en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

L-au ucis pe Zaharia între templu şi altar.

Citire din cartea a doua a Cronicilor 24,17-25

17 După moartea marelui preot Ioiada, căpeteniile lui Iuda au venit şi s-au prosternat în faţa regelui Ioas şi regele i-a ascultat. 18 Locuitorii Iudeii au părăsit templul Domnului, Dumnezeul părinţilor lor, pentru ca să se închine arborilor sacri şi idolilor. Din cauza acestei vinovăţii mânia lui Dumnezeu s-a aprins împotriva Iudeii şi a Ierusalimului. 19 Pentru a-i întoarce la el, Dumnezeu le-a trimis profeţi. Aceştia au vorbit în numele Domnului, dar nimeni nu i-a ascultat. 20 Duhul Domnului s-a coborât peste Zaharia, fiul preotului Ioiada. Acesta s-a prezentat în faţa poporului şi i-a zis: „Aşa spune Domnul: Pentru ce călcaţi poruncile Domnului? Aceasta este spre nenorocirea voastră. Pentru că l-aţi părăsit pe Domnul, şi Domnul vă va părăsi pe voi”. 21 Dar ei s-au răsculat împotriva lui şi, din porunca regelui, l-au ucis în curtea templului. 22 Regele Ioas, omorându-l pe Zaharia, fiul lui Ioiada, uita de binele pe care i-l făcuse acesta din urmă. Murind, Zaharia a strigat: „Domnul să vadă şi să facă dreptate!” 23 La sfârşitul anului, armata siriană a pornit împotriva regelui Ioas şi a pătruns în Iuda şi Ierusalim. Soldaţii au masacrat pe toate căpeteniile poporului şi tot ce au prădat au trimis regelui din Damasc. 24 Cu toate că armata siriană era mică, totuşi Domnul a dat în mâinile lor o armată cu mult mai mare, pentru că iudeii îl părăsiseră pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor. Astfel Ioas şi-a primit pedeapsa pe care o merita. 25 După ce sirienii au plecat, lăsându-l în mari suferinţe, slujitorii lui au organizat un complot împotriva lui, pentru că vărsase sângele fiului marelui preot Ioiada, şi l-au ucis în palatul său. El a fost înmormântat în cetatea lui David, dar nu în mormintele regilor.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 88,4-5.29-30.31-33.34-35 (R.: cf. 29a)

R.: Bunătatea Domnului este veşnică.

4 Am făcut legământ cu alesul meu,

iată ce i-am promis cu jurământ slujitorului meu, David:

5 „Îţi voi întări seminţia pe veci,

din neam în neam îţi voi păstra scaunul de domnie. R.

 

29 Lui îi dau pe veci iubirea mea

şi legământul meu va dăinui veşnic împreună cu el.

30 Îi voi statornici seminţia pe veci

şi tronul lui va dura cât zilele cerului. R.

 

31 Dacă fiii lui vor părăsi Legea mea

şi nu vor umbla după poruncile mele,

32 dacă vor călca orânduirile mele

şi nu vor păzi poruncile mele,

33 atunci îi voi pedepsi cu varga pentru necredinţa lor

şi-i voi lovi pentru nelegiuirile lor. R.

 

34 Dar nu-mi voi retrage iubirea

şi fidelitatea mea nu va înceta.

35 Nu-mi voi călca legământul

care a ieşit de pe buzele mele”. R.

 


ALELUIA 2Cor 8,9

(Aleluia) Isus Cristos, deşi era bogat, s-a făcut sărac, pentru ca prin sărăcia lui noi să ne îmbogăţim. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nu vă faceţi atâta grijă pentru ziua de mâine.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 6,24-34

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 24 „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni: sau îl va urî pe unul şi îl va iubi pe celălalt, sau se va ataşa de unul şi-l va dispreţui pe celălalt. Nu puteţi sluji în acelaşi timp şi lui Dumnezeu şi mamonei. 25 De aceea vă spun: nu fiţi atât de îngrijoraţi pentru viaţa voastră că nu veţi avea ce mânca sau ce bea, nici pentru trupul vostru că nu veţi avea cu ce vă îmbrăca; oare nu valorează viaţa mai mult decât hrana şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea? 26 Priviţi la păsările cerului: ele nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare; Tatăl vostru ceresc le hrăneşte. Nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele? 27 Care dintre voi, cu toată îngrijorarea lui, îşi poate prelungi viaţa măcar cu un ceas? 28 Iar pentru îmbrăcăminte, de ce vă faceţi atâtea griji? Observaţi cum cresc crinii câmpului: nu muncesc şi nu ţes; 29 totuşi vă spun că nici Solomon, în toată strălucirea lui, nu era îmbrăcat ca unul dintre ei. 30 Dacă Dumnezeu îmbracă atât de frumos iarba câmpului, care astăzi este, iar mâine va fi aruncată în foc, nu va face oare cu mult mai mult pentru voi? Oameni cu puţină credinţă! 31 Nu vă faceţi atâta grijă spunând: «Ce vom mânca?» sau «Ce vom bea?» sau «Cu ce ne vom îmbrăca?» 32 Toate acestea le caută păgânii; Tatăl vostru ceresc ştie că aveţi nevoie de ele. 33 Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea lui, iar celelalte vi se vor da pe deasupra. 34 Nu vă faceţi atâta grijă pentru ziua de mâine; ziua de mâine îşi va purta singură de grijă. Fiecărei zile îi ajunge necazul ei”.

Cuvântul Domnului