en-USro-RO

| Login
Sunday, April 11, 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

FORMAT AUDIO

LECTURA I

Aici se va sfărâma trufia valurilor tale.

Citire din cartea lui Iob 38,1.8-11

1 Din mijlocul furtunii Domnul i-a spus lui Iob: 8 „Cine a zăgăzuit marea între porţi, când a ţâşnit spumegând din sânul abisului, 9 când i-am făcut haina din nori şi am înfăşat-o cu scutece de negură? 10 Atunci i-am trasat hotare, i-am pus porţi cu zăvoare 11 şi i-am spus: „Până aici să vii! Mai departe să nu treci! Aici se va sfărâma trufia valurilor tale!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 106,23-24.25-26.28-29.30-31 (R.: 1)

R.: Să-l preamărim pe Domnul pentru lucrările sale minunate!

sau

Aleluia.

 

23 Cei care plecau pe mare în corăbii

şi făceau negoţ pe apele cele mari,

24 ei au văzut lucrările Domnului

şi minunile lui în adâncuri. R.

 

25 El a poruncit şi s-a pornit furtuna,

care a ridicat valurile mării:

26 se suiau spre ceruri, se prăbuşeau în adâncuri;

sufletul celor din corabie se topea de groază. R.

 

28 Atunci, în spaima lor, au strigat către Domnul

şi el i-a salvat din strâmtorarea în care se aflau:

29 a domolit furtuna şi valurile s-au potolit. R.

 

30 Ei s-au bucurat că valurile s-au liniştit

şi Domnul i-a adus la liman.

31 Să-l laude pe Domnul pentru bunătatea lui

şi pentru minunile pe care le-a făcut

pentru fiii oamenilor. R.

 

LECTURA A II-A

Lume nouă a luat fiinţă.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 5,14-17

Fraţilor, 14 dragostea lui Cristos pune stăpânire pe noi când ne gândim că unul a murit pentru toţi şi, ca atare, toţi au murit. 15 Iar el a murit pentru toţi, ca acei care trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru acela care a murit şi a înviat pentru ei. 16 Aşadar, noi, de acum înainte, nu mai privim pe nimeni cu ochi omeneşti. Chiar şi pe Cristos, dacă l-am privit cu ochi omeneşti, acum nu-l mai privim astfel. 17 Cine se află în Cristos este o făptură nouă; lumea veche a trecut; o lume nouă a luat acum fiinţă.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA Lc 7,16

(Aleluia) Un profet mare s-a ridicat între noi; Dumnezeu a vizitat poporul său. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cine este acesta, că până şi marea îl ascultă?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 4,35-41

35 Isus vorbise toată ziua mulţimii în parabole. Seara a spus ucenicilor săi: „Să trecem pe malul celălalt”. 36 Părăsind mulţimea, l-au luat pe Isus cu ei în barcă aşa cum era. Şi alte bărci l-au însoţit. 37 Deodată, s-a iscat o furtună puternică; valurile loveau barca atât de tare, încât a început să se umple cu apă. 38 Isus dormea în spatele bărcii, pe un căpătâi. Atunci l-au trezit şi i-au spus: „Învăţătorule, nu-ţi pasă că pierim?” 39 Trezindu-se, a dojenit vântul şi a spus mării: „Taci! Linişteşte-te!” Vântul s-a potolit şi s-a făcut o linişte deplină. 40 Isus le-a spus: „De ce sunteţi aşa de fricoşi? Nu mai aveţi credinţă?” 41 Ei, fiind cuprinşi de o mare teamă, îşi spuneau între ei: „Cine este omul acesta, că până şi vântul şi marea îl ascultă?”

Cuvântul Domnului