en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Suferinţele lui Paul şi grija sa pentru toate Bisericile.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 11,18.21b-30

Fraţilor, 18 deoarece atâţia se laudă cu meritele lor omeneşti, mă voi lăuda şi eu. 21b Mărturisesc cu ruşine că m-am dovedit atât de slab în această privinţă. Dar dacă apostolii cei falşi îndrăznesc să se laude – vorbesc ca un om fără minte – voi îndrăzni şi eu. 22 Sunt ei evrei? Sunt şi eu. Sunt ei israeliţi? Sunt şi eu. Sunt urmaşi ai lui Abraham? Sunt şi eu. 23 Sunt slujitori ai lui Cristos? Eu sunt mai mult decât ei, chiar dacă spunând aceasta dau impresia că sunt un nebun. Eu am cunoscut oboseala mai mult decât ei, am fost de mai multe ori în închisoare, am îndurat bătăi de mai multe ori. Foarte adesea am fost în primejdii de moarte, 24 de cinci ori am primit de la iudei câte treizeci şi nouă de lovituri de bici, 25 de trei ori am fost bătut cu vergi, o dată am fost bătut cu pietre; de trei ori am suferit naufragiul, o zi şi o noapte am rămas în largul mării. 26 Am străbătut adesea drumuri lungi pe jos, am întâmpinat primejdii pe râuri, primejdii din partea tâlharilor, primejdii din partea iudeilor, primejdii din partea păgânilor, primejdii în cetăţi, primejdii în pustiu, primejdii pe mare, primejdii din partea fraţilor falşi. 27 Am suportat oboseală şi chin, am avut parte de nopţi fără somn, am îndurat foame şi sete, zile întregi fără mâncare, frig şi lipsă de îmbrăcăminte. 28 Pe deasupra celor care vin din afară, mă apasă munca mea de fiecare zi şi grija pentru toate bisericile. 29 Căci cine suferă fără să sufăr şi eu împreună cu el? Cine cade într-un păcat fără ca eu să fiu consumat de grijă? 30 Dacă sunt obligat să mă laud, mă voi lăuda cu aceste dovezi ale slăbiciunii mele.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.4-5.6-7 (R.: 18b)

R.: Domnul ne stă alături în ceasul încercării.

2 Voi lăuda pe Domnul întotdeauna,

lauda lui va fi fără încetare pe buzele mele.

3 Să se laude sufletul meu în Domnul!

Să audă cei blânzi şi să se bucure. R.

 

4 Slăviţi pe Domnul împreună cu mine,

să înălţăm numele lui împreună!

5 Când îl caut pe Domnul, el îmi răspunde

şi mă eliberează de tot ce mă înspăimântă. R.

 

6 Priviţi la Domnul şi veţi fi luminaţi

şi feţele voastre nu vor avea de ce să se ruşineze.

7 Cel sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat

şi l-a mântuit de toate necazurile sale. R.ALELUIA Mt 5,3

(Aleluia) Fericiţi cei săraci cu duhul, căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Unde este comoara ta, acolo este şi inima ta.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 6,19-23

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 19 „Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde moliile le distrug şi unde hoţii sparg şi fură, 20 ci adunaţi-vă comori în cer, unde moliile şi rugina nu le distrug şi unde hoţii nu sparg şi nu fură. 21 Căci acolo unde este comoara ta, acolo este şi inima ta. 22 Lumina trupului este ochiul; deci dacă ochiul tău este cu adevărat limpede, tot trupul tău va fi cuprins de lumină; 23 dar dacă ochiul tău este bolnav, tot trupul tău va fi cuprins de întuneric. Deci dacă lumina din tine este întuneric, cât de mare va fi atunci întunericul însuşi!”

Cuvântul Domnului