R.: Sfânt eşti, Doamne, Dumnezeul nostru.

5 Preamăriţi-l pe Domnul, Dumnezeul nostru,

aruncaţi-vă la picioarele tronului său,

căci el este sfânt! R.

 

6 Moise, preotul Aron

şi Samuel care invocau numele Domnului,

îl chemau pe Domnul şi el îi asculta. R.

 

7 El le-a vorbit din coloana de nor,

iar ei au păzit cuvintele lui

şi Legea primită de la el. R.

 

8 Doamne Dumnezeul nostru, tu i-ai ascultat:

ai fost pentru ei un Dumnezeu iertător,

dar i-ai dojenit pentru greşeli. R.

 

9 Preamăriţi-l pe Domnul, Dumnezeul nostru,

şi închinaţi-vă spre muntele lui cel sfânt!

căci sfânt este Domnul Dumnezeul nostru! R.

ALELUIA Ps 24,4a.5a

(Aleluia) Arată-mi, Doamne, căile tale şi învaţă-mă adevărul tău. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

N-am venit să desfiinţez Legea, ci s-o desăvârşesc.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,17-19

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 17 „Să nu credeţi că am venit să desfiinţez Legea sau Profeţii. Nu am venit să desfiinţez, ci să desăvârşesc. 18 Căci vă spun adevărul, înainte de a dispărea cerul şi pământul, nici o literă şi nici o virgulă nu va dispărea din Lege, până ce nu se vor împlini toate. 19 Deci cel care va călca una dintre cele mai mici dintre aceste porunci şi-i va învăţa pe oameni să facă la fel, va fi numit cel mai mic în împărăţia cerurilor; dar cel care le va împlini şi-i va învăţa şi pe alţii să le împlinească, va fi numit mare în împărăţia cerurilor.

Cuvântul Domnului