en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Când Ilie a dispărut în vârtej, Elizeu a fost umplut de duhul lui Ilie.

Citire din cartea lui Ben Sirah 48,1-14

1 Profetul Ilie s-a ridicat ca un foc, cuvântul său a ars ca o torţă. 2 El a adus foametea peste poporul lui Israel şi, în zelul lui, a făcut să piară un mare număr dintre ei. 3 La porunca Domnului a închis cerul şi de trei ori a făcut să coboare foc din cer. 4 Cât de temut erai tu, Ilie, în minunile tale! Cine s-ar putea mândri că este egal cu tine! 5 Tu ai readus pe un mort la viaţă, l-ai scos din locuinţa morţilor, la porunca Celui Preaînalt! 6 Tu ai trimis regi la pierzare şi oameni plini de glorie i-ai aruncat din culcuşul lor! 7 Pe muntele Sinai ai auzit reproşuri şi sentinţe de pedeapsă pe muntele Horeb! 8 Ai consacrat regi, pentru a aduce răzbunare şi profeţi pentru a-ţi lua locul! 9 Tu ai fost răpit într-un vârtej de foc, în carul tras de cai de foc! 10 Tu ai fost menit pentru sfârşitul timpurilor, după cum este scris, ca să potoleşti mânia Domnului, înainte de a se dezlănţui, ca să întorci inima tatălui către fiu şi să restabileşti triburile lui Iacob! 11 Fericiţi sunt cei care te vor vedea, fericiţi sunt cei care au adormit în iubirea Domnului. Căci şi noi vom poseda viaţa cea adevărată. 12 Când Ilie a dispărut în vârtej, Elizeu a fost umplut de duhul lui Ilie, şi toată viaţa n-a tremurat niciodată în faţa celor puternici şi nimeni nu l-a învins prin forţă; 13 nu l-a întrecut nimeni în cuvânt şi până şi în mormânt, trupul său a manifestat puterea lui de profet. 14 În timpul vieţii sale el a făcut minuni şi chiar după moarte a săvârşit fapte minunate.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 96,1-2.3-4.5-6.7 (R.: 12a)

R.: Domnul este bucuria celor care îl iubesc.

1 Domnul stăpâneşte: să se bucure pământul,

să tresalte de veselie insulele nenumărate!

2 Norii şi negura îl înconjoară.

Dreptatea şi judecata stau alături de tronul său. R.

 

3 Focul merge înaintea lui

şi mistuie pe potrivnicii lui împrejur.

4 Fulgerele sale luminează lumea:

pământul le vede şi se cutremură. R.

 

5 Munţii se topesc ca ceara înaintea Domnului,

înaintea stăpânului întregului pământ.

6 Cerurile vestesc dreptatea lui şi toate popoarele îi văd mărirea. R.

 

7 Să fie daţi de ruşine

cei care slujesc la chipuri cioplite,

cei care se fălesc cu idolii.

Să cadă în genunchi în faţa lui toţi zeii. R.

 

ALELUIA cf. Rom 8,15

(Aleluia) L-am primit pe Duhul Sfânt, prin care am devenit copii adoptivi şi prin care îl numim pe Dumnezeu „Tatăl nostru”. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Voi aşa să vă rugaţi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 6,7-15

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 7 „Când vă rugaţi, nu spuneţi vorbe multe ca păgânii. Ei îşi închipuie că datorită vorbăriei lor vor fi ascultaţi. 8 Aşadar, nu faceţi ca ei, căci ştie Tatăl vostru de ce aveţi nevoie, mai înainte de a-i cere. 9 Voi deci aşa să vă rugaţi: Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău; 10 vie împărăţia ta; facă-se voia ta, precum în cer aşa şi pe pământ. 11 Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi 12 şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. 13 Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de Cel Rău. 14 Căci dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi pe voi vă va ierta Tatăl vostru din ceruri. 15 Dar dacă voi nu iertaţi oamenilor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre”.

Cuvântul Domnului