en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Nabot a fost bătut cu pietre şi omorât.

Citire din cartea întâi a Regilor 21,1-16

În acel timp, 1 Nabot din Israel avea o vie alături de palatul lui Ahab, regele Samariei. 2 Într-o zi, Ahab i-a spus lui Nabot: „Dă-mi mie via ta, să fac din ea o grădină de zarzavaturi, căci este aproape de casa mea. Îţi voi da în schimb o vie mai bună, sau, dacă vrei, îţi voi da bani, cât face”. 3 Nabot i-a răspuns lui Ahab: „Să mă ferească Domnul, să-ţi dau ţie moştenirea rămasă de la părinţii mei!” 4 Ahab s-a întors acasă trist şi mâniat, pentru că Nabot israelitul i-a spus: „Nu-ţi voi ceda moştenirea rămasă de la părinţii mei!” S-a întins în pat, s-a întors cu faţa la perete şi n-a vrut să mănânce. 5 Soţia sa, Isabela, a venit la el şi i-a spus: „Pentru ce eşti prost dispus şi pentru ce nu vrei să mănânci?” 6 El i-a povestit: „Am vorbit cu Nabot israelitul şi i-am spus: Dă-mi mie via ta pe bani, sau, dacă vrei, pentru o altă vie în schimb, dar el mi-a răspuns: nu-ţi voi ceda via mea!” 7 Atunci soţia sa, Isabela, i-a spus: „Eşti tu rege peste Israel, sau nu? Scoală-te, mănâncă şi fii bine dispus. Eu îţi voi da via lui Nabot”. 8 Şi a scris nişte scrisori în numele lui Ahab, le-a pecetluit cu sigiliul regesc şi le-a trimis la bătrânii şi oamenii de vază din cetatea în care locuia Nabot. 9 Iată ce scrisese ea în acele scrisori: „Anunţaţi un timp de post şi chemaţi-l pe Nabot în faţa poporului. 10 Puneţi în faţa lui doi oameni fără conştiinţă, care să dea mărturie împotriva lui: Tu ai rostit blasfemie împotriva lui Dumnezeu şi a regelui. Apoi scoateţi-l din cetate şi bateţi-l cu pietre până moare!” 11 Bătrânii şi oamenii de vază care locuiau în cetatea lui Nabot au făcut ceea ce le-a poruncit Isabela în scrisorile pe care le trimisese. 12 Ei au declarat un timp de post şi l-au chemat pe Nabot în faţa poporului. 13 Atunci au sosit şi cei doi oameni nelegiuiţi, care s-au aşezat în faţa lui şi au dat împotriva lui această mărturie: „Nabot a rostit blasfemie împotriva lui Dumnezeu şi a regelui!” L-au scos pe Nabot din cetate, l-au bătut cu pietre şi el a murit. 14 Apoi i-au trimis vorbă Isabelei: „Nabot a fost bătut cu pietre şi este mort!” 15 După ce a primit vestea că Nabot a fost bătut cu pietre şi că este mort, ea i-a spus lui Ahab: „Mergi, pune stăpânire pe via acestui Nabot, care n-a vrut să ţi-o cedeze pe bani, căci Nabot nu mai este viu, el este mort!” 16 Când Ahab a aflat că Nabot este mort, s-a ridicat şi a mers la via lui Nabot israelitul, ca să o ia în stăpânire.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 5,2-3.5-6.7 (R.: 2b)

R.: Ia aminte, Doamne, la suspinul meu!

2 Pleacă-ţi urechea la cuvintele mele, Doamne!

Ascultă-mi suspinele!

3 Ia aminte la strigătele mele,

împăratul meu şi Dumnezeul meu! R.

 

5 Căci tu nu eşti un Dumnezeu căruia să-i placă răul;

cel rău nu poate rămâne în preajma ta.

6 Cei nesocotiţi nu pot să stea în faţa ta. R.

 

7 Tu îi urăşti pe cei nelegiuiţi

şi-i nimiceşti pe cei mincinoşi.

Domnul urăşte pe oamenii care varsă sânge şi înşală. R.


ALELUIA Ps 118,105

(Aleluia) Cuvântul tău, Doamne, este o făclie pentru paşii mei, o lumină pe cărarea vieţii mele. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Eu însă vă spun: nu întoarceţi răul celor care vă fac rău.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,38-42

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 38 „Aţi auzit că s-a spus: «Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte». 39 Eu însă vă spun: nu întoarceţi răul celor care vă fac rău, ci dacă unul te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i-l şi pe celălalt; 40 şi dacă cineva vrea să te dea în judecată ca să-ţi ia cămaşa, lasă-i şi mantaua. 41 Şi dacă cineva te obligă să faci cu el o mie de paşi, tu fă două mii. 42 Celui care îţi cere, dă-i, iar celui care vrea să se împrumute de la tine, nu-i întoarce spatele.

Cuvântul Domnului