en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I


Domnul ţi-a iertat păcatul: tu nu vei muri.

Citire din cartea a doua a lui Samuel 12,7-10.12-13

În zilele acelea, după ce regele David a păcătuit, 7 a venit la el profetul Natan şi i-a spus: „Acest om eşti tu. Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: Eu te-am uns rege peste Israel, te-am salvat din mâna lui Saul, 8 apoi ţi-am dat casa stăpânului tău, ţi-am dat soţiile regelui, ţi-am dat casa lui Israel şi a lui Iuda, şi dacă acestea nu ar fi fost de ajuns, aş fi adăugat tot ce ai fi dorit. 9 Pentru ce deci l-ai dispreţuit pe Domnul, săvârşind ceea ce este rău în ochii săi? Tu l-ai omorât cu sabia pe Urie hetitul, pe femeia lui ţi-ai luat-o de soţie; cu sabia amoniţilor l-ai făcut să piară. 10 De azi înainte, sabia nu va înceta a-ţi lovi casa, pentru a te pedepsi, deoarece m-ai dispreţuit şi ai luat-o pe femeia lui Urie hetitul, ca să devină soţia ta”. 12 David i-a spus lui Natan: „Am păcătuit împotriva Domnului”. 13 Natan i-a răspuns: „Domnul ţi-a iertat păcatul; tu nu vei muri”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 31,1-2.5.7.11 (R.: 5c)

R.: Dă-mi, Doamne, bucuria unei inimi curate.

1 Fericit este omul căruia i s-a iertat păcatul,

căruia i s-a acoperit fărădelegea!

2 Fericit este omul, căruia Domnul nu-i ia în seamă nelegiuirea

şi în sufletul căruia nu este prefăcătorie. R.

 

5 Eu ţi-am mărturisit păcatul meu,

nu ţi-am ascuns fărădelegea.

Am zis: „Voi mărturisi Domnului fărădelegile mele!”

Şi tu mi-ai luat povara vinovăţiei mele. R.

 

7 Tu eşti pentru mine un loc de scăpare, tu mă scoţi din necaz,

tu faci să izbucnească în jurul meu

cântări de bucurie ale mântuirii. R.

 

11 Bucuraţi-vă, drepţilor, în Domnul şi veseliţi-vă.

Scoateţi strigăte de bucurie,

toţi cei drepţi cu inima. R.

LECTURA A II-A

Nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 2,16.19-21

Fraţilor, 16 noi ştim bine că omul devine drept înaintea lui Dumnezeu nu prin împlinirea Legii, ci numai prin credinţa în Isus Cristos; de aceea am crezut şi noi în Isus Cristos, ca să devenim drepţi prin credinţa în Cristos şi nu prin împlinirea Legii lui Moise, căci nimeni nu devine drept prin împlinirea Legii. 19 Prin Legea lui Moise, am încetat să mai trăiesc pentru Lege, ca să trăiesc pentru Dumnezeu. 20 Am fost răstignit împreună cu Cristos pe cruce. Eu trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine. Această viaţă, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi s-a dat pe sine însuşi pentru mine. 21 Aşadar, eu nu vreau să resping harul lui Dumnezeu, căci, dacă omul ar deveni drept prin împlinirea Legii, atunci Cristos a murit în zadar.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA 1In 4,10b

(Aleluia) Dumnezeu ne-a iubit mai întâi pe noi şi l-a trimis pe Fiul său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

I s-au iertat multe păcate, datorită marii sale iubiri.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 7,36-50

