en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Cristos a devenit sărac de dragul vostru.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 8,1-9

Fraţilor, 1 noi vrem să vă facem cunoscut harul pe care Dumnezeu l-a dat Bisericilor din Macedonia. 2 În multele necazuri prin care au fost puse la încercare, bucuria lor a fost fără măsură, şi sărăcia lor cumplită s-a transformat în mari comori de dărnicie. 3 Ei au contribuit după puterile lor, ba chiar peste puterile lor – eu dau mărturie pentru aceasta – 4 şi ne-au cerut din proprie iniţiativă şi cu mare insistenţă să le facem favoarea de a se uni cu noi, pentru a veni în ajutorul credincioşilor din Ierusalim. 5 Ba peste aşteptările noastre, ei s-au oferit pe ei înşişi, mai întâi Domnului, apoi nouă, după voinţa lui Dumnezeu. 6 De aceea l-am rugat cu insistenţă pe Tit – deoarece el începuse această strângere de ajutoare – să ducă la bun sfârşit, şi între voi, acest act de generozitate. 7 Aşa cum vouă vi s-au dat cu generozitate toate darurile: credinţa, cuvântul şi cunoaşterea lui Dumnezeu, acest zel şi această dragoste pe care le aveţi de la noi, tot aşa şi fapta voastră de dragoste să fie făcută cu generozitate. 8 Prin aceasta nu vă dau o poruncă, ci – vorbindu-vă de zelul altor biserici – vă ofer posibilitatea ca voi să-mi dovediţi sinceritatea iubirii voastre. 9 Voi cunoaşteţi generozitatea Domnului nostru Isus Cristos: el, cel bogat, a devenit sărac de dragul vostru, pentru ca voi să deveniţi bogaţi, prin sărăcia lui.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 145,2.5-6.7.8-9 (R.: 2a)

R.: Laudă, suflete al meu, pe Domnul!

2 Laudă, suflete al meu, pe Domnul!

Voi lăuda pe Domnul în toată viaţa mea,

voi cânta Dumnezeului meu cât voi trăi. R.

 

5 Fericit este acela care are ca sprijin pe Dumnezeul lui Iacob,

fericit este acela care îşi pune încrederea în Domnul Dumnezeul său.

6 Domnul a făcut cerul şi pământul, marea şi toate câte se află în ele.

Domnul este totdeauna credincios cuvântului său. R.

 

7 Domnul este în veci credincios cuvântului său,

el face dreptate celor asupriţi.

Domnul dă pâine celor flămânzi

şi eliberează pe cei închişi. R.

 

8 Domnul luminează pe cei orbi,

Domnul ridică pe cei împovăraţi,

Domnul iubeşte pe cei neprihăniţi,

9 Domnul are grijă de cel străin,

Domnul sprijină pe văduvă şi orfan,

dar nimiceşte calea celor răi. R.


ALELUIA In 13,34

(Aleluia) Poruncă nouă vă dau vouă, spune Domnul;

să vă iubiţi unul pe altul, cum v-am iubit şi eu pe voi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Iubiţi pe duşmanii voştri!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,43-48

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 43 „Aţi auzit că s-a spus: «Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe duşmanul tău». 44 Eu însă vă spun: iubiţi pe duşmanii voştri, rugaţi-vă pentru cei care vă prigonesc şi vă vorbesc de rău, 45 ca să fiţi fiii Tatălui vostru din ceruri, care face să răsară soarele său peste cei buni şi peste cei răi şi să cadă ploaia peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. 46 Căci dacă iubiţi pe cei care vă iubesc, ce răsplată veţi avea? Oare nu fac aceasta şi vameşii? 47 Şi dacă îi salutaţi numai pe fraţii voştri, ce faceţi mai mult? Oare nu fac aceasta şi păgânii? 48 Fiţi, aşadar, desăvârşiţi, precum Tatăl vostru ceresc desăvârşit este”.

Cuvântul Domnului