en-USro-RO

| Login
18 martie 2019

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 18 martie 2019

Sfintii zilei
Sf. Ciril din Ierusalim, ep. înv. *
Liturghierul Roman
Luni din sãptãmâna a 2-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Postul Mare (I, II, III sau IV)
violet, II
Lectionar
Dan 9,4b-10: Am pãcãtuit, am sãvârșit fãrãdelegi.
Ps 78: Nu ne rãsplãti, Doamne, dupã pãcatele noastre!
Lc 6,36-38: Iertați și veți fi iertați
.
Meditatia zilei
Luni din sãptãmâna a 2-a din Post

LECTURA I

Nabot a fost bătut cu pietre şi omorât.

Citire din cartea întâi a Regilor 21,1-16

În acel timp, 1 Nabot din Israel avea o vie alături de palatul lui Ahab, regele Samariei. 2 Într-o zi, Ahab i-a spus lui Nabot: „Dă-mi mie via ta, să fac din ea o grădină de zarzavaturi, căci este aproape de casa mea. Îţi voi da în schimb o vie mai bună, sau, dacă vrei, îţi voi da bani, cât face”. 3 Nabot i-a răspuns lui Ahab: „Să mă ferească Domnul, să-ţi dau ţie moştenirea rămasă de la părinţii mei!” 4 Ahab s-a întors acasă trist şi mâniat, pentru că Nabot israelitul i-a spus: „Nu-ţi voi ceda moştenirea rămasă de la părinţii mei!” S-a întins în pat, s-a întors cu faţa la perete şi n-a vrut să mănânce. 5 Soţia sa, Isabela, a venit la el şi i-a spus: „Pentru ce eşti prost dispus şi pentru ce nu vrei să mănânci?” 6 El i-a povestit: „Am vorbit cu Nabot israelitul şi i-am spus: Dă-mi mie via ta pe bani, sau, dacă vrei, pentru o altă vie în schimb, dar el mi-a răspuns: nu-ţi voi ceda via mea!” 7 Atunci soţia sa, Isabela, i-a spus: „Eşti tu rege peste Israel, sau nu? Scoală-te, mănâncă şi fii bine dispus. Eu îţi voi da via lui Nabot”. 8 Şi a scris nişte scrisori în numele lui Ahab, le-a pecetluit cu sigiliul regesc şi le-a trimis la bătrânii şi oamenii de vază din cetatea în care locuia Nabot. 9 Iată ce scrisese ea în acele scrisori: „Anunţaţi un timp de post şi chemaţi-l pe Nabot în faţa poporului. 10 Puneţi în faţa lui doi oameni fără conştiinţă, care să dea mărturie împotriva lui: Tu ai rostit blasfemie împotriva lui Dumnezeu şi a regelui. Apoi scoateţi-l din cetate şi bateţi-l cu pietre până moare!” 11 Bătrânii şi oamenii de vază care locuiau în cetatea lui Nabot au făcut ceea ce le-a poruncit Isabela în scrisorile pe care le trimisese. 12 Ei au declarat un timp de post şi l-au chemat pe Nabot în faţa poporului. 13 Atunci au sosit şi cei doi oameni nelegiuiţi, care s-au aşezat în faţa lui şi au dat împotriva lui această mărturie: „Nabot a rostit blasfemie împotriva lui Dumnezeu şi a regelui!” L-au scos pe Nabot din cetate, l-au bătut cu pietre şi el a murit. 14 Apoi i-au trimis vorbă Isabelei: „Nabot a fost bătut cu pietre şi este mort!” 15 După ce a primit vestea că Nabot a fost bătut cu pietre şi că este mort, ea i-a spus lui Ahab: „Mergi, pune stăpânire pe via acestui Nabot, care n-a vrut să ţi-o cedeze pe bani, căci Nabot nu mai este viu, el este mort!” 16 Când Ahab a aflat că Nabot este mort, s-a ridicat şi a mers la via lui Nabot israelitul, ca să o ia în stăpânire.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 5,2-3.5-6.7 (R.: 2b)

R.: Ia aminte, Doamne, la suspinul meu!

2 Pleacă-ţi urechea la cuvintele mele, Doamne!

Ascultă-mi suspinele!

3 Ia aminte la strigătele mele,

împăratul meu şi Dumnezeul meu! R.

 

5 Căci tu nu eşti un Dumnezeu căruia să-i placă răul;

cel rău nu poate rămâne în preajma ta.

6 Cei nesocotiţi nu pot să stea în faţa ta. R.

 

7 Tu îi urăşti pe cei nelegiuiţi

şi-i nimiceşti pe cei mincinoşi.

Domnul urăşte pe oamenii care varsă sânge şi înşală. R.


ALELUIA Ps 118,105

(Aleluia) Cuvântul tău, Doamne, este o făclie pentru paşii mei, o lumină pe cărarea vieţii mele. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Eu însă vă spun: nu întoarceţi răul celor care vă fac rău.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,38-42

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 38 „Aţi auzit că s-a spus: «Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte». 39 Eu însă vă spun: nu întoarceţi răul celor care vă fac rău, ci dacă unul te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i-l şi pe celălalt; 40 şi dacă cineva vrea să te dea în judecată ca să-ţi ia cămaşa, lasă-i şi mantaua. 41 Şi dacă cineva te obligă să faci cu el o mie de paşi, tu fă două mii. 42 Celui care îţi cere, dă-i, iar celui care vrea să se împrumute de la tine, nu-i întoarce spatele.

Cuvântul Domnului