en-USro-RO

Inregistrare | Login
20 ianuarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Sâmbătă, 20 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Ss. Fabian, pp. m. *; Sebastian, m. *
Liturghierul Roman
Sâmbãtã din sãptãmâna a 2-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaţã comunã
verde (roşu). II
Lectionar
2Sam 1,1-4.11-12.19.23-27: Cum au cãzut aceşti eroi!
Ps 79: Fã sã strãluceascã faţa ta, Doamne, şi vom fi mântuiţi!
Mc 3,20-21: Ai sãi au venit sã punã mâna pe el, cãci spuneau cã şi-a ieşit din fire.
Meditatia zilei
Sâmbãtã din sãptãmâna a 2-a de peste an

LECTURA I
Noi ne prezentăm ca nişte slujitori ai lui Dumnezeu.
Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul
către Corinteni 6,1-10

1 Fraţilor,
deoarece noi colaborăm cu el,
vă mai îndemnăm
să nu primiţi harul lui Dumnezeu în zadar,
2 căci el spune:
„La momentul potrivit te-am ascultat
şi în ziua mântuirii te-am ajutat:
iată, acum este momentul potrivit,
iată, acum este ziua mântuirii!”
3 Noi nu dăm nimănui nicio ocazie de poticnire
ca să nu fie defăimată slujirea noastră.
4 Dar în toate noi ne prezentăm
ca nişte slujitori ai lui Dumnezeu
printr-o mare răbdare în necazuri, în nevoi şi strâmtorări,
5 în bătăi, în închisori şi în răscoale,
în osteneli, în vegheri şi în posturi,
6 prin curăţie, prin cunoaştere,
prin îndelungă răbdare, prin bunătate,
prin Duhul Sfânt şi prin iubire neprefăcută,
7 prin cuvântul adevărului,
prin puterea lui Dumnezeu
şi prin armele de atac şi de apărare ale dreptăţii,
8 în glorie şi necinste,
în defăimare şi în vorbire de bine;
consideraţi ca înşelători, deşi suntem fideli adevărului;
9 ca nişte necunoscuţi, deşi suntem bine cunoscuţi;
ca unii care sunt pe moarte, deşi iată că trăim;
ca nişte pedepsiţi, dar nu omorâţi;
10 ca nişte întristaţi, deşi suntem totdeauna ne bucurăm;
ca nişte săraci, deşi îmbogăţim pe alţii;
ca unii care nu au nimic, deşi stăpânim toate.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 97(98),1.2-3ab.3cd-4 (R.: 2a)

R
.: Domnul a făcut cunoscută
mântuirea sa.

1 Cântaţi Domnului un cântec nou,
pentru că a făcut lucruri minunate;
dreapta şi braţul lui cel sfânt
i-au venit în ajutor! R.

2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea
şi-a descoperit dreptatea înaintea popoarelor,
3ab şi-a adus aminte de îndurarea şi de fidelitatea lui
faţă de casa lui Israel. R.

3cd Toate marginile pământului
au văzut mântuirea Dumnezeului nostru!
4 Strigaţi către Domnul strigăte de bucurie,
toţi locuitorii pământului!
Aclamaţi, cântaţi psalmi şi tresăltaţi de bucurie! R.

 ALELUIA Ps 118(119),105
(Aleluia) Cuvântul tău, Doamne, e făclie pentru paşii mei
şi lumină pentru cărările mele. (Aleluia)

EVANGHELIA
Eu însă vă spun:
să nu vă împotriviţi celui rău.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 5,38-42

38 În acel timp,
Isus îi învăţa pe discipolii săi, zicând:
„Aţi auzit că s-a spus:
«Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte!»
39 Eu însă vă spun: să nu vă împotriviţi celui rău;
ba, mai mult, dacă cineva te loveşte peste obrazul drept,
întoarce-i-l şi pe celălalt!
40 Celui care vrea să te judece şi să-ţi ia tunica,
lasă-i şi mantia,
41 iar dacă cineva te-ar constrânge să faci o mie de paşi,
mergi cu el două!
42 Celui care îţi cere dă-i
şi celui care vrea să împrumute de la tine
nu-i întoarce spatele!”
Cuvântul Domnului