en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Prefer să mă laud cu slăbiciunile mele.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 12,1-10

Fraţilor, 1 dacă sunt nevoit să mă laud, deşi nu foloseşte la nimic, voi trece la viziunile şi revelaţiile pe care mi le-a făcut Domnul. 2 Eu cunosc pe un om al lui Cristos, care acum paisprezece ani a fost ridicat până la al treilea cer 3 – nu ştiu dacă a fost şi cu trupul sau în afara trupului, numai Dumnezeu o ştie – 4 că atunci când a fost dus în paradis a auzit cuvinte care nu se pot reda şi pe care omului nici nu-i este îngăduit să le rostească. 5 Cu acest om eu m-aş putea mândri; însă cât mă priveşte, nu vreau să mă laud decât doar cu slăbiciunile mele. 6 Şi totuşi dacă aş vrea să mă laud, aceasta nu ar fi o nebunie, căci n-aş spune decât adevărul, dar nu vreau s-o fac, ca să nu-şi facă cineva despre mine o idee mai înaltă, decât dacă m-ar vedea sau m-ar auzi. 7 Ca nu cumva să mă mândresc din cauza marilor descoperiri care mi s-au făcut, am în trupul meu un ghimpe, un trimis al Satanei, pus să mă pălmuiască şi astfel să mă împiedice să mă mândresc. 8 De trei ori l-am rugat pe Domnul să-l îndepărteze de la mine; 9 însă el mi-a spus: „Harul meu îţi este de ajuns; căci puterea mea se vădeşte din plin în slăbiciune”. Iată pentru ce prefer să mă laud cu slăbiciunile mele: pentru ca să locuiască în mine puterea lui Cristos. 10 De aceea, de dragul lui Cristos, accept cu bucurie slăbiciunile, insultele, necazurile, persecuţiile şi stările de nelinişte, căci tocmai când mă simt slab, atunci sunt tare.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,8-9.10-11.12-13 (R.: 9a)

R.: Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul.

8 Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el,

şi-i scapă din primejdie.

9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul,

ferice de omul care se încrede în Domnul. R.

 

10 Temeţi-vă de Domnul, voi sfinţii lui,

căci de nimic nu duc lipsă cei care se tem de el.

11 Bogaţii au sărăcit şi îndură foame,

dar cei care îl caută pe Domnul nu duc lipsă de nimic. R.

 

12 Veniţi, fiilor, şi ascultaţi-mă,

căci vă voi învăţa frica de Domnul.

13 Unde este omul care doreşte viaţa

şi vrea să aibă parte de zile fericite? R.

 


ALELUIA 2Cor 8,9

(Aleluia) Isus Cristos, deşi era bogat, s-a făcut sărac, pentru ca prin sărăcia lui noi să ne îmbogăţim. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nu vă faceţi atâta grijă pentru ziua de mâine.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 6,24-34

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 24 „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni: sau îl va urî pe unul şi îl va iubi pe celălalt, sau se va ataşa de unul şi-l va dispreţui pe celălalt. Nu puteţi sluji în acelaşi timp şi lui Dumnezeu şi mamonei. 25 De aceea vă spun: nu fiţi atât de îngrijoraţi pentru viaţa voastră că nu veţi avea ce mânca sau ce bea, nici pentru trupul vostru că nu veţi avea cu ce vă îmbrăca; oare nu valorează viaţa mai mult decât hrana şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea? 26 Priviţi la păsările cerului: ele nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare; Tatăl vostru ceresc le hrăneşte. Nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele? 27 Care dintre voi, cu toată îngrijorarea lui, îşi poate prelungi viaţa măcar cu un ceas? 28 Iar pentru îmbrăcăminte, de ce vă faceţi atâtea griji? Observaţi cum cresc crinii câmpului: nu muncesc şi nu ţes; 29 totuşi vă spun că nici Solomon, în toată strălucirea lui, nu era îmbrăcat ca unul dintre ei. 30 Dacă Dumnezeu îmbracă atât de frumos iarba câmpului, care astăzi este, iar mâine va fi aruncată în foc, nu va face oare cu mult mai mult pentru voi? Oameni cu puţină credinţă! 31 Nu vă faceţi atâta grijă spunând: «Ce vom mânca?» sau «Ce vom bea?» sau «Cu ce ne vom îmbrăca?» 32 Toate acestea le caută păgânii; Tatăl vostru ceresc ştie că aveţi nevoie de ele. 33 Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea lui, iar celelalte vi se vor da pe deasupra. 34 Nu vă faceţi atâta grijă pentru ziua de mâine; ziua de mâine îşi va purta singură de grijă. Fiecărei zile îi ajunge necazul ei”.

Cuvântul Domnului