en-USro-RO

Inregistrare | Login
2 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Vineri, 2 februarie 2018

Sfintii zilei
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI; Sf. Ioana
Liturghierul Roman
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI 
Liturghie proprie, Gloria, prefaţã proprie
alb, P
Lectionar
Mal 3,1-4 (Evr 2,14-18): Va intra dintr-odatã în templul sãu Domnul pe care voi îl cãutaţi. (Trebuia sã se facã în toate asemenea fraţilor.)
Ps 23: Domnul oştirilor: el este regele gloriei.
Lc 2,22-40 (2,22-32): Ochii mei au vãzut mântuirea ta.
Meditatia zilei
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI 

LECTURA I
Isus, deşi era bogat, s-a făcut sărac
pentru ca, prin sărăcia lui, voi să vă îmbogăţiţi.
Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul
către Corinteni 8,1-9

1 Fraţilor,
vă facem cunoscut harul lui Dumnezeu
care le-a fost dat Bisericilor din Macedonia,
2 pentru că bucuria lor a prisosit
în mijlocul necazurilor grele şi a sărăciei cumplite
şi a devenit şi mai mare prin bogăţia generozităţii lor.
3 Dau mărturie că au dat de bunăvoie, după puterile lor,
ba chiar peste puterile lor.
4 Mi-au cerut cu multă stăruinţă
favoarea de a participa la slujirea sfinţilor,
5 dar nu numai după cum sperasem noi,
ci s-au dăruit mai întâi pe ei înşişi Domnului,
apoi nouă, prin voinţa lui Dumnezeu.
6 Noi l-am rugat pe Tit
să ducă la bun sfârşit între voi această binefacere,
aşa cum a început-o.
7 Dar, aşa cum sunteţi mai presus în toate,
în credinţă şi în cuvânt, în cunoaştere şi în orice străduinţă
şi în iubirea pe care v-am împărtăşit-o,
la fel să fiţi mai presus şi în această binefacere!
8 Nu spun aceasta ca o poruncă,
ci, prin zelul altora,
vreau să pun la încercare curăţia iubirii voastre.
9 Căci voi cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Cristos,
care, pentru voi, din iubire,
deşi era bogat, s-a făcut sărac
pentru ca, prin sărăcia lui, voi să vă îmbogăţiţi.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 145(146),2.5-6.7.8-9 (R.: cf. 2a)

R
.: Sufletul meu să-l laude
pe Domnul Dumnezeu!
sau:
Aleluia.

2 Voi lăuda pe Domnul în toată viaţa mea,
voi cânta psalmi Dumnezeului meu cât voi trăi. R.

5 Fericit este acela care îl are ca ajutor
pe Dumnezeul lui Iacob;
care-şi pune speranţa în Domnul Dumnezeul său!
6 El a făcut cerul şi pământul,
marea şi toate câte se află în ele.
El păstrează fidelitatea pe vecie. R.

7 El face dreptate celor asupriţi,
el dă pâine celor flămânzi.
Domnul îi eliberează pe cei închişi. R.

8 Domnul deschide ochii celor orbi,
Domnul îi ridică pe cei împovăraţi,
Domnul îi iubeşte pe cei drepţi,
9 Domnul are grijă de cei străini,
sprijină pe văduvă şi pe orfan,
dar nimiceşte calea celor fărădelege. R.

 ALELUIA In 13,34
(Aleluia) „Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii!
Aşa cum eu v-am iubit pe voi,
aşa să vă iubiţi unii pe alţii”, spune Domnul! (Aleluia)

EVANGHELIA
Iubiţi-i pe duşmanii voştri!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 5,43-48

43 În acel timp,
Isus îi învăţa pe discipolii săi, zicând:
„Aţi auzit că s-a spus:
«Să-l iubeşti pe aproapele tău şi să-l urăşti pe duşmanul tău!»
44 Eu însă vă spun: iubiţi-i pe duşmanii voştri
şi rugaţi-vă pentru cei care vă persecută,
45 ca să deveniţi fiii Tatălui vostru care este în ceruri,
care face să răsară soarele său peste cei răi şi peste cei buni
şi să plouă peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi!
46 Căci, dacă îi iubiţi pe cei care vă iubesc,
ce răsplată aveţi?
Oare nu fac acelaşi lucru şi vameşii?
47 Şi dacă îi salutaţi numai pe fraţii voştri,
ce faceţi mai mult?
Oare nu fac acelaşi lucru şi păgânii?
48 Aşadar, fiţi desăvârşiţi
precum Tatăl vostru ceresc este desăvârşit!”
Cuvântul Domnului