În acel timp, 36 unul dintre farisei l-a invitat pe Isus la masă. Isus a intrat la el şi s-a aşezat la masă. 37 O femeie păcătoasă care locuia în cetate, aflând că Isus stă la masă în casa fariseului, a venit cu un vas de alabastru plin cu ulei parfumat. 38 Plângând, stătea în spate, la picioarele lui. A început să-i ude picioarele cu lacrimi, le ştergea cu părul capului ei, îi săruta picioarele şi le ungea cu miresme. 39 Văzând aceasta, fariseul care îl invitase pe Isus îşi zicea în sine: „Dacă acest om ar fi cu adevărat un profet, ar şti cine şi ce fel de femeie este aceea care îl atinge; ar şti că este o păcătoasă”. 40 Atunci Isus i s-a adresat spunându-i: „Simon, aş vrea să-ţi spun ceva”. El a răspuns: „Spune, Învăţătorule!” 41 Isus a reluat: „Un creditor avea doi datornici: unul îi datora cinci sute de dinari, celălalt cincizeci. 42 Cum nici unul nici celălalt nu avea cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Care dintre ei îl va iubi mai mult?” 43 Simon i-a răspuns: „Presupun că acela căruia i-a iertat mai mult”. Isus i-a spus: „Ai dreptate!” 44 Apoi s-a întors către femeie, spunându-i lui Simon: „Vezi această femeie? Am intrat la tine şi tu nu mi-ai turnat apă pe picioare, iar ea le-a udat cu lacrimile ei şi le-a şters cu părul ei. 45 Tu nu mi-ai dat o sărutare în semn de salut, iar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. 46 Tu nu mi-ai turnat ulei parfumat pe cap, iar ea mi-a turnat parfum preţios pe picioare. 47 Îţi spun: i s-au iertat multe păcate, pentru că iubeşte mult. Cel căruia i se iartă puţin, puţin iubeşte”. 48 Apoi s-a adresat femeii: „Ţi s-au iertat păcatele!” 49 Atunci toţi invitaţii au început să spună: „Cine este acest om, că iartă şi păcatele?” 50 Isus însă i-a spus femeii: „Credinţa ta te-a salvat. Mergi în pace!” 8,1 După acestea, Isus trecea prin cetăţi şi sate şi predica evanghelia despre împărăţia lui Dumnezeu. Cei doisprezece îl însoţeau 2 ca de altfel şi unele femei, care fuseseră eliberate de duhuri rele şi vindecate de bolile lor: Maria Magdalena, din care ieşiseră şapte diavoli; 3 Ioana, soţia lui Huza, un funcţionar al lui Irod; Suzana şi multe altele, care îi ajutau pe Isus şi pe ucenici din avutul lor.

Cuvântul Domnului

 

sau forma scurtă:

 

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 7,36-50

În acel timp, 36 unul dintre farisei l-a invitat pe Isus la masă. Isus a intrat la el şi s-a aşezat la masă. 37 O femeie păcătoasă care locuia în cetate, aflând că Isus stă la masă în casa fariseului, a venit cu un vas de alabastru plin cu ulei parfumat. 38 Plângând, stătea în spate, la picioarele lui. A început să-i ude picioarele cu lacrimi, le ştergea cu părul capului ei, îi săruta picioarele şi le ungea cu miresme. 39 Văzând aceasta, fariseul care îl invitase pe Isus îşi zicea în sine: „Dacă acest om ar fi cu adevărat un profet, ar şti cine şi ce fel de femeie este aceea care îl atinge; ar şti că este o păcătoasă”. 40 Atunci Isus i s-a adresat spunându-i: „Simon, aş vrea să-ţi spun ceva”. El a răspuns: „Spune, Învăţătorule!” 41 Isus a reluat: „Un creditor avea doi datornici: unul îi datora cinci sute de dinari, celălalt cincizeci. 42 Cum nici unul nici celălalt nu avea cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Care dintre ei îl va iubi mai mult?” 43 Simon i-a răspuns: „Presupun că acela căruia i-a iertat mai mult”. Isus i-a spus: „Ai dreptate!” 44 Apoi s-a întors către femeie, spunându-i lui Simon: „Vezi această femeie? Am intrat la tine şi tu nu mi-ai turnat apă pe picioare, iar ea le-a udat cu lacrimile ei şi le-a şters cu părul ei. 45 Tu nu mi-ai dat o sărutare în semn de salut, iar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. 46 Tu nu mi-ai turnat ulei parfumat pe cap, iar ea mi-a turnat parfum preţios pe picioare. 47 Îţi spun: i s-au iertat multe păcate, pentru că iubeşte mult. Cel căruia i se iartă puţin, puţin iubeşte”. 48 Apoi s-a adresat femeii: „Ţi s-au iertat păcatele!” 49 Atunci toţi invitaţii au început să spună: „Cine este acest om, că iartă şi păcatele?” 50 Isus însă i-a spus femeii: „Credinţa ta te-a salvat. Mergi în pace!”

Cuvântul Domnului