en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Cel care l-a înviat pe Isus, ne va învia şi pe noi cu Isus şi ne va aşeza împreună cu voi.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 4,7-15

Fraţilor, 7 noi apostolii ne asemănăm cu acei oameni care poartă o comoară în vase de lut, ca să se arate că puterea extraordinară pe care o avem nu vine de la noi, ci de la Dumnezeu. 8 Din toate părţile suntem supuşi încercării, dar nu suntem striviţi; suntem în grea cumpănă, dar nu ne pierdem nădejdea; 9 suntem izgoniţi, dar nu părăsiţi; suntem doborâţi la pământ, dar nu nimiciţi. 10 Pretutindeni şi totdeauna purtăm în trupurile noastre moartea lui Isus, pentru ca şi viaţa lui să se arate în trupurile noastre. 11 Într-adevăr, noi cei vii suntem mereu daţi morţii pentru Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru muritor. 12 Astfel în noi lucrează moartea, iar în voi viaţa. 13 Căci zice Scriptura: „Eu am crezut, de aceea am vorbit”. Însufleţiţi de aceeaşi credinţă, şi noi credem, şi de aceea vorbim, 14 convinşi că cel care l-a înviat pe Domnul Isus ne va învia şi pe noi cu Isus şi ne va aşeza, împreună cu voi, alături de el. 15 Astfel, tot ce ni se întâmplă este spre folosul vostru, pentru ca harul îmbelşugat, făcând să sporească numărul vostru, să mărească mulţumirea care se înalţă spre slava lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 115,10-11.15-16.17-18 (R.: 17a)

R.: Ţie, Doamne, îţi voi aduce jertfă de laudă.

10 Eu mi-am păstrat credinţa chiar şi atunci când spuneam:

„Sunt prea nefericit”.

11 Am spus în tulburarea mea:

„Toţi oamenii sunt mincinoşi!” R.

 

15 Lucru de preţ este în faţa Domnului

moartea slujitorilor săi.

16 Ascultă-mă, Doamne, căci sunt slujitorul tău şi fiul slujnicei tale.

Tu ai sfărâmat lanţurile mele. R.

 

17 Ţie îţi voi aduce jertfă de laudă

şi voi invoca numele Domnului.

18 Voi împlini cele făgăduite Domnului,

de faţă cu tot poporul său. R.

ALELUIA Fil 2,15-16

(Aleluia) Păziţi cuvântul vieţii,

ca să fiţi în mijlocul lumii ca nişte făclii mereu aprinse. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cine se uită la o femeie dorind-o, a şi săvârşit adulterul cu ea în inima lui.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,27-32

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 27 „Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: «Să nu săvârşeşti adulter!» 28 Eu însă vă spun: cine se uită la femeie, dorind-o, a şi săvârşit adulterul cu ea în inima lui. 29 Dacă ochiul tău drept te duce la păcat, scoate-l şi aruncă-l, căci este mai bine pentru tine să pierzi unul dintre mădularele tale, decât tot trupul tău să fie aruncat în Gheenă. 30 Dacă mâna ta dreaptă te duce la păcat, taie-o şi arunc-o, căci este mai bine pentru tine să pierzi un mădular, decât tot trupul tău să ajungă în Gheenă. 31 S-a mai spus: «Cine îşi lasă soţia, să-i dea dovadă de divorţ». 32 Eu însă vă spun: oricine îşi lasă soţia, în afară de cazul că trăieşte nelegitim cu ea, o împinge la adulter, iar cine se căsătoreşte cu o femeie divorţată săvârşeşte adulter”.

Cuvântul Domnului