en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Domnul eliberează sufletul celui sărman din mâna celor răi.

Citire din cartea profetului Ieremia 20,10-13

10 Eu, Ieremia, am auzit ameninţările poporului: „Învinuiţi-l, strigă ei; haideţi să-l învinuim pe acest om care vede teroare pretutindeni!” Chiar prietenii mei pândesc să vadă dacă mă clatin şi zic: „Poate că se va lăsa prins, vom pune mâna pe el, şi ne vom răzbuna pe el”. 11 Dar Domnul este cu mine, ca un luptător puternic; de aceea prigonitorii mei se vor poticni şi nu vor birui. Înfrângerea lor îi va acoperi de ruşine; o veşnică ruşine care nu se va uita! 12 Şi acum, Doamne, Dumnezeul oştirilor, care judeci cu dreptate, care pătrunzi rărunchii şi inimile, fă-mă să văd răzbunarea ta împotriva lor! Căci ţie ţi-am încredinţat cauza mea. 13 Cântaţi Domnului, lăudaţi-l pe Domnul! Căci el eliberează sufletul slujitorului său sărman din mâna celor răi.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 68,8-10.14 şi 17.33-35 (R.: 14c)

R.: În marea ta bunătate, ajută-mă, Doamne!

8 Pentru tine sufăr batjocură

şi ocara îmi acoperă faţa.

9 Am ajuns un străin pentru fraţii mei,

un necunoscut pentru fiii mamei mele;

10 căci râvna pentru casa ta m-a mistuit,

ocările celor care te insultă au căzut asupra mea. R.

 

14 Către tine îmi înalţ rugăciunea, Doamne,

căci acum e timpul să-ţi arăţi bunăvoinţa.

În marea ta bunătate, răspunde-mi, Dumnezeule,

tu care mă poţi mântui cu adevărat.

17 Ascultă-mă, Doamne; iubirea ta este plină de bunătate;

în îndurarea ta cea mare întoarce-ţi privirea spre mine. R.

33 Să vadă cei săraci şi să se bucure!

Căutaţi-l pe Dumnezeu şi inimile voastre se vor bucura de viaţă.

34 Căci Domnul îi ascultă pe cei săraci

şi nu uită de cei care sunt în închisoare.

35 Să-l laude cerurile şi pământul,

mările şi tot ce mişună în ele. R.

 

LECTURA A II-A

Harul adus de Cristos nu este la fel cu greşeala lui Adam.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 5,12-15

12 Fraţilor, printr-un singur om, păcatul a intrat în lume, iar prin păcat a intrat moartea; astfel, moartea a trecut la toţi oamenii, căci toţi oamenii au păcătuit în cel dintâi om. 13 De aceea păcatul era în lume şi înainte de Legea lui Moise, cu toate că păcatul nu poate fi socotit ca atare câtă vreme nu este o lege. 14 Totuşi de la Adam până la Moise moartea a domnit şi peste cei ce nu păcătuiseră printr-o neascultare, aşa cum făcuse Adam, care este icoana celui care avea să vină (adică a lui Cristos). 15 Dar harul nu este la fel cu greşeala. Căci dacă prin greşeala unuia toţi au fost loviţi cu moartea, cu mult mai mult harul lui Dumnezeu şi darul lui au prisosit asupra celor mulţi, prin harul unui singur om, Isus Cristos.

Cuvântul Domnului

ALELUIA In 15,26b.27a

(Aleluia) Duhul adevărului va da mărturie despre mine, spune Domnul; de asemenea veţi da şi voi mărturie despre mine. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Să nu vă temeţi de cei care ucid trupul.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,26-33

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 26 „Nu vă temeţi de oameni, căci nimic nu este acoperit care să nu fie scos la iveală şi nimic ascuns care să nu fie făcut cunoscut. 27 Ceea ce vă spun la întuneric, vestiţi la lumină şi ceea ce vă spun la ureche, predicaţi de pe acoperişuri. 28 Să nu vă temeţi de cei care ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul. Temeţi-vă mai curând de acela care poate să piardă şi sufletul şi trupul în Gheenă. 29 Nu se vând oare două vrăbii pe un ban? Şi totuşi nici una dintre ele nu cade la pământ fără voia Tatălui vostru. 30 Cât despre voi, până şi firele de păr de pe cap vă sunt numărate. 31 Deci nu vă temeţi: voi valoraţi mai mult decât toate vrăbiile din lume. 32 Dacă cineva dă mărturie despre mine înaintea oamenilor, şi eu voi da mărturie despre el înaintea Tatălui meu care este în ceruri; 33 şi pe cel care mă va renega înaintea oamenilor, îl voi renega şi eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri”.

Cuvântul Domnului