en-USro-RO

| Login
17 decembrie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 17 decembrie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cristofor, cãlug.
Liturghierul Roman
17 decembrie
Liturghie proprie, prefațã pentru Advent II
violet, III
Lectionar
Gen 49,2.8-10: Nu se va depãrta sceptrul din Iuda, nici toiagul de conducãtor de la el.
Ps 71: În zilele lui, va înflori dreptatea și multã pace.
Mt 1,1-17: Genealogia lui Isus Cristos,fiul lui David.

Meditatia zilei
17 decembrie

LECTURA I

Ne dovedim slujitori ai lui Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 6,1-10

Fraţilor, 1 deoarece noi lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă îndemnăm să nu lăsaţi ca harul lui Dumnezeu să fie fără rod în voi; 2 căci el zice în Scriptură: „La timpul potrivit te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat”. Iată, acum e timpul potrivit; iată, acum e ziua mântuirii. 3 Pentru ca slujirea noastră să nu dea loc la critici, noi veghem ca să nu scandalizăm pe nimeni cu nimic. 4 Dimpotrivă, în toate împrejurările ne dovedim adevăraţi slujitori ai lui Dumnezeu, îndelung răbdători în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, 5 în bătăi, în temniţe, în prigoane, în osteneli, în nopţi nedormite, în zile de post, 6 prin curăţie, prin cunoaşterea lui Dumnezeu, prin răbdare, prin bunătate, prin duhul de sfinţenie, printr-o dragoste neprefăcută; 7 prin sinceritate în vorbire, prin puterea lui Dumnezeu; ne prezentăm cu armele celor drepţi pentru a cuceri şi pentru a ne apăra. 8 Suntem ridicaţi în slavă şi ocărâţi, defăimaţi şi lăudaţi; suntem luaţi drept mincinoşi, deşi spunem adevărul, 9 neluaţi în seamă, deşi foarte bine cunoscuţi; suntem socotiţi ca nişte oameni care trag de moarte, deşi suntem plini de viaţă, pedepsiţi, însă fără a fi omorâţi; 10 ne cred trişti, deşi suntem totdeauna veseli, săraci, dar îmbogăţim pe alţii; nu avem nimic şi totuşi avem de toate!

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,1.2-3ab.3cd-4 (R.: 2a)

R.: Să ne bucurăm în Domnul, căci el ne iubeşte.

1 Cântaţi Domnului un cântec nou,

pentru că a făcut lucruri minunate;

dreapta şi braţul lui cel sfânt

i-au adus biruinţă. R.

 

2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea,

şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor;

3ab şi-a adus aminte de bunătatea şi fidelitatea lui

faţă de casa lui Israel. R.

 

3cd Toate marginile pământului

au văzut biruinţa Dumnezeului nostru.

4 Strigaţi către Domnul, cu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pământului,

izbucniţi în strigăte de veselie şi cântări de laudă. R.

 

ALELUIA Ps 118,105

(Aleluia) Cuvântul tău, Doamne, este o făclie pentru paşii mei, o lumină pe cărarea vieţii mele. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Eu însă vă spun: nu întoarceţi răul celor care vă fac rău.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,38-42

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 38 „Aţi auzit că s-a spus: «Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte». 39 Eu însă vă spun: nu întoarceţi răul celor care vă fac rău, ci dacă unul te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i-l şi pe celălalt; 40 şi dacă cineva vrea să te dea în judecată ca să-ţi ia cămaşa, lasă-i şi mantaua. 41 Şi dacă cineva te obligă să faci cu el o mie de paşi, tu fă două mii. 42 Celui care îţi cere, dă-i, iar celui care vrea să se împrumute de la tine, nu-i întoarce spatele.

Cuvântul Domnului