en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Vor privi la acela pe care l-au străpuns.

Citire din cartea profetului Zaharia 12,10-11a

10 Aşa vorbeşte Domnul: „În acea zi eu voi revărsa peste casa lui David şi peste locuitorii din Ierusalim duhul bunătăţii şi al rugăciunii. Ei vor privi la acela pe care l-au străpuns. Îl vor plânge, cum plânge cineva pe unicul său fiu; îl vor plânge amar, cum plânge cineva pe întâiul său născut. 11a În acea zi va fi un mare plânset în Ierusalim”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 62,2.3-4.5-6.8-9 (R.: 2b)

R.: Sufletul meu e însetat de tine, Doamne!

2 Dumnezeule, tu eşti Dumnezeul meu,

pe tine te caut dis-de-dimineaţă.

Sufletul meu e însetat de tine, pe tine te doreşte trupul meu,

ca un pământ pustiu, uscat şi fără apă. R.

 

3 Mi-a fost dat să te văd în sanctuarul tău,

să văd puterea şi măreţia ta.

4 Bunătatea ta preţuieşte mai mult decât viaţa,

de aceea buzele mele te laudă. R.

 

5 Te voi binecuvânta toată viaţa mea

şi voi ridica mâinile mele invocând numele tău.

6 Ca şi cum m-aş sătura cu mâncăruri alese,

aşa se desfată buzele mele, când gura mea te laudă. R.

 

8 Tu eşti ajutorul meu,

la umbra aripilor tale tresalt de bucurie.

9 Mă ataşez de tine cu tot sufletul

şi braţul tău mă ocroteşte. R.

 

LECTURA A II-A

Prin Botez voi l-aţi îmbrăcat pe Cristos.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 3,26-29

Fraţilor, 26 prin credinţa în Cristos Isus, voi toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu. 27 Căci toţi cei care v-aţi unit cu Cristos prin Botez, v-aţi îmbrăcat în Cristos. 28 Nu mai este deosebire între iudeu şi păgân, între sclav şi om liber, între bărbat şi femeie, pentru că voi toţi sunteţi una în Cristos Isus. 29 Dacă îi aparţineţi lui Cristos, voi sunteţi urmaşii lui Abraham şi deci moştenitori ai promisiunii.

Cuvântul Domnului

ALELUIA In 10,27

(Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul; eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Tu eşti Mesia... Fiul Omului va avea multe de suferit.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 9,18-24

În acel timp, 18 pe când Isus se afla într-un loc separat pentru rugăciune, fiind acolo şi ucenicii săi, le-a pus această întrebare: „Cine spune lumea că sunt eu?” 19 Ei au răspuns: „Unii zic că eşti Ioan Botezătorul, alţii că eşti Ilie, alţii că eşti un profet de altădată care ar fi înviat”. 20 Isus i-a întrebat: „Dar voi cine ziceţi că sunt eu?” Petru a luat cuvântul şi a răspuns: „Mesia lui Dumnezeu”. 21 Şi Isus le-a poruncit cu asprime să nu spună nimănui aceasta; 22 şi le-a explicat: „Fiul Omului va avea mult de suferit: el va fi respins de bătrâni, de arhierei şi de cărturari, va fi ucis, dar a treia zi va învia”. 23 Apoi a spus tuturor: „Cine vrea să vină după mine să renunţe la el însuşi, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să mă urmeze; 24 căci cel care vrea să-şi salveze viaţa o va pierde, însă cel care îşi va pierde viaţa pentru mine o va salva”.

Cuvântul Domnului