en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Poporul acesta să ştie că tu eşti Dumnezeul cel adevărat.

Citire din cartea întâi a Regilor 18,20-39

În zilele acelea, 20 regele Ahab a convocat pe toţi fiii lui Israel şi i-a adunat pe profeţii lui Baal pe muntele Carmel. 21 Ilie s-a prezentat în faţa mulţimii şi a zis: „Câtă vreme vă veţi pleca genunchii în două părţi? Dacă Domnul este Dumnezeu, urmaţi-l pe Domnul; dacă Baal, urmaţi-l pe Baal!” Dar mulţimea nu i-a dat nici un răspuns. 22 Ilie a continuat: „Eu sunt singurul care am mai rămas dintre profeţii Domnului, în timp ce profeţii zeului Baal sunt patru sute cincizeci. 23 Aduceţi aici doi viţei, din care să-şi aleagă unul pe care să-l taie în bucăţi şi să-l aşeze pe lemne, dar să nu le dea foc. Eu îl voi pregăti pe celălalt viţel, îl voi pune pe lemne, dar nu le voi da foc. 24 Voi să invocaţi numele dumnezeului vostru, iar eu voi invoca numele Domnului. Care dintre ei va răspunde prin foc acela este Dumnezeu”. Mulţimea a răspuns: „Foarte bună propunere”. 25 Atunci Ilie a spus profeţilor zeului Baal: „Alegeţi viţelul şi începeţi, căci voi sunteţi mai mulţi. Invocaţi numele dumnezeului vostru, dar nu daţi foc lemnelor”. 26 Ei au luat viţelul, l-au pregătit şi au invocat numele zeului Baal de dimineaţă până la amiază, spunând: „Dumnezeule Baal, răspunde-ne!” Dar nu s-a auzit nici un glas, nici un răspuns. Şi îngenuncheau în faţa altarului pe care îl ridicaseră. 27 Pe la amiază Ilie îşi bătea joc de ei, spunând: „Strigaţi mai tare, doar e dumnezeu! Poate se gândeşte la ceva, sau e ocupat, sau e plecat în călătorie. Poate că doarme, atunci treziţi-l!” 28 Ei au strigat mai tare, şi după obiceiul lor, îşi făceau zgârieturi până la sânge cu săbiile şi lăncile. 29 După-amiază au început să strige ca ieşiţi din fire până la ora jertfei de seară, dar nu s-a auzit nici un glas, nici un răspuns, nici cel mai mic semn de luare în seamă.

30 Atunci Ilie a spus mulţimii: „Apropiaţi-vă!” Şi întreaga mulţime s-a apropiat de el. Ilie a reconstruit altarul Domnului, altar care fusese dărâmat. 31 El a luat douăsprezece pietre, după numărul celor douăsprezece triburi ale fiilor lui Iacob, căruia Domnul îi spusese: „numele tău va fi Israel”. 32 Cu cele douăsprezece pietre el a ridicat Domnului un altar, a săpat în jurul altarului un şănţuleţ în care puteau să încapă două măsuri de seminţe, 33 a aranjat lemnele, a tăiat viţelul în bucăţi şi le-a pus deasupra lemnelor. 34 Apoi a spus: „Umpleţi patru urcioare cu apă şi turnaţi peste animalul jertfit şi peste lemne”. Şi au făcut întocmai. Le-a zis din nou: „Mai turnaţi o dată”. Şi ei au mai turnat o dată. Apoi le-a zis iarăşi: „Turnaţi şi a treia oară”. Şi au turnat şi a treia oară. 35 Apa s-a scurs în jurul altarului, încât şănţuleţul s-a umplut cu apă. 36 La ora jertfei de seară, profetul Ilie s-a apropiat şi a zis: „Doamne Dumnezeul lui Abraham, al lui Isaac şi al lui Iacob, poporul acesta să ştie astăzi că tu eşti Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul tău şi că am făcut toate acestea la porunca ta. 37 Răspunde-mi, Doamne, răspunde-mi, pentru ca ei să ştie că tu, Doamne, eşti Dumnezeu şi că tu întorci inimile lor”. 38 Atunci focul Domnului a căzut, a mistuit animalul de jertfă şi lemnele, pietrele şi pământul, precum şi apa care era în şănţuleţ. 39 Poporul văzând aceasta, s-a aruncat cu faţa la pământ şi a spus: „Domnul este Dumnezeu, Domnul este Dumnezeu!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a.4.5 şi 8.11 (R.: 1)

R.: Ocroteşte-mă, Doamne, căci mă încred în tine.

 

1 Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru că mă încred în tine.

2a Am spus lui Dumnezeu: „Tu eşti Dumnezeul meu!” R.

 

4 Îşi înmulţesc durerile cei care umblă după zei străini,

dar eu nu le voi oferi sângele animalelor jertfite,

nici nu voi rosti numele lor cu buzele mele. R.

 

5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi,

tu eşti acela care ai în mână soarta mea.

8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul;

dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R.

 

11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii;

în faţa ta sunt bucurii nespuse

şi desfătări veşnice la dreapta ta. R.

 


ALELUIA
Ps 24,4a.5a

(Aleluia) Arată-mi, Doamne, căile tale şi învaţă-mă adevărul tău. (Aleluia)

EVANGHELIA

N-am venit să desfiinţez Legea, ci s-o desăvârşesc.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,17-19

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 17 „Să nu credeţi că am venit să desfiinţez Legea sau Profeţii. Nu am venit să desfiinţez, ci să desăvârşesc. 18 Căci vă spun adevărul, înainte de a dispărea cerul şi pământul, nici o literă şi nici o virgulă nu va dispărea din Lege, până ce nu se vor împlini toate. 19 Deci cel care va călca una dintre cele mai mici dintre aceste porunci şi-i va învăţa pe oameni să facă la fel, va fi numit cel mai mic în împărăţia cerurilor; dar cel care le va împlini şi-i va învăţa şi pe alţii să le împlinească, va fi numit mare în împărăţia cerurilor.

Cuvântul Domnului