en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Dumnezeu a strălucit în sufletele noastre, ca să cunoaştem măreţia lui Cristos.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 3,15-18; 4,1.3-6

Fraţilor, 15 chiar şi astăzi, când iudeii citesc cărţile lui Moise, un văl le acoperă inima. 16 Când cineva se întoarce la Domnul, vălul cade. 17 Însă Domnul este Duh şi unde este prezent Duhul, acolo este libertate. 18 Şi noi toţi, care nu avem ca Moise un văl pe faţă, şi noi reflectăm ca într-o oglindă strălucirea Domnului, şi noi suntem transformaţi în această imagine, cu o strălucire din ce în ce mai mare, prin acţiunea Domnului care este Duh. 4,1 Pentru că Dumnezeu, în mila sa, ne-a încredinţat o misiune atât de mare, de aceea noi nu ne pierdem curajul. 3 Şi dacă evanghelia pe care noi o anunţăm rămâne încă acoperită cu un văl, ea nu este acoperită decât pentru cei care merg spre osândă, 4 cărora dumnezeul acestei lumi le-a orbit minţile lor de necredincioşi ca să nu vadă strălucind în evanghelie gloria lui Cristos, care este imaginea lui Dumnezeu. 5 Într-adevăr, noi nu ne predicăm pe noi înşine, ci pe Domnul Isus Cristos; în ceea ce ne priveşte, noi suntem slujitorii voştri de dragul lui Isus. 6 Dumnezeu care a zis: „Să strălucească lumina în mijlocul întunericului”, el însuşi a strălucit în sufletele noastre, ca să cunoaştem strălucirea gloriei lui Dumnezeu, pe chipul lui Isus Cristos.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 84,9ab-10.11-12.13-14 (R.: cf. 10b)

R.: Slava Domnului va locui pe pământul nostru.

9ab Ascultă ce zice Domnul:

El vorbeşte despre pace poporului său şi sfinţilor săi.

10 Mântuirea este aproape de cei care se tem de el

şi pe pământul nostru va locui mărirea lui. R.

 

11 Mila şi adevărul se vor întâlni,

dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa;

12 adevărul va răsări din pământ

şi dreptatea va coborî din cer. R.

13 Domnul îşi va revărsa binecuvântarea

şi pământul va aduce roadele sale.

14 Dreptatea va merge înaintea lui

şi-i va călăuzi paşii pe cale. R.

 


ALELUIA In 13,34

(Aleluia) Poruncă nouă vă dau vouă, spune Domnul;

să vă iubiţi unul pe altul, cum v-am iubit şi eu pe voi. (Aleluia)

EVANGHELIA

Oricine se mânie pe fratele său va fi tras la judecată.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,20-26

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 20 „Dacă dreptatea voastră nu va întrece pe cea a cărturarilor şi a fariseilor, nu veţi intra în împărăţia cerurilor. 21 Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: «Să nu ucizi», iar dacă cineva va ucide, va fi tras la judecată. 22 Eu însă vă spun: oricine se mânie pe fratele său va fi tras la judecată. Cine va spune fratelui său: «Prostule», va fi dat pe mâna Sinedriului; cine-i va spune: «Nebunule», va fi sortit focului Gheenei. 23 Deci dacă îţi aduci darul tău la altar, iar acolo îţi aminteşti că fratele tău are ceva împotriva ta, 24 lasă-ţi darul acolo, înaintea altarului, şi du-te de te împacă mai întâi cu fratele tău, apoi vino şi adu-ţi darul. 25 Împacă-te repede cu duşmanul tău, cât timp mai eşti cu el pe drum, ca nu cumva duşmanul tău să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul pe mâna temnicerului, iar temnicerul să te arunce în închisoare. 26 Îţi spun adevărul: nu vei ieşi de acolo, până ce nu vei plăti şi ultimul ban”.

Cuvântul Domnului