en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Ilie s-a urcat la cer într-un car de foc.

Citire din cartea a doua a Regilor 2,1.6-14

Iată cum l-a ridicat Domnul pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt. 1 În acea zi Ilie şi Elizeu plecaseră de la Ghilgal. 6 Ilie i-a spus lui Elizeu: „Rămâi aici. Pe mine Domnul mă trimite la Iordan”. Elizeu i-a răspuns: „Jur pe Domnul care este viu şi pe viaţa ta, că nu te voi părăsi!” 7 Şi au plecat amândoi. Cincizeci dintre ucenicii profeţilor, care i-au urmat, s-au oprit la distanţă, în timp ce ei doi s-au oprit pe malul Iordanului. 8 Ilie şi-a luat mantia, strângând-o vălătuc, a lovit cu ea apele, care s-au despărţit în două, într-o parte şi alta. Amândoi au trecut ca pe uscat. 9 În timp ce treceau, Ilie i-a spus lui Elizeu: „Cere ce vrei să fac pentru tine, înainte de a fi răpit de la tine!” Elizeu i-a răspuns: „Vreau ca duhul pe care l-ai primit tu să fie în mine de două ori mai puternic!” 10 Ilie i-a răspuns: „Ai cerut un lucru greu de îndeplinit! Cu toate acestea, dacă mă vei vedea atunci când voi fi răpit departe de tine ţi se va acorda, în caz contrar nu ţi se va acorda!” 11 Pe când mergeau împreună şi vorbeau, a apărut un car de foc cu cai de foc, i-a despărţit pe unul de celălalt şi Ilie s-a urcat spre cer într-un vârtej de vânt. 12 Elizeu l-a văzut şi a început să strige: „Părintele meu, părintele meu! Carul lui Israel şi vizitiul lui!” Şi nu l-a mai văzut. Atunci a luat propriile haine şi le-a rupt în două. 13 A luat mantia pe care Ilie o lăsase să-i cadă, s-a întors şi s-a oprit pe malul Iordanului. 14 Cu mantia lui Ilie a lovit apele, dar ele nu s-au dat la o parte. Atunci Elizeu a spus: „Unde este, aşadar, Domnul Dumnezeul lui Ilie?” A lovit încă o dată, apele s-au despărţit în două şi Elizeu a trecut dincolo.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 30,20.21.24 (R.: 25)

R.: Domnul îi ocroteşte pe cei care se încred într-însul.

20 Cât de mari sunt binefacerile tale, Doamne,

pe care le pregăteşti pentru cei care se tem de tine

şi cu care îi copleşeşti pe cei care se încred în tine

înaintea ochilor tuturor. R.

 

21 Tu îi ascunzi într-un adăpost, aproape de faţa ta,

departe de intrigile oamenilor,

îi ocroteşti în cortul tău,

departe de limbile care îi clevetesc. R.

 

24 Iubiţi, aşadar, pe Domnul, voi sfinţii lui!

Domnul păzeşte pe cei credincioşi

şi pedepseşte cu vârf şi îndesat pe cei mândri. R.

 


ALELUIA In 14,23

(Aleluia) Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul meu, spune Domnul;

Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Tatăl tău, care vede ce faci tu în ascuns, îţi va răsplăti.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 6,1-6.16-18

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 1 „Luaţi aminte să nu săvârşiţi faptele voastre bune înaintea oamenilor, ca să fiţi văzuţi de ei; altfel, nu veţi avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. 2 Deci când dai pomană, nu trâmbiţa înaintea ta, cum fac făţarnicii în sinagogi şi pe uliţe, ca să fie slăviţi de oameni; vă spun adevărul: aceştia şi-au primit răsplata. 3 Tu însă când dai pomană, să nu ştie stânga ce face dreapta, 4 pentru ca pomana ta să fie dată în ascuns, şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie. 5 Când vă rugaţi, nu fiţi ca făţarnicii, cărora le place să se roage prin sinagogi şi la colţurile uliţelor, stând în picioare, ca să fie văzuţi de oameni; adevăr vă spun: şi-au primit răsplata. 6 Tu însă când te rogi, intră în camera ta şi, închizând uşa, roagă-te Tatălui tău care este în ascuns, şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie. 16 Când postiţi să nu vă arătaţi trişti, ca făţarnicii, căci ei îşi schimonosesc feţele, ca să arate oamenilor că postesc. Vă spun adevărul: şi-au luat răsplata. 17 Tu însă când posteşti, unge-ţi capul şi spală-ţi faţa, 18 ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău care este în ascuns şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.

Cuvântul Domnului