en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Profetul Ilie îl ameninţă pe Ahab pentru păcatul săvârşit.

Citire din cartea întâi a Regilor 21,17-29

După moartea lui Nabot, 17 Domnul i-a vorbit profetului Ilie din Tisbe: 18 „Ridică-te, mergi la Ahab, care domneşte peste Israel în Samaria; în acest moment se află în via lui Nabot, unde s-a dus ca s-o ia în stăpânire. 19 Spune-i: „Aşa vorbeşte Domnul: ai ucis un om, ca să pui mâna pe averea lui! De aceea aşa vorbeşte Domnul: Chiar pe locul în care câinii au lins sângele lui Nabot, câinii vor linge şi sângele tău!” 20 Ahab i-a spus lui Ilie: „Şi aici m-ai găsit, duşmanule!” Ilie i-a răspuns: „Da, te-am găsit! Deoarece ai îndrăznit să faci ceea ce este rău în ochii Domnului, 21 voi aduce nenorocire asupra ta, îi voi înlătura pe urmaşii tăi, voi nimici pe toţi cei de parte bărbătească din casa ta, fie robi, fie oameni liberi. 22 Voi face casei tale ceea ce i-am făcut casei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, şi casei lui Baasa, fiul lui Ahia, înaintaşii tăi, căci tu mi-ai aprins mânia şi l-ai făcut pe Israel să păcătuiască”. 23 Iar împotriva Isabelei, Domnul a spus: „Câinii o vor mânca pe Isabela lângă zidurile Israelului. 24 Dacă cineva din familia lui Ahab va muri în cetate, va fi mâncat de câini, iar dacă va muri pe câmp, va fi mâncat de păsările cerului”. 25 De fapt, n-a mai fost nimeni care să îndrăznească să facă ceea ce este rău în ochii Domnului, cum a făcut Ahab la îndemnul soţiei sale, Isabela. 26 El a săvârşit multe nelegiuiri închinându-se la idoli, asemenea amoriţilor, pe care Domnul îi alungase din faţa fiilor lui Israel. 27 Când Ahab a auzit aceste cuvinte rostite de Ilie, şi-a sfâşiat hainele şi s-a îmbrăcat numai cu o haină de pocăinţă; postea, dormea îmbrăcat în haina de pocăinţă şi umbla abătut. 28 Atunci Domnul i-a vorbit lui Ilie: 29 „Ai văzut cum s-a umilit Ahab în faţa mea? Pentru că s-a umilit în faţa mea, eu nu voi aduce nenorocirea în timpul vieţii sale, ci abia sub domnia fiului său voi aduce nenorocirea peste casa lui!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 50,3-4.5-6a.11 şi 16 (R.: cf. 3a)

R.: Ai milă de noi, Doamne, căci am păcătuit.

3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate

şi în îndurarea ta nemărginită şterge fărădelegea mea.

4 Spală-mă de toată vinovăţia mea

şi curăţă-mă de păcatul meu. R.

 

5 Căci recunosc fărădelegea mea,

păcatul meu stă pururi înaintea mea.

6a Numai împotriva ta am păcătuit,

şi ceea ce este rău înaintea ta am făcut. R.

 

11 Întoarce-ţi privirea de la păcatele mele,

şi şterge toate nelegiuirile mele.

16 Eliberează-mă, Dumnezeule, Dumnezeule mântuitorul meu,

de vinovăţia vărsării de sânge,

şi limba mea va preamări îndurarea ta. R.

 


ALELUIA In 13,34

(Aleluia) Poruncă nouă vă dau vouă, spune Domnul;

să vă iubiţi unul pe altul, cum v-am iubit şi eu pe voi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Iubiţi pe duşmanii voştri!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,43-48

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 43 „Aţi auzit că s-a spus: «Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe duşmanul tău». 44 Eu însă vă spun: iubiţi pe duşmanii voştri, rugaţi-vă pentru cei care vă prigonesc şi vă vorbesc de rău, 45 ca să fiţi fiii Tatălui vostru din ceruri, care face să răsară soarele său peste cei buni şi peste cei răi şi să cadă ploaia peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. 46 Căci dacă iubiţi pe cei care vă iubesc, ce răsplată veţi avea? Oare nu fac aceasta şi vameşii? 47 Şi dacă îi salutaţi numai pe fraţii voştri, ce faceţi mai mult? Oare nu fac aceasta şi păgânii? 48 Fiţi, aşadar, desăvârşiţi, precum Tatăl vostru ceresc desăvârşit este”.

Cuvântul Domnului