en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Stai pe munte în calea Domnului!

Citire din cartea întâi a Regilor 19,9.11-16

În zilele acelea, 9 când profetul Ilie a ajuns la muntele Horeb, a intrat într-o peşteră şi a rămas peste noapte acolo. 11 Domnul i s-a adresat spunându-i: „Ieşi pe munte şi stai în calea Domnului”. Înaintea Domnului a trecut o furtună atât de mare şi de violentă, încât a despicat munţii şi a sfărâmat stâncile, dar Domnul nu era în furtună. După furtună a venit un cutremur de pământ, dar Domnul nu era în cutremur. 12 După cutremur a venit un foc, dar Domnul nu era în foc. După foc a trecut foşnetul unei dulci adieri de vânt. 13 Când l-a auzit, Ilie şi-a acoperit faţa cu mantia, a ieşit şi s-a oprit la intrarea peşterii. Atunci a auzit un glas care i-a spus: „Ce faci aici, Ilie?” 14 El a răspuns: „Sunt cuprins de mare râvnă pentru tine, Doamne Dumnezeul universului, pentru că fiii lui Israel au părăsit Legământul tău, au distrus altarele tale şi au ucis cu sabia pe profeţii tăi. Am rămas numai eu singur şi iată că vor să-mi ia şi mie viaţa”. 15 Domnul i-a spus: „Întoarce-te şi du-te spre Damasc pe drumul din pustiu. Când ajungi acolo să-l consacri prin ungere pe Hazael ca rege al Siriei, 16 apoi să-l consacri pe Iehu, fiul lui Namsi, ca rege al lui Israel, iar pe Elizeu, fiul lui Safat, să-l consacri ca profet în locul tău”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 26,7-8a.8b-9abc.13-14 (R.: 8b)

R.: Pe tine te caut, Doamne, arată-mi faţa ta.

7 Auzi-mi, Doamne, glasul când te chem,

ai milă de mine şi ascultă-mă!

8a Inima mea se gândeşte la cuvântul tău:

„Căutaţi faţa mea!” R.

 

8b Doamne, eu caut faţa ta.

9abc Nu-ţi întoarce faţa de la mine, nu îndepărta cu mânie pe slujitorul tău;

tu eşti ajutorul meu, nu mă respinge! R.

 

13 Sunt sigur că voi vedea bunătatea Domnului

în împărăţia celor vii.

14 Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare,

ai curaj şi nădăjduieşte în Domnul! R.

 

ALELUIA Fil 2,15-16

(Aleluia) Păziţi cuvântul vieţii,

ca să fiţi în mijlocul lumii ca nişte făclii mereu aprinse. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cine se uită la o femeie dorind-o, a şi săvârşit adulterul cu ea în inima lui.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,27-32

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 27 „Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: «Să nu săvârşeşti adulter!» 28 Eu însă vă spun: cine se uită la femeie, dorind-o, a şi săvârşit adulterul cu ea în inima lui. 29 Dacă ochiul tău drept te duce la păcat, scoate-l şi aruncă-l, căci este mai bine pentru tine să pierzi unul dintre mădularele tale, decât tot trupul tău să fie aruncat în Gheenă. 30 Dacă mâna ta dreaptă te duce la păcat, taie-o şi arunc-o, căci este mai bine pentru tine să pierzi un mădular, decât tot trupul tău să ajungă în Gheenă. 31 S-a mai spus: «Cine îşi lasă soţia, să-i dea dovadă de divorţ». 32 Eu însă vă spun: oricine îşi lasă soţia, în afară de cazul că trăieşte nelegitim cu ea, o împinge la adulter, iar cine se căsătoreşte cu o femeie divorţată săvârşeşte adulter”.

Cuvântul Domnului