en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Ilie s-a rugat şi Dumnezeu a dat ploaie.

Citire din cartea întâi a Regilor 18,41-46

În zilele acelea, 41 profetul Ilie a spus regelui Ahab: „Urcă-te, mănâncă şi bea, căci aud ropot de ploaie puternică”. 42 Regele Ahab s-a urcat să mănânce şi să bea, iar Ilie s-a urcat pe vârful muntelui Carmel, s-a ghemuit la pământ, punându-şi faţa între genunchi. 43 Apoi a poruncit servitorului său: „Urcă-te şi priveşte spre mare!” Servitorul s-a urcat, a privit şi a zis: „Nu-i nimic”. Ilie a poruncit de şapte ori la rând: „Întoarce-te!” 44 A şaptea oară servitorul a anunţat: „Iată un nor care se ridică dinspre mare, mic cât un pumn”. Atunci Ilie i-a spus servitorului: „Mergi şi spune-i regelui Ahab: Înhamă caii şi coboară de pe munte, ca să nu te prindă ploaia!” 45 Puţin câte puţin cerul s-a întunecat de nori mânaţi de vânt şi a căzut o ploaie mare. Ahab s-a urcat în carul său şi a plecat spre Isreel. 46 Mâna Domnului a pus stăpânire pe Ilie. El şi-a ridicat haina şi a alergat înaintea lui Ahab până la intrarea în Isreel.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 64,10abcd. 10e-11.12-13 (R.: 2a)

R.: Doamne, tu faci să crească roadele pământului.

10abcd Tu porţi de grijă pământului,

tu îi potoleşti setea, tu îl umpli cu bogăţii;

rezervoarele cerului sunt pline cu apă. R.

 

10e Tu faci să crească grâul pentru oameni. Astfel pregăteşti pământul:

11 îi uzi brazdele, îi sfărâmi bulgării,

îl înmoi cu ploaie şi-i binecuvântezi răsadurile. R.

 

12 Încununezi tot anul cu binecuvântările tale:

pe urmele tale curge belşugul.

13 Păşunile pustiului sunt bogate,

colinele sunt încinse cu veselie. R.

 

ALELUIA In 13,34

(Aleluia) Poruncă nouă vă dau vouă, spune Domnul;

să vă iubiţi unul pe altul, cum v-am iubit şi eu pe voi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Oricine se mânie pe fratele său va fi tras la judecată.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,20-26

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 20 „Dacă dreptatea voastră nu va întrece pe cea a cărturarilor şi a fariseilor, nu veţi intra în împărăţia cerurilor. 21 Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: «Să nu ucizi», iar dacă cineva va ucide, va fi tras la judecată. 22 Eu însă vă spun: oricine se mânie pe fratele său va fi tras la judecată. Cine va spune fratelui său: «Prostule», va fi dat pe mâna Sinedriului; cine-i va spune: «Nebunule», va fi sortit focului Gheenei. 23 Deci dacă îţi aduci darul tău la altar, iar acolo îţi aminteşti că fratele tău are ceva împotriva ta, 24 lasă-ţi darul acolo, înaintea altarului, şi du-te de te împacă mai întâi cu fratele tău, apoi vino şi adu-ţi darul. 25 Împacă-te repede cu duşmanul tău, cât timp mai eşti cu el pe drum, ca nu cumva duşmanul tău să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul pe mâna temnicerului, iar temnicerul să te arunce în închisoare. 26 Îţi spun adevărul: nu vei ieşi de acolo, până ce nu vei plăti şi ultimul ban”.

Cuvântul Domnului