en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

V-am predicat evanghelia lui Dumnezeu în mod gratuit.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 11,1-11

Fraţilor, 1 aţi putea voi suporta să fiu un pic nebun în cuvintele mele? Da, veţi suporta 2 din cauza iubirii mele geloase, care este chiar iubirea lui Dumnezeu faţă de voi. Eu v-am logodit cu un singur mire; voi sunteţi mireasa feciorelnică şi sfântă, pe care eu am condus-o la Cristos! 3 Dar nu faceţi ca Eva, care s-a lăsat sedusă de viclenia şarpelui. Mă tem ca nu cumva, în acelaşi fel, conştiinţa voastră să se strice, pierzând acea simplicitate pe care trebuie să o aveţi faţă de Cristos. Dacă cel dintâi venit vă predică pe un alt Isus decât acela pe care l-am predicat noi, 4 dacă vă face să primiţi un alt duh decât acela pe care l-aţi primit, sau o altă evanghelie decât aceea pe care aţi acceptat-o, voi îi permiteţi foarte uşor. 5 Eu socot că nu sunt cu nimic mai prejos de aceşti „supraapostoli”. 6 Chiar dacă în vorbire sunt mai puţin iscusit, nu sunt tot aşa în privinţa cunoaşterii lui Dumnezeu; v-am arătat-o cu diferite ocazii în faţa lumii întregi. 7 Oare trebuie să-mi reproşez faptul că m-am înjosit pentru a vă înălţa pe voi? 8 Că v-am predicat evanghelia lui Dumnezeu în mod gratuit? Eu am sărăcit alte Biserici, primind de la ele banii necesari, ca să vă pot sluji vouă. 9 Când eram la voi şi mă aflam în strâmtorare, n-am fost o povară nimănui, căci mi-au adus cele de trebuinţă fraţii care au venit din Macedonia. Eu m-am ferit cu grijă să vă fiu o povară şi mă voi feri întotdeauna. 10 Jur pe adevărul lui Cristos, care este în mine, că nimeni nu-mi va răpi dreptul la această mândrie prin toată Grecia. 11 Pentru ce am spus aceasta? Oare pentru că nu vă iubesc? Dimpotrivă, Dumnezeu o ştie!

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 110,1-2.3-4.7-8 (R.: 3a)

R.: Toate lucrările Domnului sunt pline de măreţie.

sau

Aleluia.

1 Voi lăuda pe Domnul din toată inima,

în mijlocul comunităţii, în adunarea celor drepţi.

2 Mari sunt lucrările Domnului,

vrednice de luat în seamă de către toţi cei care le iubesc. R.

 

3 Lucrările lui sunt frumoase, pline de măreţie,

dreptatea lui dăinuie întotdeauna!

4 El a lăsat o amintire a minunilor sale:

Domnul este bunătate şi milă! R.

 

7 Lucrările mâinilor lui sunt durabile şi drepte,

toate orânduirile lui sunt neschimbătoare,

8 sunt date pentru vecie,

întocmite după adevăr şi dreptate. R.

 


ALELUIA cf. Rom 8,15

(Aleluia) L-am primit pe Duhul Sfânt, prin care am devenit copii adoptivi şi prin care îl numim pe Dumnezeu „Tatăl nostru”. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Voi aşa să vă rugaţi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 6,7-15

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 7 „Când vă rugaţi, nu spuneţi vorbe multe ca păgânii. Ei îşi închipuie că datorită vorbăriei lor vor fi ascultaţi. 8 Aşadar, nu faceţi ca ei, căci ştie Tatăl vostru de ce aveţi nevoie, mai înainte de a-i cere. 9 Voi deci aşa să vă rugaţi: Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău; 10 vie împărăţia ta; facă-se voia ta, precum în cer aşa şi pe pământ. 11 Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi 12 şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. 13 Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de Cel Rău. 14 Căci dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi pe voi vă va ierta Tatăl vostru din ceruri. 15 Dar dacă voi nu iertaţi oamenilor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre”.

Cuvântul Domnului